เนื้อเพลง Eagle คำอ่านไทย Abba

They came flying from far away, now I’m under their spell
( เด เคม ฟไลอิง ฟร็อม ฟา อะเว , เนา แอม อันเดอะ แด ซเพ็ล)
I love hearing the stories that they tell
(ไอ ลัฝ เฮียริง เดอะ สตอยสฺ แดท เด เท็ล)
They’ve seen places beyond my land and they’ve found new horizons
(เดวฟ ซีน พเลซ บิยอนด มาย แล็นด แอ็นด เดวฟ เฟานด นยู ฮอไร๊ซั่น)
They speak strangely but I understand
(เด ซพีค ซทเรนจลิ บัท ไอ อันเดิซแทนด)
And I dream I’m an eagle
(แอ็นด ดาย ดรีม แอม แอน อี๊เกิ้ล)
And I dream I can spread my wings
(แอ็นด ดาย ดรีม ไอ แค็น ซพเร็ด มาย วิง)

Flying high, high, I’m a bird in the sky
(ฟไลอิง ไฮ , ไฮ , แอม มา เบิด อิน เดอะ ซไค)
I’m an eagle that rides on the breeze
(แอม แอน อี๊เกิ้ล แดท ไรด ออน เดอะ บรีส)
High, high, what a feeling to fly
(ไฮ , ไฮ , ฮว็อท ดา ฟีลอิง ทู ฟไล)
Over mountains and forests and seas
(โอเฝอะ เมานทิน แซน ฟอเร็ซท แซน ซี)
And to go anywhere that I please
(แอ็นด ทู โก เอนอิฮแว แดท ไอ พลีส)

As all good friends we talk all night, and we fly wing to wing
(แอ็ส ซอร์ เกิด ฟเร็นด วี ทอค ออล ไนท , แอ็นด วี ฟไล วิง ทู วิง)
I have questions and they know everything
(ไอ แฮ็ฝ คเวซชัน แซน เด โน เอ๊วี่ติง)
There’s no limit to what I feel, we climb higher and higher
(แดร์ โน ลีมอิท ทู ฮว็อท ไอ ฟีล , วี คไลม ไฮเออะ แอ็นด ไฮเออะ)
Am I dreaming or is it all real?
(แอ็ม ไอ ดรีมมิง ออ อีส ซิท ออล ริแอ็ล)
Is it true I’m an eagle?
(อีส ซิท ทรู แอม แอน อี๊เกิ้ล)
Is it true I can spread my wings?
(อีส ซิท ทรู ไอ แค็น ซพเร็ด มาย วิง)

Flying high, high, I’m a bird in the sky
(ฟไลอิง ไฮ , ไฮ , แอม มา เบิด อิน เดอะ ซไค)
[I’m an eagle]
([ แอม แอน อี๊เกิ้ล ])
I’m an eagle that rides on the breeze
(แอม แอน อี๊เกิ้ล แดท ไรด ออน เดอะ บรีส)
High, high, what a feeling to fly
(ไฮ , ไฮ , ฮว็อท ดา ฟีลอิง ทู ฟไล)
[What a feeling]
([ ฮว็อท ดา ฟีลอิง ])
Over mountains and forests and seas
(โอเฝอะ เมานทิน แซน ฟอเร็ซท แซน ซี)
And to go anywhere that I please
(แอ็นด ทู โก เอนอิฮแว แดท ไอ พลีส)

And I dream I’m an eagle
(แอ็นด ดาย ดรีม แอม แอน อี๊เกิ้ล)
And I dream I can spread my wings
(แอ็นด ดาย ดรีม ไอ แค็น ซพเร็ด มาย วิง)

Flying high, high, I’m a bird in the sky
(ฟไลอิง ไฮ , ไฮ , แอม มา เบิด อิน เดอะ ซไค)
[I’m an eagle]
([ แอม แอน อี๊เกิ้ล ])
I’m an eagle that rides on the breeze
(แอม แอน อี๊เกิ้ล แดท ไรด ออน เดอะ บรีส)
High, high, what a feeling to fly
(ไฮ , ไฮ , ฮว็อท ดา ฟีลอิง ทู ฟไล)
[What a feeling]
([ ฮว็อท ดา ฟีลอิง ])
Over mountains and forests and seas
(โอเฝอะ เมานทิน แซน ฟอเร็ซท แซน ซี)
Flying high, high, I’m a bird in the sky
(ฟไลอิง ไฮ , ไฮ , แอม มา เบิด อิน เดอะ ซไค)
[I’m an eagle]
([ แอม แอน อี๊เกิ้ล ])
I’m an eagle that rides on the breeze
(แอม แอน อี๊เกิ้ล แดท ไรด ออน เดอะ บรีส)
High, high, what a feeling to fly
(ไฮ , ไฮ , ฮว็อท ดา ฟีลอิง ทู ฟไล)
[What a feeling]
([ ฮว็อท ดา ฟีลอิง ])
Over mountains and forests and seas
(โอเฝอะ เมานทิน แซน ฟอเร็ซท แซน ซี)
And to go anywhere that I please
(แอ็นด ทู โก เอนอิฮแว แดท ไอ พลีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eagle คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น