เนื้อเพลง Christmas in My Heart คำอ่านไทย Sarah Connor

All this talking to you
( ออล ดีซ ทอคอิง ทู ยู)
I don’t know what I’m to do
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม ทู ดู)
I don’t know where you stand
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ยู ซแท็นด)
What’s inside of your head
(ฮว็อท อีนไซด อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

All this thinking of you
(ออล ดีซ ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Is that what you’re doing too?
(อีส แดท ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู)
You’re always on my mind
(ยัวร์ ออลเว ออน มาย ไมนด)
I talk about you all of the time
(ไอ ทอค อะเบาท ยู ออล อ็อฝ เดอะ ไทม)

CHORUS
(โครัซ)
Don’t waste another day
(ด้อนท์ เวซท แอะนัธเออะ เด)
Don’t waste another minute
(ด้อนท์ เวซท แอะนัธเออะ มินยูท)
I can’t wait to see your face
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยุร เฟซ)
Just to show you how much I mean it
(จัซท ทู โฌ ยู เฮา มัช ไอ มีน หนิด)

So open up your heart, help me understand
(โซ โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท , เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด)
Please tell me who you are
(พลีส เท็ล มี ฮู ยู อาร์)
So I can show you who I am
(โซ ไอ แค็น โฌ ยู ฮู ไอ แอ็ม)

You’re just standing by
(ยัวร์ จัซท ซแทนดิง ไบ)
You’re just wasting time
(ยัวร์ จัซท เวซทิง ไทม)
Why don’t you just tell me the truth
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท เท็ล มี เดอะ ทรูธ)
About me and you
(อะเบาท มี แอ็นด ยู)

And as the time goes by
(แอ็นด แอ็ส เดอะ ไทม โกซ ไบ)
I hope you realize
(ไอ โฮพ ยู รีแอะไลส)
If you ask me to
(อิฟ ยู อาซค มี ทู)
I just might be with you
(ไอ จัซท ไมท บี วิฑ ยู)

CHORUS
(โครัซ)
So don’t waste another day
(โซ ด้อนท์ เวซท แอะนัธเออะ เด)
Don’t waste another minute
(ด้อนท์ เวซท แอะนัธเออะ มินยูท)
I can’t wait to see your face
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยุร เฟซ)
Just to show you how much I mean it
(จัซท ทู โฌ ยู เฮา มัช ไอ มีน หนิด)

So open up your heart, help me understand
(โซ โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท , เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด)
Please tell me who you are
(พลีส เท็ล มี ฮู ยู อาร์)
So I can show you who I am
(โซ ไอ แค็น โฌ ยู ฮู ไอ แอ็ม)

Stop standing there, standing there
(ซท็อพ ซแทนดิง แดร์ , ซแทนดิง แดร์)
And stop acting like you don’t ca-a-are
(แอ็นด ซท็อพ แอคทิง ไลค ยู ด้อนท์ ca อะ อาร์)
Stop being scared, being scared
(ซท็อพ บีอิง ซคา , บีอิง ซคา)
Stop acting like you don’t ca-a-are
(ซท็อพ แอคทิง ไลค ยู ด้อนท์ ca อะ อาร์)

CHORUS
(โครัซ)
So don’t waste another day
(โซ ด้อนท์ เวซท แอะนัธเออะ เด)
Don’t waste another minute
(ด้อนท์ เวซท แอะนัธเออะ มินยูท)
I can’t wait to see your face
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยุร เฟซ)
Just to show you how much I mean it
(จัซท ทู โฌ ยู เฮา มัช ไอ มีน หนิด)

Open up your heart, help me understand
(โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท , เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด)
Please tell me who you are
(พลีส เท็ล มี ฮู ยู อาร์)
So I can show you who I am
(โซ ไอ แค็น โฌ ยู ฮู ไอ แอ็ม)

So don’t waste another day
(โซ ด้อนท์ เวซท แอะนัธเออะ เด)
Don’t waste another minute
(ด้อนท์ เวซท แอะนัธเออะ มินยูท)
I can’t wait to see your face
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยุร เฟซ)
Just to show you how much I mean it
(จัซท ทู โฌ ยู เฮา มัช ไอ มีน หนิด)

Open up your heart, help me understand
(โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท , เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด)
Please tell me who you are
(พลีส เท็ล มี ฮู ยู อาร์)
So I can show you who I am
(โซ ไอ แค็น โฌ ยู ฮู ไอ แอ็ม)
Who I am, who I a-am
(ฮู ไอ แอ็ม , ฮู ไอ อะ แอ็ม)
Who I am
(ฮู ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas in My Heart คำอ่านไทย Sarah Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น