เนื้อเพลง Amazing Grace คำอ่านไทย Elvis Presley

Amazing grace, oh how sweet the sound
( อะเมสอิง กเรซ , โอ เฮา สวี้ท เดอะ เซานด)
That saved a wreck like me
(แดท เซฝ อะ เร็ค ไลค มี)
I once was lost, though now I’m found
(ไอ วันซ วอส ล็อซท , โธ เนา แอม เฟานด)
I was blind, but now I see
(ไอ วอส บไลนด , บัท เนา ไอ ซี)
When we’ve been there ten thousand years
(ฮเว็น หวีบ บีน แดร์ เท็น เธาแส็น เยีย)
Bright shining as the sun
(ไบร๊ท ชายนิง แอ็ส เดอะ ซัน)
We’ve no less days to sing God’s praise
(หวีบ โน เลซ เด ทู ซิง ก็อด พเรส)
Then when, when we first begun
(เด็น ฮเว็น , ฮเว็น วี เฟิซท บิกัน)
Too many ages false and spent
(ทู เมนอิ เอจ ฟอลซ แอ็นด ซเพ็นท)
I have already hung
(ไอ แฮ็ฝ ออลเรดอิ ฮัง)
This face and flock He saved us by
(ดีซ เฟซ แอ็นด ฟล็อค ฮี เซฝ อัซ ไบ)
His endless grace will leave me whole
(ฮิส เอ็นเล็ซ กเรซ วิล ลีฝ มี โฮล)
Amazing grace, oh how sweet the sound
(อะเมสอิง กเรซ , โอ เฮา สวี้ท เดอะ เซานด)
To save a wreck like me
(ทู เซฝ อะ เร็ค ไลค มี)

I once was lost, but now I’m found
(ไอ วันซ วอส ล็อซท , บัท เนา แอม เฟานด)
I was blind, but now I see
(ไอ วอส บไลนด , บัท เนา ไอ ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amazing Grace คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น