เนื้อเพลง Signs คำอ่านไทย Beyonce Knowles feat Missy Elliott

In December every sign has it’s own mode
( อิน ดิเซมเบอะ เอฝริ ไซน แฮ็ส อิทซ โอน โมด)
I was in love with a Sagittarius
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิฑ อะ Sagittarius)
See the emotions he put me through
(ซี ดิ อิโมฌัน ฮี พัท มี ธรู)
From Capricorns to Aquarius
(ฟร็อม แคปพิครอน ทู Aquarius)
They all got their different minds
(เด ออล ก็อท แด ดีฟเฟอะเร็นท ไมนด)
The affection of a Virgo
(ดิ แอ็ฟเฟคฌัน อ็อฝ อะ เฝอโก)
Which sign matches good with mine
(ฮวิช ไซน matches เกิด วิฑ ไมน)

I was in love with a Sagittarius he blew my mind
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิฑ อะ Sagittarius ฮี บลู มาย ไมนด)
He also had a flip side too much like a Gemini
(ฮี ออลโซ แฮ็ด อะ ฟลิพ ไซด ทู มัช ไลค เก เจมมีนาย)
He was freaky like a Taurus the way he handled me yeah
(ฮี วอส ฟรีคกี้ไลค เก ทอรัซ เดอะ เว ฮี แฮ๊นเดิ้ล มี เย่)
Flirtatious like and Aries
(ฟเลอเทฌัซ ไลค แอ็นด เอรี่)
Which sign is best for me?
(ฮวิช ไซน อีส เบ็ซท ฟอ มี)

Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)
Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius
(ลีโอ เฝอโก ไลบระ ซคอพิโอ Sagittarius)
I love all y’all
(ไอ ลัฝ ออล ยอล)
Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)
Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius
(ลีโอ เฝอโก ไลบระ ซคอพิโอ Sagittarius)
I love all y’all
(ไอ ลัฝ ออล ยอล)

I wish he was a Virgo, the same sign as me
(ไอ วิฌ ฮี วอส ซา เฝอโก , เดอะ เซม ไซน แอ็ส มี)
And know how to show me love, cause I’ve been hurt by a Pisces
(แอ็นด โน เฮา ทู โฌ มี ลัฝ , คอส แอฝ บีน เฮิท ไบ อะ พีซซีส)
Rewind
(รีไวนด)
I wish he was a Virgo, the same sign as me
(ไอ วิฌ ฮี วอส ซา เฝอโก , เดอะ เซม ไซน แอ็ส มี)
And know how to show me love, cause I’ve been hurt by a Pisces
(แอ็นด โน เฮา ทู โฌ มี ลัฝ , คอส แอฝ บีน เฮิท ไบ อะ พีซซีส)
I want him sexy like a Scorpio
(ไอ ว็อนท ฮิม เซคซิ ไลค เก ซคอพิโอ)
The way he holds me close yeah
(เดอะ เว ฮี โฮลด มี คโลส เย่)
Sensitive as a Cancer
(เซนซิทิฝ แอ็ส ซา แคนเซอะ)
Every sign from coast to coast
(เอฝริ ไซน ฟร็อม โคซท ทู โคซท)

Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)
Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius
(ลีโอ เฝอโก ไลบระ ซคอพิโอ Sagittarius)
I love all y’all
(ไอ ลัฝ ออล ยอล)
Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)
Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius
(ลีโอ เฝอโก ไลบระ ซคอพิโอ Sagittarius)
I love all y’all
(ไอ ลัฝ ออล ยอล)

I can’t explain why I love him
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน ฮไว ไอ ลัฝ ฮิม)
Bossy like Leo’s do
(Bossy ไลค ลีโอ ดู)
Got game like an Aquarius
(ก็อท เกม ไลค แอน Aquarius)
Switch moves after he’s been with you
(ซวิช มูฝ อาฟเทอะ อีส บีน วิฑ ยู)
Fun like a Libra
(ฟัน ไลค เก ไลบระ)
He stays on my mind
(ฮี ซเท ออน มาย ไมนด)
He’s so unpredictable
(อีส โซ อันเพรนดิคเทเบิล)
He reminds me of every sign
(ฮี ริไมนด มี อ็อฝ เอฝริ ไซน)

Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)
Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius
(ลีโอ เฝอโก ไลบระ ซคอพิโอ Sagittarius)
I love all y’all
(ไอ ลัฝ ออล ยอล)
Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)
Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius
(ลีโอ เฝอโก ไลบระ ซคอพิโอ Sagittarius)
I love all y’all
(ไอ ลัฝ ออล ยอล)

Every sign from the first to the last
(เอฝริ ไซน ฟร็อม เดอะ เฟิซท ทู เดอะ ลาซท)
Everyday of the month has its good and its bad
(เอวี่เดย์ อ็อฝ เดอะ มันธ แฮ็ส อิทซ เกิด แอ็นด อิทซ แบ็ด)
I love you all, all 12 signs
(ไอ ลัฝ ยู ออล , ออล 12 ไซน)

Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)
Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)
Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer oh!
(แคปพิครอน Aquarius พีซซีส เอรี่ ทอรัซ เจมมีนาย แคนเซอะ โอ !)

Every one of these signs you know you blowing me away
(เอฝริ วัน อ็อฝ ฑิส ไซน ยู โน ยู โบลวิง มี อะเว)
No matter when you’re born for sure with me you okay
(โน แมทเทอะ ฮเว็น ยัวร์ บอน ฟอ ฌุร วิฑ มี ยู โอเค)
I love every one of y’all no matter what sign you are
(ไอ ลัฝ เอฝริ วัน อ็อฝ ยอล โน แมทเทอะ ฮว็อท ไซน ยู อาร์)
January to December here’s my open arms
(แจนยิวเอริ ทู ดิเซมเบอะ เฮียร มาย โอเพ็น อาม)

I was in love with a Sagittarius [repeat out]
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิฑ อะ Sagittarius [ ริพีท เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Signs คำอ่านไทย Beyonce Knowles feat Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น