เนื้อเพลง Beyonce Interlude คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Should I? Could I?
( เชิด ดาย เคิด ดาย)
Have said the wrong things right a thousand times
(แฮ็ฝ เซ็ด เดอะ ร็อง ธิง ไรท ดา เธาแส็น ไทม)
If I could just rewind, I see it in my mind
(อิฟ ฟาย เคิด จัซท รีไวนด , ไอ ซี อิท อิน มาย ไมนด)
If I could turn back time, you’d still be mine
(อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค ไทม , ยูต ซทิล บี ไมน)

You cried, I died
(ยู คไร , ไอ ได)
I should have shut my mouth, things headed south
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ฌัท มาย เมาธ , ธิง เฮ็ด เซาธ)
As the words slipped off my tongue, they sounded dumb
(แอ็ส เดอะ เวิด สลิป ออฟฟ มาย ทัง , เด เซานด ดัม)
If this old heart could talk, it’d say you’re the one
(อิฟ ดีซ โอลด ฮาท เคิด ทอค , อิทด เซ ยัวร์ ดิ วัน)
I’m wasting time when I think about it
(แอม เวซทิง ไทม ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ดิธ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I should have drove all night, I would have run all the lights
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ดโรฝ ออล ไนท , ไอ เวิด แฮ็ฝ รัน ออล เดอะ ไลท)
I was misunderstood
(ไอ วอส มิซันเดิซทูด)
I stumbled like my words, Did the best I could
(ไอ แสตมเบิล ไลค มาย เวิด , ดิด เดอะ เบ็ซท ไอ เคิด)
Damn, misunderstood
(แด็ม , มิซันเดิซทูด)

Could I? Should I?
(เคิด ดาย เชิด ดาย)
Apologize for sleeping on the couch that night
(อะพอลโอะไจส ฟอ ซลีพพิง ออน เดอะ เคาช แดท ไนท)
Staying out too late with all my friends
(สเตย์ยิ่ง เอ้า ทู เลท วิฑ ออล มาย ฟเร็นด)
You found me passed out in the yard again
(ยู เฟานด มี พาซ เอ้า อิน เดอะ ยาด อะเกน)

You cried, I tried
(ยู คไร , ไอ ทไร)
To stretch the truth, but didn’t lie
(ทู ซทเร็ช เดอะ ทรูธ , บัท ดิ๊นอิน ไล)
It’s not so bad when you think about it
(อิทซ น็อท โซ แบ็ด ฮเว็น ยู ธิงค อะเบาท ดิธ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I should have drove all night, I would have run all the lights
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ดโรฝ ออล ไนท , ไอ เวิด แฮ็ฝ รัน ออล เดอะ ไลท)
I was misunderstood
(ไอ วอส มิซันเดิซทูด)
I stumbled like my words, did the best I could
(ไอ แสตมเบิล ไลค มาย เวิด , ดิด เดอะ เบ็ซท ไอ เคิด)
Damn, misunderstood
(แด็ม , มิซันเดิซทูด)
Intentions good
(อินเทนฌัน เกิด)

[Guitar Solo]
([ กิทา โซโล ])

It’s you and I, just think about it…
(อิทซ ยู แอ็นด ดาย , จัซท ธิงค อะเบาท ดิธ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I should have drove all night
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ดโรฝ ออล ไนท)
I would have run all the lights
(ไอ เวิด แฮ็ฝ รัน ออล เดอะ ไลท)
I was misunderstood
(ไอ วอส มิซันเดิซทูด)
I stumbled like my words, did the best I could
(ไอ แสตมเบิล ไลค มาย เวิด , ดิด เดอะ เบ็ซท ไอ เคิด)
I ‘m hanging outside your door
(ไอ เอ็ม แฮงอิง เอาทไซด ยุร โด)
I’ve been here before
(แอฝ บีน เฮียร บิโฟ)
Misunderstood
(มิซันเดิซทูด)

I stumbled like my words, did the best I could
(ไอ แสตมเบิล ไลค มาย เวิด , ดิด เดอะ เบ็ซท ไอ เคิด)
Damn, misunderstood
(แด็ม , มิซันเดิซทูด)
Intentions good.
(อินเทนฌัน เกิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beyonce Interlude คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น