เนื้อเพลง If I Were You คำอ่านไทย Hoobastank

You seem to find the dark when everything is bright
( ยู ซีม ทู ไฟนด เดอะ ดาค ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส ไบร๊ท)
You look for all thats wrong instead of all thats right
(ยู ลุค ฟอ ออล แด๊ท ร็อง อินซเทด อ็อฝ ออล แด๊ท ไรท)
Does it feel good to you to rain on my parade
(โด ซิท ฟีล เกิด ทู ยู ทู เรน ออน มาย พะเรด)
You never say a word unless its to complain
(ยู เนฝเออะ เซ อะ เวิด อันเลซ อิทซ ทู ค็อมพเลน)
Its driving me insane
(อิทซ ดรายวิง มี อินเซน)

If i were you
(อิฟ ฟาย เวอ ยู)
Holding the world right in my hands
(โฮลดิง เดอะ เวิลด ไรท อิน มาย แฮ็นด)
The first thing i’d do
(เดอะ เฟิซท ธิง อาย ดู)
Is thank the stars for all that i have
(อีส แธ็งค เดอะ ซทา ฟอ ออล แดท ไอ แฮ็ฝ)
If i were you
(อิฟ ฟาย เวอ ยู)

Look what surrounds you now
(ลุค ฮว็อท ซะเรานด ยู เนา)
More than you ever dreamed
(โม แฑ็น ยู เอฝเออะ ดรีม)
Have you forgotten just how hard it used to be
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน จัซท เฮา ฮาด ดิท ยูซ ทู บี)
So whats it going to take
(โซ ฮว็อท ซิท โกอิ้ง ทู เทค)
For you to realize
(ฟอ ยู ทู รีแอะไลส)
It all could go away in one blink of an eye
(อิท ดอร์ เคิด โก อะเว อิน วัน บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
It happens all the time
(อิท แฮพเพ็น ซอร์ เดอะ ไทม)

If i were you
(อิฟ ฟาย เวอ ยู)
Holding the world right in my hands
(โฮลดิง เดอะ เวิลด ไรท อิน มาย แฮ็นด)
The first thing i’d do
(เดอะ เฟิซท ธิง อาย ดู)
Is thank the stars above
(อีส แธ็งค เดอะ ซทา อะบัฝ)
Tell the world i love that i do
(เท็ล เดอะ เวิลด ดาย ลัฝ แดท ไอ ดู)
If i were you
(อิฟ ฟาย เวอ ยู)

So whats it going to take
(โซ ฮว็อท ซิท โกอิ้ง ทู เทค)
For you to realize
(ฟอ ยู ทู รีแอะไลส)
It all could go away in one blink of an eye
(อิท ดอร์ เคิด โก อะเว อิน วัน บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
It happens all the time
(อิท แฮพเพ็น ซอร์ เดอะ ไทม)

If i were you
(อิฟ ฟาย เวอ ยู)
Holding the world right in my hands
(โฮลดิง เดอะ เวิลด ไรท อิน มาย แฮ็นด)
The first thing i’d do
(เดอะ เฟิซท ธิง อาย ดู)
Is thank the stars above
(อีส แธ็งค เดอะ ซทา อะบัฝ)
For the world i love
(ฟอ เดอะ เวิลด ดาย ลัฝ)
Take a breath and enjoy the view
(เทค เก บเร็ธ แอ็นด เอ็นจอย เดอะ ฝยู)
Live the life that i’ve wanted to
(ไลฝ เดอะ ไลฟ แดท แอฝ ว็อนท ทู)
If i were you
(อิฟ ฟาย เวอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Were You คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น