เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Alanis Morissette

Question for the ages
( คเวซชัน ฟอ ดิ เอจ)
What’s going on with my back pages?
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน วิฑ มาย แบ็ค เพจ)
Rappers wanna be down, but listen listen
(แรพเพอ วอนนา บี เดาน , บัท ลิ๊สซึ่น ลิ๊สซึ่น)
You got to feel it within your body and your spirit
(ยู ก็อท ทู ฟีล อิท วิฑีน ยุร บอดอิ แอ็นด ยุร ซพีริท)
When you listen to the rhythm [come on]
(ฮเว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ริธึ่ม [ คัมมอน ])
It’s the abstract wiles on the beat
(อิทซ ดิ แอบสทแร็คท ไวล ออน เดอะ บีท)
Women all around the globe, the world
(วีมเอิน ออล อะเรานด เดอะ กโลบ , เดอะ เวิลด)
You got to follow me
(ยู ก็อท ทู ฟอลโล มี)
Change your history, categories
(เชนจ ยุร ฮีซโทะริ , categories)
Different people in the same territories
(ดีฟเฟอะเร็นท พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เซม territories)
Hip-hop in here for my Black Eyed Peas
(ฮิพ ฮ็อพ อิน เฮียร ฟอ มาย บแล็ค ไอ พี)
So watch it watch it be marvelled on the speakers please
(โซ ว็อช อิท ว็อช อิท บี marvelled ออน เดอะ ซพีคเออะ พลีส)
Coz they gonna marvel and shake the ground
(คอซ เด กอนนะ มาเฝ็ล แอ็นด เฌค เดอะ กเรานด)
Break addles break the sound
(บเรค addles บเรค เดอะ เซานด)
Fill the embraceful pound
(ฟิล ดิ embraceful เพานด)
Treat all the things profound
(ทรีท ดอร์ เดอะ ธิง พโระเฟานด)
If you wanna dude to help you out
(อิฟ ยู วอนนา ดยูด ทู เฮ็ลพ ยู เอ้า)
Make it cool around your friends without smoking now
(เมค อิท คูล อะเรานด ยุร ฟเร็นด วิเฑาท สโมคกิ้ง เนา)
Play the song kinda loud, it could help you out
(พเล เดอะ ซ็อง กินดา เลาด , อิท เคิด เฮ็ลพ ยู เอ้า)
And you could work it out, yeah you could work it out
(แอ็นด ยู เคิด เวิค อิท เอ้า , เย่ ยู เคิด เวิค อิท เอ้า)
It’s like that, and a
(อิทซ ไลค แดท , แอ็นด อะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
And we got it like that [like that]
(แอ็นด วี ก็อท ดิธ ไลค แดท [ ไลค แดท ])
You know we got it like that [like that]
(ยู โน วี ก็อท ดิธ ไลค แดท [ ไลค แดท ])
Y’all we got it like that [like that]
(ยอล วี ก็อท ดิธ ไลค แดท [ ไลค แดท ])
It’s like that, like that [like that]
(อิทซ ไลค แดท , ไลค แดท [ ไลค แดท ])
Y’all we got it like that [like that]
(ยอล วี ก็อท ดิธ ไลค แดท [ ไลค แดท ])
You know we got it like that [like that]
(ยู โน วี ก็อท ดิธ ไลค แดท [ ไลค แดท ])
Yeah we got it like that [like that]
(เย่ วี ก็อท ดิธ ไลค แดท [ ไลค แดท ])

It’s like that coz I got it like that
(อิทซ ไลค แดท คอซ ไอ ก็อท ดิธ ไลค แดท)
And I got it like that also
(แอ็นด ดาย ก็อท ดิธ ไลค แดท ออลโซ)
Got a style that’s way out like Bosto
(ก็อท ดา ซไทล แด๊ท เว เอ้า ไลค Bosto)
You know I’ma crook a n*gga like Chocko
(ยู โน แอมอา ครุค กา เอ็น *gga ไลค Chocko)
Steady jumpin’ round like it’s heavy cargo
(ซเทดอิ จัมปิน เรานด ไลค อิทซ เฮฝอิ คาโก)
[Can I kick it?] Yup, really far though
([ แค็น นาย คิด อิท ] ยัพ , ริแอ็ลลิ ฟา โธ)
From Osegundo to Toronto
(ฟร็อม Osegundo ทู Toronto)
I once hit a girl up in Chicago
(ไอ วันซ ฮิท ดา เกิล อัพ อิน ชิคาโก)
But I’d never say who unless my name was Tanto
(บัท อาย เนฝเออะ เซ ฮู อันเลซ มาย เนม วอส ทานโท)
Yup, you know how the date rape go
(ยัพ , ยู โน เฮา เดอะ เดท เรพ โก)
Coz we show the classic example
(คอซ วี โฌ เดอะ คแลซซิแค็ล เอ็กแซ๊มเพิ่ล)
Now they know the Peas collect the dough
(เนา เด โน เดอะ พี ค็อลเลคท เดอะ โด)
So they knocking on our door like we was Fargo
(โซ เด นอคกิง ออน เอ๊า โด ไลค วี วอส Fargo)
Yup, they see me in a Will.I.Am suit
(ยัพ , เด ซี มี อิน อะ วิล ไอ แอ็ม ซยูท)
But I wasn’t that cute when I didn’t have the loot
(บัท ไอ วอสซึ้น แดท คยูท ฮเว็น นาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เดอะ ลูท)
And I don’t smoke birds but I’m still real nice with the birds
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ซโมค เบิด บัท แอม ซทิล ริแอ็ล ไน๊ซ์ วิฑ เดอะ เบิด)
So f*ck [hey!] what you heard
(โซ เอฟ *ck [ เฮ ! ] ฮว็อท ยู เฮิด)
Coz we got it like that
(คอซ วี ก็อท ดิธ ไลค แดท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Talib, just hit ’em like that
(Talib , จัซท ฮิท เอ็ม ไลค แดท)
I’m from the jungle, brother, and I got it like that
(แอม ฟร็อม เดอะ จั๊งเกิ้ล , บรัฑเออะ , แอ็นด ดาย ก็อท ดิธ ไลค แดท)
Yo, my life got me running through a maze like a white rat
(โย , มาย ไลฟ ก็อท มี รันนิง ธรู อะ เมส ไลค เก ฮไวท แร็ท)
I need a shot at ramming like my rap
(ไอ นีด อะ ฌ็อท แอ็ท rammings ไลค มาย แร็พ)
It’s like the yack is the fights that got me spillin’ on the right track
(อิทซ ไลค เดอะ yack อีส เดอะ ไฟท แดท ก็อท มี สปิลลิน ออน เดอะ ไรท ทแรค)
And I like this will so I might get ill
(แอ็นด ดาย ไลค ดีซ วิล โซ ไอ ไมท เก็ท อิล)
On the mikes somebody might get killed
(ออน เดอะ ไมค ซัมบอดี้ ไมท เก็ท คิล)
So many damn rappers there’s a stifle in heaven
(โซ เมนอิ แด็ม แรพเพอ แดร์ ซา สไตเฟิล อิน เฮฝเอ็น)
My tongue is a weapon and plus when I bust all this stuff with Legend
(มาย ทัง อีส ซา เวพอัน แอ็นด พลัซ ฮเว็น นาย บัซท ดอร์ ดีซ ซทัฟ วิฑ เลจเอ็นด)
When this Brooklyn MC come after you
(ฮเว็น ดีซ บรูกคิน เอมซี คัม อาฟเทอะ ยู)
You be running like I herd a carrel at Murdell Avenue
(ยู บี รันนิง ไลค ไก เฮิด อะ carrel แอ็ท Murdell แอฝอินยู)
There we yattin’ that ain’t pretty that’s the attitude
(แดร์ วี yattin แดท เอน พรีททิ แด๊ท ดิ แอททิทยูด)
To be at Fight Club, even Brad had to crack a too
(ทู บี แอ็ท ไฟท คลับ , อีเฝ็น บาสดฺ แฮ็ด ทู คแร็ค กา ทู)
Stare into the Sun, they try to copy
(ซแท อีนทุ เดอะ ซัน , เด ทไร ทู คอพอิ)
Let your eyes get used to the light because you gotta watch me
(เล็ท ยุร ไอ เก็ท ยูซ ทู เดอะ ไลท บิคอส ยู กอททะ ว็อช มี)
Sneak up on you like saki
(ซนีค อัพ ออน ยู ไลค saki)
My lyrics get out a split atom like Hiroshima and Nagasaki
(มาย ลีริค เก็ท เอ้า ดา ซพลิท แอทอัม ไลค Hiroshima แอ็นด Nagasaki)

It’s the Apl.De.Ap in the lab with the rap
(อิทซ ดิ apl ดี Ap อิน เดอะ แล็บ วิฑ เดอะ แร็พ)
Demonstrate how we act, we attack any track
(เดมอันซทเรท เฮา วี แอ็คท , วี แอ็ทแทค เอนอิ ทแรค)
It’s the Black Eyed Peas and we back with the facts
(อิทซ เดอะ บแล็ค ไอ พี แซน วี แบ็ค วิฑ เดอะ แฟ็คท)
Start with the fat skills that rose in the past
(ซทาท วิฑ เดอะ แฟ็ท ซคิล แดท โรส อิน เดอะ พาซท)
We got it like how you know how to beast rocks
(วี ก็อท ดิธ ไลค เฮา ยู โน เฮา ทู บีซท ร็อค)
Entertain you, see you soon at the next spot
(เอนเทอะเทน ยู , ซี ยู ซูน แอ็ท เดอะ เน็คซท สพอท)
The crew got you bouncing and dropping your eye
(เดอะ ครู ก็อท ยู เบานซิง แอ็นด ดรอพพิงส ยุร ไอ)
Making you ??
(เมคอิง ยู)
Tss tsss tsss, I’ma roll with the hot
(Tss tsss tsss , แอมอา โรล วิฑ เดอะ ฮ็อท)
I’ma flow from the soul when you can’t hold me back
(แอมอา ฟโล ฟร็อม เดอะ โซล ฮเว็น ยู แค็นท โฮลด มี แบ็ค)
Ke-ke-keep on keep on rolling the track
(เค เค คีพ ออน คีพ ออน โรลลิง เดอะ ทแรค)
I’ma simply simply always attach
(แอมอา ซีมพลิ ซีมพลิ ออลเว แอ็ทแทช)
Give me music from by Apl.De.Ap
(กิฝ มี มยูสิค ฟร็อม ไบ Apl ดี Ap)
From L.A to Philippines we bridging the gap
(ฟร็อม แอล อะ ทู ฟิลิพปินสฺ วี bridgings เดอะ แก็พ)
We got it like that you know we got it like that
(วี ก็อท ดิธ ไลค แดท ยู โน วี ก็อท ดิธ ไลค แดท)
Like… we got it like that y’all
(ไลค วี ก็อท ดิธ ไลค แดท ยอล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

It’s like that and a…
(อิทซ ไลค แดท แอ็นด อะ)
It’s like that and a…
(อิทซ ไลค แดท แอ็นด อะ)

My man Q-Tip in the house
(มาย แม็น คิว ทิพ อิน เดอะ เฮาซ)
Cee-lo you know he’s in the house
(ซี โล ยู โน อีส ซิน เดอะ เฮาซ)
My man John Legend’s in the house
(มาย แม็น จอน เลจเอ็นด ซิน เดอะ เฮาซ)
Talib Kweli will work it out
(Talib Kweli วิล เวิค อิท เอ้า)
My man Apl.De is in the house
(มาย แม็น Apl ดี อีส ซิน เดอะ เฮาซ)
Will.I.Am is definitely in the house
(วิล ไอ แอ็ม อีส เดฟอินิทลิ อิน เดอะ เฮาซ)
Fergie Ferg is in the house
(เฟอร์กี้ เฟริค อีส ซิน เดอะ เฮาซ)
Whadup to De La, shot ’em out
(Whadup ทู ดี ลา , ฌ็อท เอ็ม เอ้า)
Drew hip-hop music now
(ดรู ฮิพ ฮ็อพ มยูสิค เนา)
Positive vibes, no doubt
(พอสอิทิฝ วายพฺ , โน เดาท)
My man [?] is in the house
(มาย แม็น [ ] อีส ซิน เดอะ เฮาซ)
My man Shahid’s in the house
(มาย แม็น Shahids ซิน เดอะ เฮาซ)
You know I’m in the house
(ยู โน แอม อิน เดอะ เฮาซ)
Black Eyed Peas represent sellin out [3x]
(บแล็ค ไอ พี เรพริเสนท เซลลิน เอ้า [ 3x ])

It’s like that da-da…
(อิทซ ไลค แดท ดา ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น