เนื้อเพลง On The Way Down คำอ่านไทย Ryan Cabrera

I’m a woman
( แอม มา วูมเอิน)
Lord knows it’s hard
(ลอด โน อิทซ ฮาด)
I need a real man to give me what I need
(ไอ นีด อะ ริแอ็ล แม็น ทู กิฝ มี ฮว็อท ไอ นีด)
Sweet detention, love and tenderness
(สวี้ท ดิเทนฌัน , ลัฝ แอ็นด เทนเดอะเน็ซ)
When it’s really unconditional
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ อันค็อนดีฌอะแน็ล)
I’m telling ya
(แอม เทลลิง ยา)
Cause a man just ain’t a man if he’s man enough
(คอส อะ แม็น จัซท เอน ดา แม็น อิฟ อีส แม็น อินัฟ)

So love you when you’re right
(โซ ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ไรท)
Love you when you’re wrong
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ร็อง)
Love you when you’re weak
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ วีค)
Love you when you’re strong
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ซทร็อง)
Take you higher in a world that you’re feeling low
(เทค ยู ไฮเออะ อิน อะ เวิลด แดท ยัวร์ ฟีลอิง โล)
He’s giving you his last, as he’s thinking of your first
(อีส กีฝวิง ยู ฮิส ลาซท , แอ็ส อีส ติ้งกิง อ็อฝ ยุร เฟิซท)
Giveing comfort when he’s thinking that you’re hurt
(Giveings คัมเฟิท ฮเว็น อีส ติ้งกิง แดท ยัวร์ เฮิท)
That’s what it’s like when you really really love someone
(แด๊ท ฮว็อท อิทซ ไลค ฮเว็น ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลัฝ ซัมวัน)
I’m telling ya, I’m telling ya
(แอม เทลลิง ยา , แอม เทลลิง ยา)

Cause you’re a real man
(คอส ยัวร์ อะ ริแอ็ล แม็น)
And Lord knows it’s hard
(แอ็นด ลอด โน อิทซ ฮาด)
Sometimes you just need a woman’s touch
(ซัมไทม์ ยู จัซท นีด อะ วูมเอิน ทั๊ช)
Sweet affection, love and support
(สวี้ท แอ็ฟเฟคฌัน , ลัฝ แอ็นด ซัพโพท)
When it’s really unconditional
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ อันค็อนดีฌอะแน็ล)
I’m telling ya, oh
(แอม เทลลิง ยา , โอ)
Cause a woman ain’t a woman if she’s woman enough
(คอส อะ วูมเอิน เอน ดา วูมเอิน อิฟ ชี วูมเอิน อินัฟ)

So love you when you’re right
(โซ ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ไรท)
Love you when you’re wrong
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ร็อง)
Love you when you’re weak
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ วีค)
Love you when you’re strong
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ซทร็อง)
Take you higher in a world that you’re feeling low
(เทค ยู ไฮเออะ อิน อะ เวิลด แดท ยัวร์ ฟีลอิง โล)
She’s giving you a best, even when you are at your worst
(ชี กีฝวิง ยู อะ เบ็ซท , อีเฝ็น ฮเว็น ยู อาร์ แอ็ท ยุร เวิซท)
Giving comfort when she’s thinking that you’re hurt
(กีฝวิง คัมเฟิท ฮเว็น ชี ติ้งกิง แดท ยัวร์ เฮิท)
That’s what it’s like when you really really love someone
(แด๊ท ฮว็อท อิทซ ไลค ฮเว็น ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลัฝ ซัมวัน)
I’m telling ya, I’m telling ya
(แอม เทลลิง ยา , แอม เทลลิง ยา)
Ooh, ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้)

Sometimes you’re gonna argue, sometimes you’re gonna fight
(ซัมไทม์ ยัวร์ กอนนะ อากิว , ซัมไทม์ ยัวร์ กอนนะ ไฟท)
Sometime it’s gonna feel it’ll never be right
(ซัมไทม์ อิทซ กอนนะ ฟีล อิว เนฝเออะ บี ไรท)
But something so strong if you hold it on
(บัท ซัมติง โซ ซทร็อง อิฟ ยู โฮลด ดิท ออน)
It don’t make sense what to make a good song
(อิท ด้อนท์ เมค เซ็นซ ฮว็อท ทู เมค เก เกิด ซ็อง)
Cause a man just ain’t a man if he’s man enough
(คอส อะ แม็น จัซท เอน ดา แม็น อิฟ อีส แม็น อินัฟ)

So love you when you’re right
(โซ ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ไรท)
Love you when you’re wrong
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ร็อง)
Love you when you’re weak
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ วีค)
Love you when you’re strong
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ซทร็อง)
Take you higher in a world that you’re feeling low
(เทค ยู ไฮเออะ อิน อะ เวิลด แดท ยัวร์ ฟีลอิง โล)
He’s giving you his last, as he’s thinking of your first
(อีส กีฝวิง ยู ฮิส ลาซท , แอ็ส อีส ติ้งกิง อ็อฝ ยุร เฟิซท)
Giveing comfort when he’s thinking that you’re hurt
(Giveings คัมเฟิท ฮเว็น อีส ติ้งกิง แดท ยัวร์ เฮิท)
That’s what it’s like when you really really love someone
(แด๊ท ฮว็อท อิทซ ไลค ฮเว็น ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลัฝ ซัมวัน)
I’m telling ya, I’m telling ya
(แอม เทลลิง ยา , แอม เทลลิง ยา)
I’m tellying ya that if a woman ain’t a woman if she’s woman enough
(แอม tellyings ยา แดท อิฟ อะ วูมเอิน เอน ดา วูมเอิน อิฟ ชี วูมเอิน อินัฟ)
So love you
(โซ ลัฝ ยู)
Love you when you’re right
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ไรท)
Love you when you’re wrong
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ร็อง)
To hold you
(ทู โฮลด ยู)
Love you when you’re weak
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ วีค)
Love you when you’re strong
(ลัฝ ยู ฮเว็น ยัวร์ ซทร็อง)
Take you higher and higher
(เทค ยู ไฮเออะ แอ็นด ไฮเออะ)
in a world that you’re feeling low
(อิน อะ เวิลด แดท ยัวร์ ฟีลอิง โล)
She’s giving you a best, even when you are at your worst
(ชี กีฝวิง ยู อะ เบ็ซท , อีเฝ็น ฮเว็น ยู อาร์ แอ็ท ยุร เวิซท)
Giving comfort when she’s thinking that you’re hurt
(กีฝวิง คัมเฟิท ฮเว็น ชี ติ้งกิง แดท ยัวร์ เฮิท)
That’s what it’s like when you really really love someone
(แด๊ท ฮว็อท อิทซ ไลค ฮเว็น ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลัฝ ซัมวัน)
I’m telling ya, I’m telling ya
(แอม เทลลิง ยา , แอม เทลลิง ยา)
Mm, mm, yeah
(อึมมมม , อึมมมม , เย่)
Mm, mm, yeah
(อึมมมม , อึมมมม , เย่)
Mm, mm, yeah
(อึมมมม , อึมมมม , เย่)
Mm, mm, yeah
(อึมมมม , อึมมมม , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On The Way Down คำอ่านไทย Ryan Cabrera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น