เนื้อเพลง Keep You Much Longer คำอ่านไทย Akon

I want a little something more
( ไอ ว็อนท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง โม)
Don’t want the middle or the one before
(ด้อนท์ ว็อนท เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ออ ดิ วัน บิโฟ)
I don’t desire a complicated past
(ไอ ด้อนท์ ดิไสร อะ คอมพลิเคท พาซท)
I want a love that will last
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล ลาซท)

Say that you love
(เซ แดท ยู ลัฝ)
Say im the one
(เซ แอม ดิ วัน)
Don’t kiss and hug me and then try to run
(ด้อนท์ คิซ แซน ฮัก มี แอ็นด เด็น ทไร ทู รัน)
I don’t do drama
(ไอ ด้อนท์ ดู ดรามะ)
My tears don’t fall fast
(มาย เทีย ด้อนท์ ฟอล ฟัซท)
I want a love that will last
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล ลาซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I don’t want a just a memory
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา จัซท ดา เมมโอะริ)
Gives me forever
(กิฝ มี เฟาะเรฝเออะ)
Don’t even think about saying good-bye
(ด้อนท์ อีเฝ็น ธิงค อะเบาท เซอิง เกิด ไบ)
Cuz i want just one love to be enough
(คัซ ไอ ว็อนท จัซท วัน ลัฝ ทู บี อินัฟ)
And remain in my heart till i die
(แอ็นด ริเมน อิน มาย ฮาท ทิล ไอ ได)

So call me romantic
(โซ คอล มี โระแมนทิค)
Oh i guess that must be so
(โอ ไอ เก็ซ แดท มัซท บี โซ)
Theres something more that you oughta know
(แดร์ ซัมติง โม แดท ยู เอ้าดา โน)
I’ll never leave you
(อิล เนฝเออะ ลีฝ ยู)
So don’t even ask
(โซ ด้อนท์ อีเฝ็น อาซค)
I want a love that will last
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล ลาซท)

Forever
(เฟาะเรฝเออะ)
I want a love that will last
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล ลาซท)
I want a love that will last
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล ลาซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I don’t want a just a memory
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา จัซท ดา เมมโอะริ)
Gives me forever
(กิฝ มี เฟาะเรฝเออะ)
Don’t even think about saying good-bye
(ด้อนท์ อีเฝ็น ธิงค อะเบาท เซอิง เกิด ไบ)
Cuz i want just one love to be enough
(คัซ ไอ ว็อนท จัซท วัน ลัฝ ทู บี อินัฟ)
And remain in my heart till i die
(แอ็นด ริเมน อิน มาย ฮาท ทิล ไอ ได)

So theres little more that i need
(โซ แดร์ ลิ๊ทเทิ่ล โม แดท ไอ นีด)
I wanna share all the air you breathe
(ไอ วอนนา แฌ ออล ดิ แอ ยู บรีฑ)
I’m not the kinda girl to complicate the past
(แอม น็อท เดอะ กินดา เกิล ทู คอมพลิเคท เดอะ พาซท)
I want a love that will last
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล ลาซท)

Forever
(เฟาะเรฝเออะ)
I want a love the love that last
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝ เดอะ ลัฝ แดท ลาซท)
Always
(ออลเว)
I just want a love that will last
(ไอ จัซท ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล ลาซท)
Want a love that will last
(ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล ลาซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep You Much Longer คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น