เนื้อเพลง Old Man คำอ่านไทย Neil Young

Rolf and Liesl
( Rolf แอ็นด Liesl)
Portia Nelson, Irwin Kostal, Rodgers & Hammerstein, Julie Andrews, Marni Nixon
(โพฌะ เนลซัน , เออวิน ครอสเตล , รอตเจอร์ & เฮมเมอร์สเตน , จูรี แอนดรู , มาร์นี นิกสัน)

[Rolf:]
([ Rolf : ])
You wait, little girl, on an empty stage
(ยู เวท , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ออน แอน เอมทิ ซเทจ)
For fate to turn the light on
(ฟอ เฟท ทู เทิน เดอะ ไลท ออน)
Your life, little girl, is an empty page
(ยุร ไลฟ , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , อีส แอน เอมทิ เพจ)
That men will want to write on
(แดท เม็น วิล ว็อนท ทู ไรท ออน)

[Liesl:]
([ Liesl : ])
To write on
(ทู ไรท ออน)

[Rolf:]
([ Rolf : ])
You are sixteen going on seventeen
(ยู อาร์ ซิคซทีน โกอิ้ง ออน เซฝเอ็นทีน)
Baby, it’s time to think
(เบบิ , อิทซ ไทม ทู ธิงค)
Better beware, be canny and careful
(เบทเทอะ บิแว , บี แคนนิ แอ็นด แคฟุล)
Baby, you’re on the brink
(เบบิ , ยัวร์ ออน เดอะ บริงค)

You are sixteen going on seventeen
(ยู อาร์ ซิคซทีน โกอิ้ง ออน เซฝเอ็นทีน)
Fellows will fall in line
(เฟลโล วิล ฟอล อิน ไลน)
Eager young lads and rogues and cads
(อีเกอะ ยัง แล็ด แซน โรก แซน แค็ด)
Will offer you food and wine
(วิล ออฟเฟอะ ยู ฟูด แอ็นด ไวน)

Totally unprepared are you
(โททอลลี่ อันพริแพด อาร์ ยู)
To face a world of men
(ทู เฟซ อะ เวิลด อ็อฝ เม็น)
Timid and shy and scared are you
(ทีมอิด แอ็นด ไฌ แอ็นด ซคา อาร์ ยู)
Of things beyond your ken
(อ็อฝ ธิง บิยอนด ยุร เค็น)

You need someone older an wiser
(ยู นีด ซัมวัน โอลเดอะ แอน วายเซอ)
Telling you what to do
(เทลลิง ยู ฮว็อท ทู ดู)
I am seventeen going on eighteen
(ไอ แอ็ม เซฝเอ็นทีน โกอิ้ง ออน เอทีน)
I’ll take care of you
(อิล เทค แค อ็อฝ ยู)

[Liesl:]
([ Liesl : ])
I am sixteen going on seventeen
(ไอ แอ็ม ซิคซทีน โกอิ้ง ออน เซฝเอ็นทีน)
I know that I’m naive
(ไอ โน แดท แอม นาอีฝ)
Fellows I meet may tell me I’m sweet
(เฟลโล ซาย มีท เม เท็ล มี แอม สวี้ท)
And willingly I believe
(แอ็นด วีลลิงลิ ไอ บิลีฝ)

I am sixteen going on seventeen
(ไอ แอ็ม ซิคซทีน โกอิ้ง ออน เซฝเอ็นทีน)
Innocent as a rose
(อีนโนะเซ็นท แอ็ส ซา โรส)
Bachelor dandies, drinkers of brandies
(แบชเลอะ dandies , ดริงเคอร์ อ็อฝ brandies)
What do I know of those
(ฮว็อท ดู ไอ โน อ็อฝ โฑส)

Totally unprepared am I
(โททอลลี่ อันพริแพด แอ็ม ไอ)
To face a world of men
(ทู เฟซ อะ เวิลด อ็อฝ เม็น)
Timid and shy and scared am I
(ทีมอิด แอ็นด ไฌ แอ็นด ซคา แอ็ม ไอ)
Of things beyond my ken
(อ็อฝ ธิง บิยอนด มาย เค็น)

I need someone older and wiser
(ไอ นีด ซัมวัน โอลเดอะ แอ็นด วายเซอ)
Telling me what to do
(เทลลิง มี ฮว็อท ทู ดู)
You are seventeen going on eighteen
(ยู อาร์ เซฝเอ็นทีน โกอิ้ง ออน เอทีน)
I’ll depend on you
(อิล ดิเพนด ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Old Man คำอ่านไทย Neil Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น