เนื้อเพลง Angels Brought Me Here คำอ่านไทย Carrie Underwood

[Jay-Z]
( [ เจ ซี ])
Check the bassline out, uh-huh
(เช็ค เดอะ bassline เอ้า , อา ฮู)
Jigga [bounce wit it], uh-huh uh-huh uh-huh, yeahh
(จิ๊กกา [ เบานซ วิท ดิธ ] , อา ฮู อา ฮู อา ฮู , เย้)
Let it bump though
(เล็ท ดิธ บัมพ โธ)

[“Annie”sample]
([“แอนนี่”แซ๊มเพิ่ล ])
It’s the hard knock life [uh-huh] for us
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ [ อา ฮู ] ฟอ อัซ)
It’s the hard knock life, for us!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ ! !)
Steada treated, we get tricked
(Steada ทีอี , วี เก็ท ทริค)
Steada kisses, we get kicked
(Steada คีสเซซ , วี เก็ท คิด)
It’s the hard knock life!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ ! !)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
From standin on the corners boppin
(ฟร็อม แสตนดิน ออน เดอะ คอเนอะ boppin)
to drivin some of the hottest cars New York has ever seen
(ทู ดรายวิน ซัม อ็อฝ เดอะ ฮอทเดว คา นยู ยอค แฮ็ส เอฝเออะ ซีน)
For droppin some of the hottest verses rap has ever heard
(ฟอ ดรอพปิน ซัม อ็อฝ เดอะ ฮอทเดว เฝิซ แร็พ แฮ็ส เอฝเออะ เฮิด)
From the dope spot, with the smoke Glock
(ฟร็อม เดอะ โดพ สพอท , วิฑ เดอะ ซโมค คล็อก)
fleein the murder scene, you know me well
(fleein เดอะ เมอเดอะ ซีน , ยู โน มี เว็ล)
from nightmares of a lonely cell, my only hell
(ฟร็อม ไนท์แมร์ อ็อฝ อะ โลนลิ เซ็ล , มาย โอ๊นลี่ เฮ็ล)
But since when y’all n*ggaz know me to fail? F*ck naw
(บัท ซินซ ฮเว็น ยอล เอ็น *ggaz โน มี ทู เฟล เอฟ *ck นอว)
Where all my n*ggaz with the rubber grips, bust shots
(ฮแว ออล มาย เอ็น *ggaz วิฑ เดอะ รับเบอะ กริพ , บัซท ฌ็อท)
And if you with me mom I rub on your tits, and what-not
(แอ็นด อิฟ ยู วิฑ มี มัม ไอ รับ ออน ยุร ทิท , แอ็นด ฮว็อท น็อท)
I’m from the school of the hard knocks, we must not
(แอม ฟร็อม เดอะ ซคูล อ็อฝ เดอะ ฮาด น็อค , วี มัซท น็อท)
let outsiders violate our blocks, and my plot
(เล็ท เอาทไซเดอะ ไฝโอะเลท เอ๊า บล็อค , แอ็นด มาย พล็อท)
let’s stick up the world and split it fifty/fifty, uh-huh
(เล็ท ซทิค อัพ เดอะ เวิลด แอ็นด ซพลิท ดิธ ฟีฟทิ /ฟีฟทิ , อา ฮู)
Let’s take the dough and stay real jiggy, uh-huh
(เล็ท เทค เดอะ โด แอ็นด ซเท ริแอ็ล เจคกี้ , อา ฮู)
And sip the Cris’ and get pissy-pissy
(แอ็นด ซิพ เดอะ คริซ แซน เก็ท พิสซี่ พิสซี่)
Flow infinitely like the memory of my n*gga Biggie, baby!
(ฟโล อีนฟินิทลิ ไลค เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ มาย เอ็น *gga บิ๊กกี้ , เบบิ !)
You know it’s hell when I come through
(ยู โน อิทซ เฮ็ล ฮเว็น นาย คัม ธรู)
The life and times of Shawn Carter
(เดอะ ไลฟ แอ็นด ไทม อ็อฝ ชอน คาเทอะ)
n*gga Volume 2, y’all n*ggaz get ready
(เอ็น *gga ฝอลยุม ทู , ยอล เอ็น *ggaz เก็ท เรดอิ)

[“Annie”sample]
([“แอนนี่”แซ๊มเพิ่ล ])
It’s the hard knock life, for us
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ)
It’s the hard knock life, for us!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ ! !)
Steada treated, we get tricked
(Steada ทีอี , วี เก็ท ทริค)
Steada kisses, we get kicked
(Steada คีสเซซ , วี เก็ท คิด)
It’s the hard knock life!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ ! !)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I flow for those ‘dro’ed out; all my n*ggaz
(ไอ ฟโล ฟอ โฑส ดีโร เอ้า ; ออล มาย เอ็น *ggaz)
locked down in the ten by fo’, controllin the house
(ล็อค เดาน อิน เดอะ เท็น ไบ โฟ , คอนโทวลิน เดอะ เฮาซ)
We live in hard knocks, we don’t take over we borrow blocks
(วี ไลฝ อิน ฮาด น็อค , วี ด้อนท์ เทค โอเฝอะ วี บอโร บล็อค)
Burn em down and you can have it back daddy, I’d rather that
(เบิน เอ็ม เดาน แอ็นด ยู แค็น แฮ็ฝ อิท แบ็ค แดดดิ , อาย ราฑเออะ แดท)
I flow for chicks wishin, they ain’t have to strip to pay tuition
(ไอ ฟโล ฟอ ชิค วิซชิน , เด เอน แฮ็ฝ ทู ซทริพ ทู เพ ทิวอีฌอัน)
I see you vision mama, I put my money on the longshots
(ไอ ซี ยู ฝีฉอัน มามะ , ไอ พัท มาย มันอิ ออน เดอะ longshots)
All my ballers that’s born to clock
(ออล มาย บอลเลอแด๊ท บอน ทู คล็อค)
Now I’ma be on top whether I perform or not
(เนา แอมอา บี ออน ท็อพ ฮเวทเออะ ไอ เพอะฟอม ออ น็อท)
I went from lukewarm to hot; sleepin on futons and cots
(ไอ เว็นท ฟร็อม ลยูควอม ทู ฮ็อท ; สลีฟปิน ออน futons แซน ค็อท)
to King Size, dream machines, the green fives
(ทู คิง ไซส , ดรีม มะฌีน , เดอะ กรีน ไฟฝ)
I’ve seen pies let the thing between my eyes analyze life’s ills
(แอฝ ซีน ไพ เล็ท เดอะ ธิง บีทวิน มาย ไอ แอนอะไลส ไลฟ อิล)
Then I put it down type braile
(เด็น นาย พัท ดิธ เดาน ไทพ braile)
I’m tight grill with the phony, rappers y’all might feel we homies
(แอม ไทท กริลล์ วิฑ เดอะ โฟนี , แรพเพอ ยอล ไมท ฟีล วี โฮมี)
I’m like still, y’all don’t know me, sh*t!
(แอม ไลค ซทิล , ยอล ด้อนท์ โน มี , ฌะ *ที !)
I’m tight grill when my situation ain’t improvin
(แอม ไทท กริลล์ ฮเว็น มาย ซิชิวเอฌัน เอน improvin)
I’m tryin to murder everything movin, feel me?!
(แอม ทายอิน ทู เมอเดอะ เอ๊วี่ติง มูฝวิน , ฟีล มี !)

[“Annie”sample]
([“แอนนี่”แซ๊มเพิ่ล ])
It’s the hard knock life, for us
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ)
It’s the hard knock life, for us!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ ! !)
Steada treated, we get tricked
(Steada ทีอี , วี เก็ท ทริค)
Steada kisses, we get kicked
(Steada คีสเซซ , วี เก็ท คิด)
It’s the hard knock life, for us
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ)
It’s the hard knock life, for us!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ ! !)
Steada treated, we get tricked
(Steada ทีอี , วี เก็ท ทริค)
Steada kisses, we get kicked
(Steada คีสเซซ , วี เก็ท คิด)
It’s the hard knock life!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ ! !)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I don’t how to sleep, I gotta eat, stay on my toes
(ไอ ด้อนท์ เฮา ทู ซลีพ , ไอ กอททะ อีท , ซเท ออน มาย โท)
Gotta a lot of beef, so logically, I prey on my foes
(กอททะ อะ ล็อท อ็อฝ บีฟ , โซ ลอจอิแค็ลลิ , ไอ พเร ออน มาย โฟ)
Hustling’s still inside of me, and as far as progress
(อัสลิง ซทิล อีนไซด อ็อฝ มี , แอ็นด แอ็ส ฟา แอ็ส พรอกเร็ซ)
you’d be hard-pressed, to find another rapper hot as me
(ยูต บี ฮาด พเร็ซ , ทู ไฟนด แอะนัธเออะ แรพเพอ ฮ็อท แอ็ส มี)
I gave you prophecy on my first joint, and y’all lamed out
(ไอ เกฝ ยู พรอฟอิซิ ออน มาย เฟิซท จอยนท , แอ็นด ยอล เลม เอ้า)
Didn’t really appreciate it, til the second one came out
(ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ แอ็พรีฌิเอท อิท , ทิล เดอะ เซคอันด วัน เคม เอ้า)
So I stretched the game out, X’ed your name out
(โซ ไอ ซทเร็ช เดอะ เกม เอ้า , Xed ยุร เนม เอ้า)
Put Jigga on top, and drop albums non-stop for ya, nigguh!
(พัท จิ๊กกา ออน ท็อพ , แอ็นด ดร็อพ แอลบัม น็อน ซท็อพ ฟอ ยา , nigguh !)

[“Annie”sample]
([“แอนนี่”แซ๊มเพิ่ล ])
It’s the hard knock life, for us
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ)
It’s the hard knock life, for us!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ ! !)
Steada treated, we get tricked
(Steada ทีอี , วี เก็ท ทริค)
Steada kisses, we get kicked
(Steada คีสเซซ , วี เก็ท คิด)
It’s the hard knock life, for us
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ)
It’s the hard knock life, for us!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ , ฟอ อัซ ! !)
Steada treated, we get tricked
(Steada ทีอี , วี เก็ท ทริค)
Steada kisses, we get kicked
(Steada คีสเซซ , วี เก็ท คิด)
It’s the hard knock life!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ ! !)
.. It’s the hard knock life!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ ! !)
.. It’s the hard knock life!!
(อิทซ เดอะ ฮาด น็อค ไลฟ ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angels Brought Me Here คำอ่านไทย Carrie Underwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น