เนื้อเพลง I Love You Babe คำอ่านไทย Babyface

written by Babyface [1986]
( วึ้น ไบ เบบี้เฟซ [ 1986 ])

Love never came between us
(ลัฝ เนฝเออะ เคม บีทวิน อัซ)
For love was too deep in our hearts
(ฟอ ลัฝ วอส ทู ดีพ อิน เอ๊า ฮาท)
It’s the silly things we do between us
(อิทซ เดอะ ซีลลิ ธิง วี ดู บีทวิน อัซ)
That managed to tear us apart
(แดท แมนอิจ ทู เทีย อัซ อะพาท)
But oh I believe if we work real hard
(บัท โอ ไอ บิลีฝ อิฟ วี เวิค ริแอ็ล ฮาด)
We can get through, through it this time
(วี แค็น เก็ท ธรู , ธรู อิท ดีซ ไทม)
Girl just trust me and I will trust you
(เกิล จัซท ทรัซท มี แอ็นด ดาย วิล ทรัซท ยู)
There’ll be nothing that we can’t get through
(เดอะเรล บี นัธอิง แดท วี แค็นท เก็ท ธรู)

I love you, babe
(ไอ ลัฝ ยู , เบบ)
In the scariest way
(อิน เดอะ scariest เว)
I want you, babe
(ไอ ว็อนท ยู , เบบ)
To stay with me
(ทู ซเท วิฑ มี)
I love you, babe
(ไอ ลัฝ ยู , เบบ)
Though I’m hurtin’ to say
(โธ แอม ฮาร์ดิน ทู เซ)
I want you, babe
(ไอ ว็อนท ยู , เบบ)
To stay with me
(ทู ซเท วิฑ มี)
I love you, babe
(ไอ ลัฝ ยู , เบบ)
In the scariest way
(อิน เดอะ scariest เว)
I want you, babe
(ไอ ว็อนท ยู , เบบ)
To stay with me
(ทู ซเท วิฑ มี)
I love you, babe
(ไอ ลัฝ ยู , เบบ)
Though I’m hurtin’ to say
(โธ แอม ฮาร์ดิน ทู เซ)
I want you, babe
(ไอ ว็อนท ยู , เบบ)
To stay with me
(ทู ซเท วิฑ มี)

Trust never came between us
(ทรัซท เนฝเออะ เคม บีทวิน อัซ)
And that’s just the way that we are
(แอ็นด แด๊ท จัซท เดอะ เว แดท วี อาร์)
It’s the crazy things we do between us
(อิทซ เดอะ คเรสิ ธิง วี ดู บีทวิน อัซ)
That managed to break both our hearts
(แดท แมนอิจ ทู บเรค โบธ เอ๊า ฮาท)
But oh I believe that we can survive
(บัท โอ ไอ บิลีฝ แดท วี แค็น เซอะไฝฝ)
Through anything if we’d only try
(ธรู เอนอิธิง อิฟ เว็ด โอ๊นลี่ ทไร)

HOOK
(ฮุค)

HOOK 2 times
(ฮุค ทู ไทม)

Baby, stay, won’t you stay
(เบบิ , ซเท , ว็อนท ยู ซเท)
Baby, stay, with me…..
(เบบิ , ซเท , วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love You Babe คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น