เนื้อเพลง Walk On By คำอ่านไทย Britney Spears

It’s been a long and winding journey,
( อิทซ บีน อะ ล็อง แอ็นด ไวนดิง เจอนิ ,)
But I’m finally here tonight picking up the pieces walking back into the light
(บัท แอม ไฟแน็ลลิ เฮียร ทุไนท พีคคิงส อัพ เดอะ พีซ วอคกิง แบ็ค อีนทุ เดอะ ไลท)
Into the sunset of your glory where my heart and future lies
(อีนทุ เดอะ ซันเซส อ็อฝ ยุร กโลริ ฮแว มาย ฮาท แอ็นด ฟยูเชอะ ไล)
There’s nothing like that feeling when I look into your eyes
(แดร์ นัธอิง ไลค แดท ฟีลอิง ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)

My dreams came true when I found you; I found you, my miracle
(มาย ดรีม เคม ทรู ฮเว็น นาย เฟานด ยู ; ไอ เฟานด ยู , มาย มิ๊ราเคิ่ล)

If you could see what I see
(อิฟ ยู เคิด ซี ฮว็อท ไอ ซี)
That you’re the answer to my prayers
(แดท ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู มาย พเรเออะ)
And if you could feel the tenderness I feel
(แอ็นด อิฟ ยู เคิด ฟีล เดอะ เทนเดอะเน็ซ ซาย ฟีล)
You would know it would be clear, that angels brought me here
(ยู เวิด โน อิท เวิด บี คเลีย , แดท เอนเจล บรอท มี เฮียร)

Nothing here before you
(นัธอิง เฮียร บิโฟ ยู)
Feels like I’ve been born again
(ฟีล ไลค แอฝ บีน บอน อะเกน)
Every breath is your LOVE
(เอฝริ บเร็ธ อีส ยุร ลัฝ)
Every heartbeat speaks your name
(เอฝริ ฮาร์ทบีท ซพีค ยุร เนม)

My dreams came true right here in front of you my miracle
(มาย ดรีม เคม ทรู ไรท เฮียร อิน ฟรันท อ็อฝ ยู มาย มิ๊ราเคิ่ล)

If you could see what I see
(อิฟ ยู เคิด ซี ฮว็อท ไอ ซี)
You’re the answer to my prayers
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู มาย พเรเออะ)
And if you could feel the tenderness I feel
(แอ็นด อิฟ ยู เคิด ฟีล เดอะ เทนเดอะเน็ซ ซาย ฟีล)
You would know it would be clear, that angles brought me here
(ยู เวิด โน อิท เวิด บี คเลีย , แดท แอ๊งเจิ้ล บรอท มี เฮียร)

It brought me here, to be with you
(อิท บรอท มี เฮียร , ทู บี วิฑ ยู)
Ill be forever grateful, forever thankful
(อิล บี เฟาะเรฝเออะ กเรทฟุล , เฟาะเรฝเออะ แธงคฟุล)

My dreams came true when I found you my miracle
(มาย ดรีม เคม ทรู ฮเว็น นาย เฟานด ยู มาย มิ๊ราเคิ่ล)

If you could see what I see
(อิฟ ยู เคิด ซี ฮว็อท ไอ ซี)
You’re the answer to my prayers, oh…
(ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู มาย พเรเออะ , โอ)
And if u could feel the tenderness I Feel
(แอ็นด อิฟ ยู เคิด ฟีล เดอะ เทนเดอะเน็ซ ซาย ฟีล)
You would know it would be clear that angels brought me here
(ยู เวิด โน อิท เวิด บี คเลีย แดท เอนเจล บรอท มี เฮียร)

You know i love you baby
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู เบบิ)
And if you could feel the tenderness I Feel
(แอ็นด อิฟ ยู เคิด ฟีล เดอะ เทนเดอะเน็ซ ซาย ฟีล)
You would know it would be clear, that angels brought me here
(ยู เวิด โน อิท เวิด บี คเลีย , แดท เอนเจล บรอท มี เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk On By คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น