เนื้อเพลง Crazy Featuring Pitbull คำอ่านไทย Lumidee

I came through to catch up with u,[see what ya wanna do]
( ไอ เคม ธรู ทู แค็ช อัพ วิฑ ยู , [ ซี ฮว็อท ยา วอนนา ดู ])
I see ya out their acting a fool,[thats not too cool wi u]
(ไอ ซี ยา เอ้า แด แอคทิง อะ ฟูล , [ แด๊ท น็อท ทู คูล wi ยู ])
Your all upon some other chick, im like he’s on some other sh*t
(ยุร ออล อุพอน ซัม อัฑเออะ ชิค , แอม ไลค อีส ออน ซัม อัฑเออะ ฌะ *ที)
I aint even gonna stress you
(ไอ เอน อีเฝ็น กอนนะ ซทเร็ซ ยู)

An it’s crazy, ya want me to be your baby,
(แอน อิทซ คเรสิ , ยา ว็อนท มี ทู บี ยุร เบบิ ,)
but that sh*t there wont phase me
(บัท แดท ฌะ *ที แดร์ ว็อนท เฟส มี)
am tellin ya boy ure crazy ure shady,
(แอ็ม เทลลิน ยา บอย ure คเรสิ ure เฌดอิ ,)
An it’s crazy, ya want me to be your baby,
(แอน อิทซ คเรสิ , ยา ว็อนท มี ทู บี ยุร เบบิ ,)
but that sh*t there wont phase me
(บัท แดท ฌะ *ที แดร์ ว็อนท เฟส มี)
am tellin ya boy ure crazy ure shady
(แอ็ม เทลลิน ยา บอย ure คเรสิ ure เฌดอิ)

I know ya beat me here but its cool [keep up ya little move],
(ไอ โน ยา บีท มี เฮียร บัท อิทซ คูล [ คีพ อัพ ยา ลิ๊ทเทิ่ล มูฝ ] ,)
it’s not ma style to act up like u [am jus observin u]
(อิทซ น็อท มา ซไทล ทู แอ็คท อัพ ไลค ยู [ แอ็ม ยูส observin ยู ])
to flip or wanna start a fight to cool ****
(ทู ฟลิพ ออ วอนนา ซทาท ดา ไฟท ทู คูล ****)
this time around am gunna b cool
(ดีซ ไทม อะเรานด แอ็ม กันนา บี คูล)

An it’s crazy, ya want me to be your baby,
(แอน อิทซ คเรสิ , ยา ว็อนท มี ทู บี ยุร เบบิ ,)
but that sh*t there wont phase me
(บัท แดท ฌะ *ที แดร์ ว็อนท เฟส มี)
am tellin ya boy ure crazy ure shady,
(แอ็ม เทลลิน ยา บอย ure คเรสิ ure เฌดอิ ,)
An it’s crazy, ya want me to be your baby,
(แอน อิทซ คเรสิ , ยา ว็อนท มี ทู บี ยุร เบบิ ,)
but that sh*t there wont phase me
(บัท แดท ฌะ *ที แดร์ ว็อนท เฟส มี)
am tellin ya boy ure crazy ure shady
(แอ็ม เทลลิน ยา บอย ure คเรสิ ure เฌดอิ)

pitbull:
(พิคกี้ :)
Man i aint new 2 tha game i aint new 2 this thing,
(แม็น นาย เอน นยู ทู ท่า เกม ไอ เอน นยู ทู ดีซ ธิง ,)
Im off this chain n u no it
(แอม ออฟฟ ดีซ เชน เอ็น ยู โน อิท)
ive been watchin u move, i been watchin u do all the things that u do
(แอฝ บีน วันชิน ยู มูฝ , ไอ บีน วันชิน ยู ดู ออล เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
n its driving me crazy
(เอ็น อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Youve been freaky,sexy,nasty
(ยู๊ฟ บีน ฟรีคกี้, เซคซิ , นาซทิ)
ill do anything that ya like just ask me
(อิล ดู เอนอิธิง แดท ยา ไลค จัซท อาซค มี)
see baby u n me baby drive eachother crazy when we get freaky
(ซี เบบิ ยู เอ็น มี เบบิ ดไรฝ อี๊ดชาเดอ คเรสิ ฮเว็น วี เก็ท ฟรีคกี้)
its promiscuous, far from manogamous
(อิทซ พโระมีซควซ , ฟา ฟร็อม manogamous)
if u get it, u got it, i hit it u gon
(อิฟ ยู เก็ท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ , ไอ ฮิท ดิธ ยู ก็อน)
now bend ova baby let me play with ya thong
(เนา เบ็นด โอฝะ เบบิ เล็ท มี พเล วิฑ ยา ธอง)
an if u act ryt baby ill let ya play wit ma tongue
(แอน อิฟ ยู แอ็คท ryt เบบิ อิล เล็ท ยา พเล วิท มา ทัง)
i in love with a stripper but im gettin this wrong
(ไอ อิน ลัฝ วิฑ อะ stripper บัท แอม เกดดิน ดีซ ร็อง)
one time we keep gettin it on
(วัน ไทม วี คีพ เกดดิน หนิด ออน)
i showed her ma ummm she showed me her ummm
(ไอ โฌ เฮอ มา อืม ชี โฌ มี เฮอ อืม)
im like u crazy, she like u crazy
(แอม ไลค ยู คเรสิ , ชี ไลค ยู คเรสิ)

An it’s crazy, ya want me to be your baby,
(แอน อิทซ คเรสิ , ยา ว็อนท มี ทู บี ยุร เบบิ ,)
but that sh*t there wont phase me
(บัท แดท ฌะ *ที แดร์ ว็อนท เฟส มี)
am tellin ya boy ure crazy ure shady,
(แอ็ม เทลลิน ยา บอย ure คเรสิ ure เฌดอิ ,)
An it’s crazy, ya want me to be your baby,
(แอน อิทซ คเรสิ , ยา ว็อนท มี ทู บี ยุร เบบิ ,)
but that sh*t there wont phase me
(บัท แดท ฌะ *ที แดร์ ว็อนท เฟส มี)
am tellin ya boy ure crazy ure shady
(แอ็ม เทลลิน ยา บอย ure คเรสิ ure เฌดอิ)

jus because i was into u, i aint guna go n catch feelings boo
(ยูส บิคอส ไอ วอส อีนทุ ยู , ไอ เอน กันนา โก เอ็น แค็ช ฟีลอิง บู)
for me it was nothing new, get up on ya man n do wot ya do
(ฟอ มี อิท วอส นัธอิง นยู , เก็ท อัพ ออน ยา แม็น เอ็น ดู ว็อท ยา ดู)

An it’s crazy, ya want me to be your baby,
(แอน อิทซ คเรสิ , ยา ว็อนท มี ทู บี ยุร เบบิ ,)
but that sh*t there wont phase me
(บัท แดท ฌะ *ที แดร์ ว็อนท เฟส มี)
am tellin ya boy ure crazy ure shady,
(แอ็ม เทลลิน ยา บอย ure คเรสิ ure เฌดอิ ,)
An it’s crazy, ya want me to be your baby,
(แอน อิทซ คเรสิ , ยา ว็อนท มี ทู บี ยุร เบบิ ,)
but that sh*t there wont phase me
(บัท แดท ฌะ *ที แดร์ ว็อนท เฟส มี)
am tellin ya boy ure crazy ure shady
(แอ็ม เทลลิน ยา บอย ure คเรสิ ure เฌดอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy Featuring Pitbull คำอ่านไทย Lumidee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น