เนื้อเพลง Laid to Rest คำอ่านไทย Lamb Of God

[Talking:]
( [ ทอคอิง : ])
You know with every day that passes i pray to god I’ll never forget who you are.
(ยู โน วิฑ เอฝริ เด แดท แพเซ ซาย พเร ทู ก็อด อิล เนฝเออะ เฟาะเกท ฮู ยู อาร์)
You mean everything to me.
(ยู มีน เอ๊วี่ติง ทู มี)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

Ooooh Ooooh
(อู้ อู้)
Ooh i pray
(อู้ ไอ พเร)

You were in my dream
(ยู เวอ อิน มาย ดรีม)
Before i even knew there was a you and me,
(บิโฟ ไอ อีเฝ็น นยู แดร์ วอส ซา ยู แอ็นด มี ,)
Now i can’t wait to see your smile,
(เนา ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยุร ซไมล ,)
When i wake up each day,
(ฮเว็น นาย เวค อัพ อีช เด ,)
It makes it worth wild,
(อิท เมค ซิท เวิธ ไวลด ,)
With the kinda love you plant inside,
(วิฑ เดอะ กินดา ลัฝ ยู พลานท อีนไซด ,)
Specially with a heart so empty as mine.
(ซเพฌแอ็ลลิ วิฑ อะ ฮาท โซ เอมทิ แอ็ส ไมน)
All your soft tenderness is the one thing that i don’t wanna miss.
(ออล ยุร ซ็อฟท เทนเดอะเน็ซ ซิส ดิ วัน ธิง แดท ไอ ด้อนท์ วอนนา มิซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I pray,
(ไอ พเร ,)
When it’s time for me to say goodbye
(ฮเว็น อิทซ ไทม ฟอ มี ทู เซ กู๊ดบาย)
I’ll never forget looking in your eyes,
(อิล เนฝเออะ เฟาะเกท ลุคอิง อิน ยุร ไอ ,)
I pray,
(ไอ พเร ,)
That i feel your touch
(แดท ไอ ฟีล ยุร ทั๊ช)
And that God doesn’t forget our love,
(แอ็นด แดท ก็อด ดัสอินท เฟาะเกท เอ๊า ลัฝ ,)
I pray,
(ไอ พเร ,)
When i close my eyes,
(ฮเว็น นาย คโลส มาย ไอ ,)
I can still see visions of you on my mind.
(ไอ แค็น ซทิล ซี ฝีฉอัน อ็อฝ ยู ออน มาย ไมนด)
I pray,
(ไอ พเร ,)
That i see you in another life,
(แดท ไอ ซี ยู อิน แอะนัธเออะ ไลฟ ,)
I pray that you stay by my side.
(ไอ พเร แดท ยู ซเท ไบ มาย ไซด)
Oh i pray.
(โอ ไอ พเร)

Everything that you give to me,
(เอ๊วี่ติง แดท ยู กิฝ ทู มี ,)
Only comes in a fantasy,
(โอ๊นลี่ คัม ซิน อะ แฟนทะซิ ,)
It seems like life goes by so fast,
(อิท ซีม ไลค ไลฟ โกซ ไบ โซ ฟัซท ,)
But in this time i wanna make it last. [i pray]
(บัท อิน ดีซ ไทม ไอ วอนนา เมค อิท ลาซท [ ไอ พเร ])
I hate that we live to die,
(ไอ เฮท แดท วี ไลฝ ทู ได ,)
But only God knows why [i pray]
(บัท โอ๊นลี่ ก็อด โน ฮไว [ ไอ พเร ])
We all have a purpose,
(วี ออล แฮ็ฝ อะ เพอพัซ ,)
And to see you again it’ll be worth it.
(แอ็นด ทู ซี ยู อะเกน อิว บี เวิธ อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Slow rap:]
([ ซโล แร็พ : ])
I wish that i could stop time,
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด ซท็อพ ไทม ,)
I wish that i could rewind,
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด รีไวนด ,)
To the very begining of every second of my life.
(ทู เดอะ เฝริ บีเกนนิง อ็อฝ เอฝริ เซคอันด อ็อฝ มาย ไลฟ)
To ask God on my hands and knees,
(ทู อาซค ก็อด ออน มาย แฮ็นด แซน นี ,)
To never let me forget all my special memories.
(ทู เนฝเออะ เล็ท มี เฟาะเกท ดอร์ มาย ซเพฌแอ็ล เมรโมรี)
See i’m only promised today,
(ซี แอม โอ๊นลี่ พรอมอิซ ทุเด ,)
And if it’s my time to go,
(แอ็นด อิฟ อิทซ มาย ไทม ทู โก ,)
I don’t want the love of my life to ever fade away,
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ ทู เอฝเออะ เฝด อะเว ,)
So one last time
(โซ วัน ลาซท ไทม)
Let me open my eyes.
(เล็ท มี โอเพ็น มาย ไอ)
To see what my life used to be like.
(ทู ซี ฮว็อท มาย ไลฟ ยูซ ทู บี ไลค)
Oh God.
(โอ ก็อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Laid to Rest คำอ่านไทย Lamb Of God

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น