เนื้อเพลง When You Really Love Someone คำอ่านไทย Alicia Keys

When I’m with you
( ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you you you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ยู ยู)
You.. when I’m with you
(ยู ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

What good’s a memory
(ฮว็อท เกิด ซา เมมโอะริ)
Without you there with me
(วิเฑาท ยู แดร์ วิฑ มี)
The morning sun ain’t the same
(เดอะ มอนิง ซัน เอน เดอะ เซม)
Without you here
(วิเฑาท ยู เฮียร)
You are the summer breeze
(ยู อาร์ เดอะ ซัมเมอะ บรีส)
The wind blowing through the trees
(เดอะ วินด โบลวิง ธรู เดอะ ทรี)
You make the loneliness
(ยู เมค เดอะ โลนลิเน็ซ)
All just disappear
(ออล จัซท ดิแซ็พเพีย)

Nothing replaces your touch
(นัธอิง ริพเลซ ยุร ทั๊ช)
Never stop believing in us
(เนฝเออะ ซท็อพ บีลีฝวิงอิน อัซ)
They try to break us
(เด ทไร ทู บเรค อัซ)
But we stand strong in love
(บัท วี ซแท็นด ซทร็อง อิน ลัฝ)
They’ll be no distance too far
(เด๊ว บี โน ดีซแท็นซ ทู ฟา)
I gotta be where you are [right where you are]
(ไอ กอททะ บี ฮแว ยู อาร์ [ ไรท ฮแว ยู อาร์ ])

I don’t wanna face this world alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฟซ ดีซ เวิลด อะโลน)
Without you by my side
(วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด)
You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
That makes it feel like home
(แดท เมค ซิท ฟีล ไลค โฮม)
And I need you in my life
(แอ็นด ดาย นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
When you’re not around I’m feeling
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท อะเรานด แอม ฟีลอิง)
Like a piece of me is missing
(ไลค เก พีซ อ็อฝ มี อีส มีซซิง)
When it feels like the day is closing in
(ฮเว็น หนิด ฟีล ไลค เดอะ เด อีส โครสซิง อิน)
Somehow I find the faith
(ซัมฮาว ไอ ไฟนด เดอะ เฟธ)
To make it through
(ทู เมค อิท ธรู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you you you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ยู ยู)
You.. when I’m with you
(ยู ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

What’s a photograph
(ฮว็อท ซา โฟโทะกราฟ)
If you’re not in the other half
(อิฟ ยัวร์ น็อท อิน ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ)
Why even dream
(ฮไว อีเฝ็น ดรีม)
If I’m not dreaming of you
(อิฟ แอม น็อท ดรีมมิง อ็อฝ ยู)
You make me a better man
(ยู เมค มี อะ เบทเทอะ แม็น)
Promise I’ll do all I can
(พรอมอิซ อิล ดู ออล ไอ แค็น)
Your love keeps me bringing me
(ยุร ลัฝ คีพ มี บริงกิง มี)
Closer to the truth
(โคลเซอร์ ทู เดอะ ทรูธ)

Nothing replaces your touch
(นัธอิง ริพเลซ ยุร ทั๊ช)
Never stop believing in us
(เนฝเออะ ซท็อพ บีลีฝวิงอิน อัซ)
They try to break us
(เด ทไร ทู บเรค อัซ)
But we stand strong in love
(บัท วี ซแท็นด ซทร็อง อิน ลัฝ)
They’ll be no distance too far
(เด๊ว บี โน ดีซแท็นซ ทู ฟา)

I gotta be where you are [right where you are]
(ไอ กอททะ บี ฮแว ยู อาร์ [ ไรท ฮแว ยู อาร์ ])

I don’t wanna face this world alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฟซ ดีซ เวิลด อะโลน)
Without you by my side
(วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด)
You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
That makes it feel like home
(แดท เมค ซิท ฟีล ไลค โฮม)
And I need you in my life
(แอ็นด ดาย นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
When you’re not around I’m feeling
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท อะเรานด แอม ฟีลอิง)
Like a piece of me is missing
(ไลค เก พีซ อ็อฝ มี อีส มีซซิง)
When it feels like the day is closing in
(ฮเว็น หนิด ฟีล ไลค เดอะ เด อีส โครสซิง อิน)
Somehow I find the faith
(ซัมฮาว ไอ ไฟนด เดอะ เฟธ)
To make it through
(ทู เมค อิท ธรู)

When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you you you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ยู ยู)
You.. when I’m with you
(ยู ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you you you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ยู ยู)
You.. when I’m with you
(ยู ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

Hey
(เฮ)

I questioned whether time or fate
(ไอ คเวซชัน ฮเวทเออะ ไทม ออ เฟท)
Would ever show me a sign
(เวิด เอฝเออะ โฌ มี อะ ไซน)
The moment I saw you
(เดอะ โมเม็นท ไอ ซอ ยู)
That’s when I knew
(แด๊ท ฮเว็น นาย นยู)
I feel it when I’m with you
(ไอ ฟีล อิท ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

I don’t wanna face this world alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฟซ ดีซ เวิลด อะโลน)
Without you by my side
(วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด)
You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
That makes it feel like home
(แดท เมค ซิท ฟีล ไลค โฮม)
And I need you in my life
(แอ็นด ดาย นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
When you’re not around I’m feeling
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท อะเรานด แอม ฟีลอิง)
Like a piece of me is missing
(ไลค เก พีซ อ็อฝ มี อีส มีซซิง)
When it feels like the day is closing in
(ฮเว็น หนิด ฟีล ไลค เดอะ เด อีส โครสซิง อิน)
Somehow I find the faith
(ซัมฮาว ไอ ไฟนด เดอะ เฟธ)
To make it through
(ทู เมค อิท ธรู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you you you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ยู ยู)
You.. when I’m with you
(ยู ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
When I’m with you you you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ยู ยู)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Really Love Someone คำอ่านไทย Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น