เนื้อเพลง I’m So Sick คำอ่านไทย Flyleaf

I will break into your thoughts
( ไอ วิล บเรค อีนทุ ยุร ธอท)
With what’s written on my heart
(วิฑ ฮว็อท วึ้น ออน มาย ฮาท)
I will break, break
(ไอ วิล บเรค , บเรค)

I’m so sick,
(แอม โซ ซิค ,)
Infected with where I live
(อินเฟคท วิฑ ฮแว ไอ ไลฝ)
Let me live without this
(เล็ท มี ไลฝ วิเฑาท ดีซ)
Empty bliss,
(เอมทิ บลิซ ,)
Selfishness
(เซลฟิฌเน็ซ)
I’m so sick
(แอม โซ ซิค)
I’m so sick
(แอม โซ ซิค)

If you want more of this
(อิฟ ยู ว็อนท โม อ็อฝ ดีซ)
We can push out, sell out, die out
(วี แค็น พุฌ เอ้า , เซ็ล เอ้า , ได เอ้า)
So you’ll shut up
(โซ โยว ฌัท อัพ)
And stay sleeping
(แอ็นด ซเท ซลีพพิง)
With my screaming in your itching ears
(วิฑ มาย ซครีมอิง อิน ยุร อิทชิง เอีย)

I’m so sick,
(แอม โซ ซิค ,)
Infected with where I live
(อินเฟคท วิฑ ฮแว ไอ ไลฝ)
Let me live without this
(เล็ท มี ไลฝ วิเฑาท ดีซ)
Empty bliss,
(เอมทิ บลิซ ,)
Selfishness
(เซลฟิฌเน็ซ)
I’m so sick
(แอม โซ ซิค)
I’m so sick
(แอม โซ ซิค)

Hear it, I’m screaming it
(เฮีย อิท , แอม ซครีมอิง อิท)
You’re heeding to it now
(ยัวร์ ฮีดดิง ทู อิท เนา)

Hear it! I’m screaming it!
(เฮีย อิท ! แอม ซครีมอิง อิท !)
You tremble at this sound
(ยู เทมเบิล แอ็ท ดีซ เซานด)

You sink into my clothes
(ยู ซิงค อีนทุ มาย คโลฑ)
And this invasion
(แอ็นด ดีซ อินเฝฉัน)
Makes me feel
(เมค มี ฟีล)
Worthless, hopeless, sick
(เวิธเล็ซ , โฮพเล็ซ , ซิค)

I’m so sick,
(แอม โซ ซิค ,)
Infected with where I live
(อินเฟคท วิฑ ฮแว ไอ ไลฝ)
Let me live without this
(เล็ท มี ไลฝ วิเฑาท ดีซ)
Empty bliss,
(เอมทิ บลิซ ,)
Selfishness
(เซลฟิฌเน็ซ)
I’m so sick
(แอม โซ ซิค)
I’m so sick
(แอม โซ ซิค)

I’m so sick
(แอม โซ ซิค)
Infected with where I live
(อินเฟคท วิฑ ฮแว ไอ ไลฝ)
Let me live without this
(เล็ท มี ไลฝ วิเฑาท ดีซ)
Empty bliss, selfishness
(เอมทิ บลิซ , เซลฟิฌเน็ซ)
I’m so
(แอม โซ)
I’m so sick
(แอม โซ ซิค)
I’m so
(แอม โซ)
I’m so sick
(แอม โซ ซิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m So Sick คำอ่านไทย Flyleaf

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น