เนื้อเพลง Never Gonna Let You Go คำอ่านไทย Faith Evans

La la la la la la la la la la la la la la la la la
( ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
la la
(ลา ลา)

Never thought that we would ever be more than friends
(เนฝเออะ ธอท แดท วี เวิด เอฝเออะ บี โม แฑ็น ฟเร็นด)
Now I’m all confused cause for you I have deeper feelings
(เนา แอม ออล ค็อนฟยูส คอส ฟอ ยู ไอ แฮ็ฝ ดิพเพอฟีลอิง)
We both thought it was cool to cross the line
(วี โบธ ธอท ดิธ วอส คูล ทู คร็อซ เดอะ ไลน)
And I was convinced it would be alright
(แอ็นด ดาย วอส ค็อนฝีนซ ดิท เวิด บี ออลไร๊ท)
Now things are strange, nothings the same
(เนา ธิง แซร์ ซทเรนจ , นัธอิง เดอะ เซม)
And really I just want my friend back
(แอ็นด ริแอ็ลลิ ไอ จัซท ว็อนท มาย ฟเร็นด แบ็ค)

And my mind’s gone half crazy cause I can’t leave you alone [oh can’t get you out of my system]
(แอ็นด มาย ไมนด กอน ฮาล์ฟ คเรสิ คอส ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน [ โอ แค็นท เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ มาย ซีซเท็ม ])
And I’m wondering if it’s worth me holding on [holding on]
(แอ็นด แอม วันเดอะริง อิฟ อิทซ เวิธ มี โฮลดิง ออน [ โฮลดิง ออน ])
Said my mind’s gone half crazy cause I can’t leave you alone [can’t get you out of my system]
(เซ็ด มาย ไมนด กอน ฮาล์ฟ คเรสิ คอส ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน [ แค็นท เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ มาย ซีซเท็ม ])
And I’m wondering if it’s worth me holding on [yeah]
(แอ็นด แอม วันเดอะริง อิฟ อิทซ เวิธ มี โฮลดิง ออน [ เย่ ])

I’d hate walk away from you as if this never existed
(อาย เฮท วอค อะเว ฟร็อม ยู แอ็ส อิฟ ดีซ เนฝเออะ เอ็กสีซท)
Cause when we kissed the moment after I looked at you different
(คอส ฮเว็น วี คิซ เดอะ โมเม็นท อาฟเทอะ ไอ ลุค แอ็ท ยู ดีฟเฟอะเร็นท)
Lately I gotta watch what I say
(เลทลิ ไอ กอททะ ว็อช ฮว็อท ไอ เซ)
Cause you take things personal nowadays
(คอส ยู เทค ธิง เพอซแน็ล เนาอะเดส)
You used to laugh now you get mad
(ยู ยูซ ทู ลาฟ เนา ยู เก็ท แม็ด)
Damn I just want my friend back
(แด็ม นาย จัซท ว็อนท มาย ฟเร็นด แบ็ค)

And my mind’s gone half crazy cause I can’t leave you alone [oh can’t get you out of my system]
(แอ็นด มาย ไมนด กอน ฮาล์ฟ คเรสิ คอส ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน [ โอ แค็นท เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ มาย ซีซเท็ม ])
And I’m wondering if it’s worth me holding on [holding on]
(แอ็นด แอม วันเดอะริง อิฟ อิทซ เวิธ มี โฮลดิง ออน [ โฮลดิง ออน ])
Said my mind’s gone half crazy cause I can’t leave you alone [can’t get you out of my system]
(เซ็ด มาย ไมนด กอน ฮาล์ฟ คเรสิ คอส ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน [ แค็นท เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ มาย ซีซเท็ม ])
And I’m wondering if it’s worth me holding on
(แอ็นด แอม วันเดอะริง อิฟ อิทซ เวิธ มี โฮลดิง ออน)

oh oh oh oh oh yeah
(โอ โอ โอ โอ โอ เย่)
What happened to the one I used to know [oh yeah yeah]
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู ดิ วัน ไอ ยูซ ทู โน [ โอ เย่ เย่ ])
The one I used to laugh and joke with
(ดิ วัน ไอ ยูซ ทู ลาฟ แอ็นด โจค วิฑ)
The one I used to tell all my secrets
(ดิ วัน ไอ ยูซ ทู เท็ล ออล มาย ซีคเร็ท)
We used to chill and be down for whatever whenever together yeah
(วี ยูซ ทู ชิล แอ็นด บี เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ฮเว็นเอฝเออะ ทุเกฑเออะ เย่)

And my mind’s gone half crazy [oh] cause I can’t leave you alone [I’m going half crazy baby]
(แอ็นด มาย ไมนด กอน ฮาล์ฟ คเรสิ [ โอ ] คอส ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน [ แอม โกอิ้ง ฮาล์ฟ คเรสิ เบบิ ])
And I’m wondering if it’s worth me [oh] holding on [over you]
(แอ็นด แอม วันเดอะริง อิฟ อิทซ เวิธ มี [ โอ ] โฮลดิง ออน [ โอเฝอะ ยู ])
Said my mind’s gone half crazy [yeah] cause I can’t leave you alone [and I just don’t know]
(เซ็ด มาย ไมนด กอน ฮาล์ฟ คเรสิ [ เย่ ] คอส ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน [ แอ็นด ดาย จัซท ด้อนท์ โน ])
And I’m wondering if it’s worth me holding on [said I just don’t know what to do now]
(แอ็นด แอม วันเดอะริง อิฟ อิทซ เวิธ มี โฮลดิง ออน [ เซ็ด ดาย จัซท ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู เนา ])
we used to chill [yeah] we used to hang
(วี ยูซ ทู ชิล [ เย่ ] วี ยูซ ทู แฮ็ง)
we used to do we used to do some many things together [yeah]
(วี ยูซ ทู ดู วี ยูซ ทู ดู ซัม เมนอิ ธิง ทุเกฑเออะ [ เย่ ])
yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)
oh oh
(โอ โอ)
yeah
(เย่)
oh oh oh
(โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Gonna Let You Go คำอ่านไทย Faith Evans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น