เนื้อเพลง Separated คำอ่านไทย Usher

If love was a bird then we wouldn’t have wings
( อิฟ ลัฝ วอส ซา เบิด เด็น วี วูดดึ่น แฮ็ฝ วิง)
If love was the sky, we’d be blue
(อิฟ ลัฝ วอส เดอะ ซไค , เว็ด บี บลู)
If love was a choir, you and I could never sing
(อิฟ ลัฝ วอส ซา คไวร , ยู แอ็นด ดาย เคิด เนฝเออะ ซิง)
‘Cause love isn’t for me and you
(คอส ลัฝ อีสซึ่น ฟอ มี แอ็นด ยู)

If love was an oscar, you and I could never win
(อิฟ ลัฝ วอส แอน ออซเคอะ , ยู แอ็นด ดาย เคิด เนฝเออะ วิน)
‘Cause we act our parts
(คอส วี แอ็คท เอ๊า พาท)
If love is the bible then we are lost in sin
(อิฟ ลัฝ อีส เดอะ ไบบล เด็น วี อาร์ ล็อซท อิน ซิน)
Because it’s not in our hearts
(บิคอส อิทซ น็อท อิน เอ๊า ฮาท)

[So] why don’t you go your way and I’ll go mine
([ โซ ] ฮไว ด้อนท์ ยู โก ยุร เว แอ็นด อิล โก ไมน)
Live your life and I’ll live mine
(ไลฝ ยุร ไลฟ แอ็นด อิล ไลฝ ไมน)
Baby you’ll do well and I’ll be fine
(เบบิ โยว ดู เว็ล แอ็นด อิล บี ไฟน)
‘Cause we’re better of separated
(คอส เวีย เบทเทอะ อ็อฝ เซพอะริท)

If love was a fire then wen have lost the spark
(อิฟ ลัฝ วอส ซา ไฟร เด็น wen แฮ็ฝ ล็อซท เดอะ ซพาค)
Love never felt so cold
(ลัฝ เนฝเออะ เฟ็ลท โซ โคลด)
If love was a light then we’re lost in the dark
(อิฟ ลัฝ วอส ซา ไลท เด็น เวีย ล็อซท อิน เดอะ ดาค)
Left with no one to hold
(เล็ฟท วิฑ โน วัน ทู โฮลด)

If love was a sport, ee’re not on the same team
(อิฟ ลัฝ วอส ซา ซโพท , eere น็อท ออน เดอะ เซม ทีม)
And you and I are destined to lose
(แอ็นด ยู แอ็นด ดาย อาร์ เดซทิน ทู ลูส)
If love was an ocean ehen we are just a stream
(อิฟ ลัฝ วอส แอน โอแฌ็น ehen วี อาร์ จัซท ดา ซทรีม)
‘Cause love isn’t for me and you
(คอส ลัฝ อีสซึ่น ฟอ มี แอ็นด ยู)

[So] why don’t you go your way and I’ll go mine
([ โซ ] ฮไว ด้อนท์ ยู โก ยุร เว แอ็นด อิล โก ไมน)
Live your life and I’ll live mine
(ไลฝ ยุร ไลฟ แอ็นด อิล ไลฝ ไมน)
Baby you’ll do well and I’ll be fine
(เบบิ โยว ดู เว็ล แอ็นด อิล บี ไฟน)
‘Cause we’re better of separated
(คอส เวีย เบทเทอะ อ็อฝ เซพอะริท)

Girl I know we had some good times
(เกิล ไอ โน วี แฮ็ด ซัม เกิด ไทม)
It’s sad but now we gotta say goodbye
(อิทซ แซ็ด บัท เนา วี กอททะ เซ กู๊ดบาย)
Girl you know I love you, I can’t deny
(เกิล ยู โน ไอ ลัฝ ยู , ไอ แค็นท ดิไน)
Can’t say we didn’t try to make it work for you and I
(แค็นท เซ วี ดิ๊นอิน ทไร ทู เมค อิท เวิค ฟอ ยู แอ็นด ดาย)

I know it hurts so much but it’s best for us
(ไอ โน อิท เฮิท โซ มัช บัท อิทซ เบ็ซท ฟอ อัซ)
Somewhere along this winding road we lost the trust
(ซัมแวร์ อะลอง ดีซ ไวนดิง โรด วี ล็อซท เดอะ ทรัซท)
So I’ll walk away so you don’t have to see me cry
(โซ อิล วอค อะเว โซ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ซี มี คไร)
It’s killing me so why don’t you go
(อิทซ คีลลิง มี โซ ฮไว ด้อนท์ ยู โก)

[So] why don’t you go your way and I’ll go mine
([ โซ ] ฮไว ด้อนท์ ยู โก ยุร เว แอ็นด อิล โก ไมน)
Live your life and I’ll live mine
(ไลฝ ยุร ไลฟ แอ็นด อิล ไลฝ ไมน)
Baby you’ll do well and I’ll be fine
(เบบิ โยว ดู เว็ล แอ็นด อิล บี ไฟน)
‘Cause we’re better of separated
(คอส เวีย เบทเทอะ อ็อฝ เซพอะริท)

[So] why don’t you go your way and I’ll go mine
([ โซ ] ฮไว ด้อนท์ ยู โก ยุร เว แอ็นด อิล โก ไมน)
Live your life and I’ll live mine
(ไลฝ ยุร ไลฟ แอ็นด อิล ไลฝ ไมน)
Baby you’ll do well and I’ll be fine
(เบบิ โยว ดู เว็ล แอ็นด อิล บี ไฟน)
‘Cause we’re better of separated
(คอส เวีย เบทเทอะ อ็อฝ เซพอะริท)

So much better of separated
(โซ มัช เบทเทอะ อ็อฝ เซพอะริท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Separated คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น