เนื้อเพลง When I’m with You คำอ่านไทย Westlife

What’s your flava
( ฮว็อท ยุร เฟบ้า)
Tell me what’s your flava [x4]
(เท็ล มี ฮว็อท ยุร เฟบ้า [ x4 ])
I met this fly girl in the club
(ไอ เม็ท ดีซ ฟไล เกิล อิน เดอะ คลับ)
Went by the name of pecan deluxe
(เว็นท ไบ เดอะ เนม อ็อฝ พีแคน ดีลุคซ)
This ice cream was high maintenance
(ดีซ ไอซ ครีม วอส ไฮ เมนทิแน็นซ)
When I took her out,
(ฮเว็น นาย ทุค เฮอ เอ้า ,)
Man it cost me 20 bucks
(แม็น หนิด ค็อซท มี 20 บัค)
Met this chick named walnut whip
(เม็ท ดีซ ชิค เนม วอลนัท ฮวิพ)
Nearly made me sick to the point of throwing up
(เนียลิ เมด มี ซิค ทู เดอะ พอยนท อ็อฝ โตววิง อัพ)
So I called chocolate chip
(โซ ไอ คอล ชอคโอะลิท ชิพ)
Wit the sweet toffe crisp
(วิท เดอะ สวี้ท toffe คริซพ)
And I still cant get enough
(แอ็นด ดาย ซทิล แค็นท เก็ท อินัฟ)
Your what I want
(ยุร ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Your what I need
(ยุร ฮว็อท ไอ นีด)
I wanna taste ya [taste ya] take ya home wit me
(ไอ วอนนา เทซท ยา [ เทซท ยา ] เทค ยา โฮม วิท มี)
You look so good
(ยู ลุค โซ เกิด)
Good enough to eat
(เกิด อินัฟ ทู อีท)
I wonder if I can peel your wrapper
(ไอ วันเดอะ อิฟ ฟาย แค็น พีล ยุร แรพเพอะ)
I can be your fantasy
(ไอ แค็น บี ยุร แฟนทะซิ)

What’s your flava
(ฮว็อท ยุร เฟบ้า)
Tell me whats your flava [x4]
(เท็ล มี ฮว็อท ยุร เฟบ้า [ x4 ])

I take ’em in the middle of July
(ไอ เทค เอ็ม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ จูไล)
With tha drop top down in the park
(วิฑ ท่า ดร็อพ ท็อพ เดาน อิน เดอะ พาค)
When it’s summerin’
(ฮเว็น อิทซ summerin)
These ice creams lookin so fly
(ฑิส ไอซ ครีม ลุคกิน โซ ฟไล)
That I just cant lie
(แดท ไอ จัซท แค็นท ไล)
It all seems too bewildering
(อิท ดอร์ ซีม ทู บิวีลเดอะริง)
They got these grown men,
(เด ก็อท ฑิส กโรน เม็น ,)
running round..
(รันนิง เรานด)
screaming out..
(ซครีมอิง เอ้า)
acting worse than children..
(แอคทิง เวิซ แฑ็น ชีลดเร็น)
but who flow..
(บัท ฮู ฟโล)
better know..
(เบทเทอะ โน)
better stack cheddar..
(เบทเทอะ ซแท็ค เชเดอร์)
get more tongue..
(เก็ท โม ทัง)
better than this ice-cream..
(เบทเทอะ แฑ็น ดีซ ไอซ ครีม)
better than…
(เบทเทอะ แฑ็น)

Your what I want
(ยุร ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Your what I need
(ยุร ฮว็อท ไอ นีด)
I wanna taste ya [taste ya] take ya home wit me
(ไอ วอนนา เทซท ยา [ เทซท ยา ] เทค ยา โฮม วิท มี)
You look so good
(ยู ลุค โซ เกิด)
Good enough to eat
(เกิด อินัฟ ทู อีท)
I wonder if I can peel your wrapper
(ไอ วันเดอะ อิฟ ฟาย แค็น พีล ยุร แรพเพอะ)
Be your fantasy
(บี ยุร แฟนทะซิ)

What’s your flava
(ฮว็อท ยุร เฟบ้า)
Tell me what’s your flava [x4]
(เท็ล มี ฮว็อท ยุร เฟบ้า [ x4 ])

Hey, I’m taking em, apple and cinnamon
(เฮ , แอม เทคอิง เอ็ม , แอพ แอ็นด ซีนนะมัน)
Girls I’m feeling em can’t stop drippin’ em
(เกิล แอม ฟีลอิง เอ็ม แค็นท ซท็อพ ดริพปิน เอ็ม)
That’s why they got me dribbling
(แด๊ท ฮไว เด ก็อท มี ดรีบบลิง)
Hot fudge sauce and it’s all over my Timberlands
(ฮ็อท ฟัจ ซอซ แอ็นด อิทซ ซอร์ โอเฝอะ มาย ทิมเบอแลน)
I take them caramel with a hint of vanilla
(ไอ เทค เฑ็ม แคระเม็ล วิฑ อะ ฮินท อ็อฝ ฝะนีลละ)
Wit a little chocolate sprinkling
(วิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ชอคโอะลิท sprinklings)
They make me spend my dividends
(เด เมค มี ซเพ็นด มาย ดีฝอิเด็นด)
These sweet things make me feel like a kid again
(ฑิส สวี้ท ธิง เมค มี ฟีล ไลค เก คิด อะเกน)

Your what I want
(ยุร ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Your what I need
(ยุร ฮว็อท ไอ นีด)
I wanna taste ya [taste ya] take ya home wit me
(ไอ วอนนา เทซท ยา [ เทซท ยา ] เทค ยา โฮม วิท มี)
You look so good
(ยู ลุค โซ เกิด)
Good enough to eat
(เกิด อินัฟ ทู อีท)
I wonder if I can peel your wrapper
(ไอ วันเดอะ อิฟ ฟาย แค็น พีล ยุร แรพเพอะ)
I could be your fantasy
(ไอ เคิด บี ยุร แฟนทะซิ)

What’s your flava
(ฮว็อท ยุร เฟบ้า)
Tell me what’s your flava [x4]
(เท็ล มี ฮว็อท ยุร เฟบ้า [ x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I’m with You คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น