เนื้อเพลง Taken คำอ่านไทย One Direction

I didn’t know what day it was
( ไอ ดิ๊นอิน โน ฮว็อท เด อิท วอส)
when you walked into the room
(ฮเว็น ยู วอค อีนทุ เดอะ รุม)
I said hello unnoticed
(ไอ เซ็ด เฮ็ลโล อะโนทิซท)
You said goodbye too soon
(ยู เซ็ด กู๊ดบาย ทู ซูน)

Breezing through the clientele
(Breezings ธรู เดอะ คไลเอ็นเท็ล)
spinning yarns that were so lyrical
(สปินนิ่ง ยาน แดท เวอ โซ ลีริแค็ล)
I really must confess right here
(ไอ ริแอ็ลลิ มัซท ค็อนเฟซ ไรท เฮียร)
the attraction was purely physical
(ดิ แอ็ทแรคฌัน วอส พยูรลิ ฟีสอิแค็ล)

I took all those habits of yours
(ไอ ทุค ออล โฑส แฮบอิท อ็อฝ ยุร)
that in the beginning were hard to accept
(แดท อิน เดอะ บีกีนนิง เวอ ฮาด ทู แอ็คเซพท)
Your fashion sense, Beardsly prints
(ยุร แฟฌอัน เซ็นซ , Beardsly พริ๊นท)
I put down to experience
(ไอ พัท เดาน ทู เอ็คซพีเรียนซ)

The big bosomed lady with the Dutch accent
(เดอะ บิก บูสอัม เลดิ วิฑ เดอะ ดัช แอคเซ็นท)
who tried to change my point of view
(ฮู ทไร ทู เชนจ มาย พอยนท อ็อฝ ฝยู)
Her ad lib lines were well rehearsed
(เฮอ แอ็ด lib ไลน เวอ เว็ล ริเฮิซ)
but my heart cried out for you
(บัท มาย ฮาท คไร เอ้า ฟอ ยู)

Chorus:
(โครัซ :)

You’re in my heart, you’re in my soul
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท , ยัวร์ อิน มาย โซล)
You’ll be my breath should I grow old
(โยว บี มาย บเร็ธ เชิด ดาย กโร โอลด)
You are my lover, you’re my best friend
(ยู อาร์ มาย ลัฝเออะ , ยัวร์ มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
You’re in my soul
(ยัวร์ อิน มาย โซล)

My love for you is immeasurable
(มาย ลัฝ ฟอ ยู อีส immeasurable)
My respect for you immense
(มาย ริซเพคท ฟอ ยู อิเมนซ)
You’re ageless, timeless, lace and fineness
(ยัวร์ เอจเล็ซ , ไทมเล็ซ , เลซ แอ็นด ไฟนเน็ซ)
You’re beauty and elegance
(ยัวร์ บยูทิ แอ็นด เอลอิแก็นซ)

You’re a rhapsody, a comedy
(ยัวร์ อะ แรพโซะดิ , อะ คอมเอะดิ)
You’re a symphony and a play
(ยัวร์ อะ ซีมโฟะนิ แอ็นด อะ พเล)
You’re every love song ever written
(ยัวร์ เอฝริ ลัฝ ซ็อง เอฝเออะ วึ้น)
But honey what do you see in me
(บัท ฮันอิ ฮว็อท ดู ยู ซี อิน มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You’re an essay in glamour
(ยัวร์ แอน เอซเซ อิน กแลมเออะ)
Please pardon the grammar
(พลีส พ๊าร์ด่อน เดอะ กแรมเมอะ)
but you’re every schoolboy’s dream
(บัท ยัวร์ เอฝริ schoolboys ดรีม)
You’re Celtic, United, but baby I’ve decided
(ยัวร์ เคลทิค , ยูนิท , บัท เบบิ แอฝ ดิไซด)
You’re the best team I’ve ever seen
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท ทีม แอฝ เอฝเออะ ซีน)

And there have been many affairs
(แอ็นด แดร์ แฮ็ฝ บีน เมนอิ แอ็ฟแฟ)
Many times I’ve thought to leave
(เมนอิ ไทม แอฝ ธอท ทู ลีฝ)
But I bite my lip and turn around
(บัท ไอ ไบท มาย ลิพ แอ็นด เทิน อะเรานด)
’cause you’re the warmest thing I’ve ever found
(คอส ยัวร์ เดอะ warmest ธิง แอฝ เอฝเออะ เฟานด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Taken คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น