เนื้อเพลง Meet My Mom คำอ่านไทย New Boyz

I might just let you meet my mom
( ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)
Last week my mom said I had too many girlfriends
(ลาซท วีค มาย มัม เซ็ด ดาย แฮ็ด ทู เมนอิ เกลิลเฟรน)
come in her house, her house
(คัม อิน เฮอ เฮาซ , เฮอ เฮาซ)
She told me if I show her one more of my girlfriends
(ชี โทลด มี อิฟ ฟาย โฌ เฮอ วัน โม อ็อฝ มาย เกลิลเฟรน)
She’s kicking her out, her out, her out
(ชี คิคกิ้ง เฮอ เอ้า , เฮอ เอ้า , เฮอ เอ้า)

But this girl, I got good feelings about
(บัท ดีซ เกิล , ไอ ก็อท เกิด ฟีลอิง อะเบาท)
Not only is she a hottie, but she’s somebody
(น็อท โอ๊นลี่ อีส ชี อะ ฮอทดี, บัท ชี ซัมบอดี้)
That’s why this girl got me, got me like
(แด๊ท ฮไว ดีซ เกิล ก็อท มี , ก็อท มี ไลค)

I might just let you meet my mom
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)
I promised that I wouldn’t bring in no more video
(ไอ พรอมอิซ แดท ไอ วูดดึ่น บริง อิน โน โม ฝีดอิโอ)
Models or singers
(โม๊เด็ล ออ ซีงเออะ)
You got me like
(ยู ก็อท มี ไลค)

I might just let you meet my mom,
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม ,)
You’re no model, no liar, no cheater
(ยัวร์ โน โม๊เด็ล , โน ไลเออะ , โน ชีทเดอ)
That’s why I’m taking you to meet her
(แด๊ท ฮไว แอม เทคอิง ยู ทู มีท เฮอ)
You got me like
(ยู ก็อท มี ไลค)

I might just let you meet my mom
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)
I got a girl, her name is perfect
(ไอ ก็อท ดา เกิล , เฮอ เนม อีส เพ๊อร์เฟ็คท)
I lost the others, but I think she’s worth it
(ไอ ล็อซท ดิ อัฑเออะ , บัท ไอ ธิงค ชี เวิธ อิท)
I did so many foul things in the past
(ไอ ดิด โซ เมนอิ เฟาล ธิง ซิน เดอะ พาซท)
Now I’m settling down
(เนา แอม เซตทลิง เดาน)
Man I’m so happy, I finally found someone my style
(แม็น แอม โซ แฮพพิ , ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน มาย ซไทล)

Now that I think about it
(เนา แดท ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ)
You exactly like me
(ยู เอ็กแสคทลิ ไลค มี)
Tell them haters bite me
(เท็ล เฑ็ม เฮเดอ ไบท มี)
Ima make you wifey
(แอมอา เมค ยู วายฟี)
You’re my girl
(ยัวร์ มาย เกิล)
I probably might even let you go inside
(ไอ พรอบอับลิ ไมท อีเฝ็น เล็ท ยู โก อีนไซด)
You got me like, got me like
(ยู ก็อท มี ไลค , ก็อท มี ไลค)

I might just let you meet my mom
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)
I promised that I wouldn’t bring in no more video
(ไอ พรอมอิซ แดท ไอ วูดดึ่น บริง อิน โน โม ฝีดอิโอ)
Models or singers
(โม๊เด็ล ออ ซีงเออะ)
You got me like
(ยู ก็อท มี ไลค)

I might just let you meet my mom,
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม ,)
You’re no model, no liar, no cheater
(ยัวร์ โน โม๊เด็ล , โน ไลเออะ , โน ชีทเดอ)
That’s why I’m taking you to meet her
(แด๊ท ฮไว แอม เทคอิง ยู ทู มีท เฮอ)
You got me like
(ยู ก็อท มี ไลค)

I might just let you meet my mom
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)
My mom actually likes you
(มาย มัม แอคชัวลิ ไลค ยู)
I don’t think you know how big that is
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู โน เฮา บิก แดท อีส)
It seems like every girl that came around
(อิท ซีม ไลค เอฝริ เกิล แดท เคม อะเรานด)
She just kept kicking ’em, kicking ’em out
(ชี จัซท เค็พท คิคกิ้ง เอ็ม , คิคกิ้ง เอ็ม เอ้า)
and it’s like you the last one
(แอ็นด อิทซ ไลค ยู เดอะ ลาซท วัน)

Aye girl, you bad, wassup
(ไอ เกิล , ยู แบ็ด , วอสซับ)
I might just let you meet my mom
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)
Bet you wanna meet my mom
(เบ็ท ยู วอนนา มีท มาย มัม)
I might just let you meet my mom
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)

I might just let you meet my mom
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)
I promised that I wouldn’t bring in no more video
(ไอ พรอมอิซ แดท ไอ วูดดึ่น บริง อิน โน โม ฝีดอิโอ)
Models or singers
(โม๊เด็ล ออ ซีงเออะ)
You got me like
(ยู ก็อท มี ไลค)

I might just let you meet my mom,
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม ,)
You’re no model, no liar, no cheater
(ยัวร์ โน โม๊เด็ล , โน ไลเออะ , โน ชีทเดอ)
That’s why I’m taking you to meet her
(แด๊ท ฮไว แอม เทคอิง ยู ทู มีท เฮอ)
You got me like
(ยู ก็อท มี ไลค)

I might just let you meet my mom.
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)

You’re no model, no liar, no cheater
(ยัวร์ โน โม๊เด็ล , โน ไลเออะ , โน ชีทเดอ)
That’s why I’m taking you to meet her
(แด๊ท ฮไว แอม เทคอิง ยู ทู มีท เฮอ)
You got me like
(ยู ก็อท มี ไลค)
I might just let you meet my mom.
(ไอ ไมท จัซท เล็ท ยู มีท มาย มัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Meet My Mom คำอ่านไทย New Boyz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น