เนื้อเพลง Radio คำอ่านไทย Robbie Williams

He’s chosen my attic
( อีส โชเซ่น มาย แอตติค)
I feel it in the static
(ไอ ฟีล อิท อิน เดอะ ซแททอิค)
He lives in my basement
(ฮี ไลฝ ซิน มาย เบซเม็นท)
And I can hardly face it
(แอ็นด ดาย แค็น ฮาดลิ เฟซ อิท)
My performance is easy
(มาย เพอะฟอแม็นซ อีส อีสอิ)
I am the god of romance
(ไอ แอ็ม เดอะ ก็อด อ็อฝ โระแมนซ)
And in my confusion
(แอ็นด อิน มาย ค็อนฟยูฉัน)
I have the right to reign
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ ไรท ทู เรน)

He’s stolen my Oscars
(อีส ซโทเล็น มาย ออซเคอะ)
He trades on my jokes
(ฮี เทรด ออน มาย โจค)
He makes all my engines go oh oh oh oh
(ฮี เมค ซอร์ มาย เอนจิน โก โอ โอ โอ โอ)
He put an”e”in the arsenal
(ฮี พัท แอน”อี”อิน ดิ อาซแน็ล)
A comb in my ‘fro
(อะ โคม อิน มาย ฟโร)
Devine retribution
(ดิฝวาย เรทริบยูฌัน)
And away we will go
(แอ็นด อะเว วี วิล โก)
Hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ)

Something’s happening I can feel it
(ซัมติง แฮพเพะนิง ไอ แค็น ฟีล อิท)
Moving out of time you’ll hear it
(มูฝอิง เอ้า อ็อฝ ไทม โยว เฮีย อิท)
Falling in the way you fear it
(ฟ๊อลิง อิน เดอะ เว ยู เฟีย อิท)
Jumping thumping shout at something
(จัมปิง ธัมพิง เฌาท แอ็ท ซัมติง)
Jumping thumping shout at something
(จัมปิง ธัมพิง เฌาท แอ็ท ซัมติง)

Listen to the radio
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)
And you will hear the songs you know
(แอ็นด ยู วิล เฮีย เดอะ ซ็อง ยู โน)
Make it effervescent here
(เมค อิท effervescent เฮียร)
And you might have a job my dear
(แอ็นด ยู ไมท แฮ็ฝ อะ โจบ มาย เดีย)

I’m searching for something
(แอม เซิชอิง ฟอ ซัมติง)
Beyond my understanding
(บิยอนด มาย อันเดิซแทนดิง)
Looking for meaning
(ลุคอิง ฟอ มีนนิง)
Where nothing is demanding
(ฮแว นัธอิง อีส ดีแมนดิง)
There are no surprises
(แดร์ อาร์ โน เซิพไรส)
Where nothing is expected
(ฮแว นัธอิง อีส เอ็คซเพคท)
If you offer nothing
(อิฟ ยู ออฟเฟอะ นัธอิง)
Then everyone accepts
(เด็น เอ๊วี่วัน แอ็คเซพท)

He’s stolen my Oscars
(อีส ซโทเล็น มาย ออซเคอะ)
He trades on my jokes
(ฮี เทรด ออน มาย โจค)
He makes all my engines go oh oh oh oh
(ฮี เมค ซอร์ มาย เอนจิน โก โอ โอ โอ โอ)
He put an”e”in the arsenal
(ฮี พัท แอน”อี”อิน ดิ อาซแน็ล)
A comb in my ‘fro
(อะ โคม อิน มาย ฟโร)
Devine retribution
(ดิฝวาย เรทริบยูฌัน)
And away we will go
(แอ็นด อะเว วี วิล โก)
Hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ)

Something’s happening I can feel it
(ซัมติง แฮพเพะนิง ไอ แค็น ฟีล อิท)
Moving out of time you’ll hear it
(มูฝอิง เอ้า อ็อฝ ไทม โยว เฮีย อิท)
Falling in the way you fear it
(ฟ๊อลิง อิน เดอะ เว ยู เฟีย อิท)
Jumping thumping shout at something
(จัมปิง ธัมพิง เฌาท แอ็ท ซัมติง)
Jumping thumping shout at something
(จัมปิง ธัมพิง เฌาท แอ็ท ซัมติง)

Listen to the radio
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)
And you will hear the songs you know
(แอ็นด ยู วิล เฮีย เดอะ ซ็อง ยู โน)
Make it effervescent here
(เมค อิท effervescent เฮียร)
And you might have a job my dear
(แอ็นด ยู ไมท แฮ็ฝ อะ โจบ มาย เดีย)
Ouch
(Ouch)
Ouch
(Ouch)
Ouch
(Ouch)
Radio
(เรดิโอ)
Ouch
(Ouch)
Ouch ouch
(Ouch ouch)
Ouch
(Ouch)
Radio
(เรดิโอ)

*He’s stolen my Oscars
(*อีส ซโทเล็น มาย ออซเคอะ)
He trades on my jokes
(ฮี เทรด ออน มาย โจค)
He makes all my engines go oh oh oh
(ฮี เมค ซอร์ มาย เอนจิน โก โอ โอ โอ)
He put an”e”in the arsenal
(ฮี พัท แอน”อี”อิน ดิ อาซแน็ล)
A comb in my ‘fro
(อะ โคม อิน มาย ฟโร)
Devine retribution
(ดิฝวาย เรทริบยูฌัน)
And away we will go
(แอ็นด อะเว วี วิล โก)
Hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ)

*Something’s happening I can feel it
(*ซัมติง แฮพเพะนิง ไอ แค็น ฟีล อิท)
Moving out of time you’ll hear it
(มูฝอิง เอ้า อ็อฝ ไทม โยว เฮีย อิท)
Falling in the way you fear it
(ฟ๊อลิง อิน เดอะ เว ยู เฟีย อิท)
Jumping thumping shout out something
(จัมปิง ธัมพิง เฌาท เอ้า ซัมติง)
Jumping thumping shout out something
(จัมปิง ธัมพิง เฌาท เอ้า ซัมติง)

*Listen to the radio
(*ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)
And you will hear the songs you know
(แอ็นด ยู วิล เฮีย เดอะ ซ็อง ยู โน)
Make it effervescent here
(เมค อิท effervescent เฮียร)
And you might have a job my dear
(แอ็นด ยู ไมท แฮ็ฝ อะ โจบ มาย เดีย)

*sung simultaneously
(*ซัง ไซมัลเทเนียซลิ)

Listen to the Radio
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)
Listen to the Radio
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)
Listen to the Radio
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)
Listen to the Radio
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น