เนื้อเพลง Better That We Break คำอ่านไทย Maroon 5

We’ve got to make a move, take a chance
( หวีบ ก็อท ทู เมค เก มูฝ , เทค เก ชานซ)
While the night is young
(ฮไวล เดอะ ไนท อีส ยัง)
A sweet romance though we fuzz and fight
(อะ สวี้ท โระแมนซ โธ วี ฟัส แอ็นด ไฟท)
You’re my song and dance almost every night
(ยัวร์ มาย ซ็อง แอ็นด ดานซ ออลโมซท เอฝริ ไนท)
Your heart is mine
(ยุร ฮาท อีส ไมน)

Yeah, we break up a little bit
(เย่ , วี บเรค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Make up a little bit
(เมค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Shape up a little bit
(เฌพ อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Try some harder
(ทไร ซัม อาณ์เดอ)
And that’s just a part of it
(แอ็นด แด๊ท จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
It’s all for a little bit of love
(อิทซ ซอร์ ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ)

We’ve come a long long way from the world we knew
(หวีบ คัม อะ ล็อง ล็อง เว ฟร็อม เดอะ เวิลด วี นยู)
And the streets we played
(แอ็นด เดอะ ซทรีท วี พเล)
In our neighbourhood
(อิน เอ๊า เนเบอะฮุด)
No matter what they say about me and you
(โน แมทเทอะ ฮว็อท เด เซ อะเบาท มี แอ็นด ยู)
We live the way we do, the way we do
(วี ไลฝ เดอะ เว วี ดู , เดอะ เว วี ดู)

Yeah, we break up a little bit
(เย่ , วี บเรค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Make up a little bit
(เมค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Shape up a little bit
(เฌพ อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Try some harder
(ทไร ซัม อาณ์เดอ)
And that’s just a part of it
(แอ็นด แด๊ท จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
It’s all for a little bit of love
(อิทซ ซอร์ ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ)

Ohh, you better believe it
(โอ้ , ยู เบทเทอะ บิลีฝ อิท)
Darling, ohh, you better believe it we all need it
(ดาลิง , โอ้ , ยู เบทเทอะ บิลีฝ อิท วี ออล นีด ดิท)

So we break up a little bit
(โซ วี บเรค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Make up a little bit
(เมค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Shape up a little bit
(เฌพ อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Try some harder
(ทไร ซัม อาณ์เดอ)
And that’s just a part of it
(แอ็นด แด๊ท จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
It’s all for a little bit of love
(อิทซ ซอร์ ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ)

Ohh, you better believe it
(โอ้ , ยู เบทเทอะ บิลีฝ อิท)
Darling, ohh, you better believe it we all need it
(ดาลิง , โอ้ , ยู เบทเทอะ บิลีฝ อิท วี ออล นีด ดิท)

I wanna be with you
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู)
In every room
(อิน เอฝริ รุม)
I wanna walk with you
(ไอ วอนนา วอค วิฑ ยู)
As bride and groom
(แอ็ส บไรด แอ็นด กรูม)
Though we crash and bang
(โธ วี คแร็ฌ แอ็นด แบ็ง)
We’re still in bloom
(เวีย ซทิล อิน บลูม)
It’s a given take
(อิทซ ซา กีฝเอ็น เทค)
And you’re my face
(แอ็นด ยัวร์ มาย เฟซ)

So we break up a little bit
(โซ วี บเรค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Make up a little bit
(เมค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Shape up a little bit
(เฌพ อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Try some harder
(ทไร ซัม อาณ์เดอ)
And that’s just a part of it
(แอ็นด แด๊ท จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
Yeah, we’re always gonna
(เย่ , เวีย ออลเว กอนนะ)

Break up a little bit
(บเรค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Make up a little bit
(เมค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Shape up a little bit
(เฌพ อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Try some harder
(ทไร ซัม อาณ์เดอ)
And that’s just a part of it
(แอ็นด แด๊ท จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
It’s all for a little bit of love
(อิทซ ซอร์ ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ)

And that’s just a part of it
(แอ็นด แด๊ท จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
It’s all for a little bit of love
(อิทซ ซอร์ ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Better That We Break คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น