เนื้อเพลง Fuel คำอ่านไทย Avril Lavigne

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

Once upon a time you dressed so fine
(วันซ อุพอน อะ ไทม ยู ดเรซ โซ ไฟน)
You threw the bums a dime in your prime, didn’t you?
(ยู ธรู เดอะ บัม ซา ไดม อิน ยุร พไรม , ดิ๊นอิน ยู)
People’d call, say,”Beware doll, you’re bound to fall”
(พี๊เพิ่ล คอล , เซ ,”บิแว ด็อล , ยัวร์ เบานด ทู ฟอล “)
You thought they were all kiddin’ you
(ยู ธอท เด เวอ ออล คิดดิน ยู)
You used to laugh about
(ยู ยูซ ทู ลาฟ อะเบาท)
Everybody that was hangin’ out
(เอวี่บอดี้ แดท วอส แฮนจิ้นเอ้า)
Now you don’t talk so loud
(เนา ยู ด้อนท์ ทอค โซ เลาด)
Now you don’t seem so proud
(เนา ยู ด้อนท์ ซีม โซ พเราด)
About having to be scrounging for your next meal.
(อะเบาท แฮฝวิ่ง ทู บี scroungings ฟอ ยุร เน็คซท มีล)

How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
To be without a home
(ทู บี วิเฑาท ดา โฮม)
Like a complete unknown
(ไลค เก ค็อมพลีท อันโนน)
Like a rolling stone?
(ไลค เก โรลลิง ซโทน)

You’ve gone to the finest school all right, Miss Lonely
(ยู๊ฟ กอน ทู เดอะ ไฟเนทส์ ซคูล ออล ไรท , มิซ โลนลิ)
But you know you only used to get juiced in it
(บัท ยู โน ยู โอ๊นลี่ ยูซ ทู เก็ท จูซ อิน หนิด)
And nobody has ever taught you how to live on the street
(แอ็นด โนบอดี้ แฮ็ส เอฝเออะ ทอท ยู เฮา ทู ไลฝ ออน เดอะ ซทรีท)
And now you find out you’re gonna have to get used to it
(แอ็นด เนา ยู ไฟนด เอ้า ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เก็ท ยูซ ทู อิท)
You said you’d never compromise
(ยู เซ็ด ยูต เนฝเออะ คอมพโระไมส)
With the mystery tramp, but now you realize
(วิฑ เดอะ มีซเทอะริ ทแร็มพ , บัท เนา ยู รีแอะไลส)
He’s not selling any alibis
(อีส น็อท เซลลิง เอนอิ แอลอิไบ)
As you stare into the vacuum of his eyes
(แอ็ส ยู ซแท อีนทุ เดอะ แฝคอิวอัม อ็อฝ ฮิส ไอ)
And ask him do you want to make a deal?
(แอ็นด อาซค ฮิม ดู ยู ว็อนท ทู เมค เก ดีล)

How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
To be on your own
(ทู บี ออน ยุร โอน)
With no direction home
(วิฑ โน ดิเรคฌัน โฮม)
Like a complete unknown
(ไลค เก ค็อมพลีท อันโนน)
Like a rolling stone?
(ไลค เก โรลลิง ซโทน)

You never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns
(ยู เนฝเออะ เทิน อะเรานด ทู ซี เดอะ ฟเราน ออน เดอะ jugglers แซน เดอะ คเลาน)
When they all come down and did tricks for you
(ฮเว็น เด ออล คัม เดาน แอ็นด ดิด ทริค ฟอ ยู)
You never understood that it ain’t no good
(ยู เนฝเออะ อันเดิซทูด แดท ดิธ เอน โน เกิด)
You shouldn’t let other people get your kicks for you
(ยู ชูดดึ่น เล็ท อัฑเออะ พี๊เพิ่ล เก็ท ยุร คิด ฟอ ยู)
You used to ride on the chrome horse with your diplomat
(ยู ยูซ ทู ไรด ออน เดอะ คโรม ฮอซ วิฑ ยุร ดีพโละแม็ท)
Who carried on his shoulder a Siamese cat
(ฮู แคร์รี่ ออน ฮิส โฌลเดอะ รา ไซอะมีส แค็ท)
Ain’t it hard when you discover that
(เอน ดิธ ฮาด ฮเว็น ยู ดิซคัฝเออะ แดท)
He really wasn’t where it’s at
(ฮี ริแอ็ลลิ วอสซึ้น ฮแว อิทซ แอ็ท)
After he took from you everything he could steal.
(อาฟเทอะ ฮี ทุค ฟร็อม ยู เอ๊วี่ติง ฮี เคิด ซทีล)

How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
To be on your own
(ทู บี ออน ยุร โอน)
With no direction home
(วิฑ โน ดิเรคฌัน โฮม)
Like a complete unknown
(ไลค เก ค็อมพลีท อันโนน)
Like a rolling stone?
(ไลค เก โรลลิง ซโทน)

Princess on the steeple and all the pretty people
(พรีนเซ็ซ ออน เดอะ steeple แอ็นด ออล เดอะ พรีททิ พี๊เพิ่ล)
They’re drinkin’, thinkin’ that they got it made
(เดรว ดริงคิน , ติ้งกิน แดท เด ก็อท ดิธ เมด)
Exchanging all kinds of precious gifts and things
(เอ๊กเชนจิง ออล ไคนด อ็อฝ พเรฌอัซ กิฟท แซน ธิง)
But you’d better lift your diamond ring, you’d better pawn it babe
(บัท ยูต เบทเทอะ ลิฟท ยุร ไดมันด ริง , ยูต เบทเทอะ พอน หนิด เบบ)
You used to be so amused
(ยู ยูซ ทู บี โซ อัมยูส)
At Napoleon in rags and the language that he used
(แอ็ท นะโพเลียน อิน แร็ก แซน เดอะ แลงกวิจ แดท ฮี ยูซ)
Go to him now, he calls you, you can’t refuse
(โก ทู ฮิม เนา , ฮี คอล ยู , ยู แค็นท เรฟยุซ)
When you got nothing, you got nothing to lose
(ฮเว็น ยู ก็อท นัธอิง , ยู ก็อท นัธอิง ทู ลูส)
You’re invisible now, you got no secrets to conceal.
(ยัวร์ อินฝิ๊ซิเบิ้ล เนา , ยู ก็อท โน ซีคเร็ท ทู ค็อนซีล)

How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
To be on your own
(ทู บี ออน ยุร โอน)
With no direction home
(วิฑ โน ดิเรคฌัน โฮม)
Like a complete unknown
(ไลค เก ค็อมพลีท อันโนน)
Like a rolling stone?
(ไลค เก โรลลิง ซโทน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fuel คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น