เนื้อเพลง Route 66 คำอ่านไทย John Mayer

I can be a nightmare of the grandest kind
( ไอ แค็น บี อะ ไนท์แมร์ อ็อฝ เดอะ แกรนเดส ไคนด)
I can withhold like it’s going out of style
(ไอ แค็น วิธโฮลด ไลค อิทซ โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ ซไทล)
I have the bravest heart that you’ve ever seen
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ bravest ฮาท แดท ยู๊ฟ เอฝเออะ ซีน)
And you’ve never met anyone who’s as positive as I am sometimes
(แอ็นด ยู๊ฟ เนฝเออะ เม็ท เอนอิวัน ฮู แอ็ส พอสอิทิฝ แอ็ส ซาย แอ็ม ซัมไทม์)

You see everything, you see every part
(ยู ซี เอ๊วี่ติง , ยู ซี เอฝริ พาท)
You see all my light and you love my dark
(ยู ซี ออล มาย ไลท แอ็นด ยู ลัฝ มาย ดาค)
You dig everything of which I’m ashamed
(ยู ดิก เอ๊วี่ติง อ็อฝ ฮวิช แอม อะเฌมด)
There’s not anything to which you can’t relate
(แดร์ น็อท เอนอิธิง ทู ฮวิช ยู แค็นท ริเลท)
And you’re still here
(แอ็นด ยัวร์ ซทิล เฮียร)

I blame everyone else, not my own partaking
(ไอ บเลม เอ๊วี่วัน เอ็ลซ , น็อท มาย โอน partakings)
My passive-aggressiveness can be devastating
(มาย แพ้สสีฝ aggressiveness แค็น บี เดฝเวตสเตดิง)
I’m the most gorgeous woman that you’ve ever known
(แอม เดอะ โมซท กอจัซ วูมเอิน แดท ยู๊ฟ เอฝเออะ โนน)
And you’ve never met anyone who’s as everything as I am sometimes
(แอ็นด ยู๊ฟ เนฝเออะ เม็ท เอนอิวัน ฮู แอ็ส เอ๊วี่ติง แอ็ส ซาย แอ็ม ซัมไทม์)

You see everything, you see every part
(ยู ซี เอ๊วี่ติง , ยู ซี เอฝริ พาท)
You see all my light and you love my dark
(ยู ซี ออล มาย ไลท แอ็นด ยู ลัฝ มาย ดาค)
You dig everything of which I’m ashamed
(ยู ดิก เอ๊วี่ติง อ็อฝ ฮวิช แอม อะเฌมด)
There’s not anything to which you can’t relate
(แดร์ น็อท เอนอิธิง ทู ฮวิช ยู แค็นท ริเลท)
And you’re still here
(แอ็นด ยัวร์ ซทิล เฮียร)

What I resist, persists, and speaks louder than I know
(ฮว็อท ไอ ริสีซท , เพอะซีซท , แอ็นด ซพีค ลาวเดอ แฑ็น นาย โน)
What I resist, you love, no matter how low or high I go
(ฮว็อท ไอ ริสีซท , ยู ลัฝ , โน แมทเทอะ เฮา โล ออ ไฮ ไอ โก)

You see everything, you see every part
(ยู ซี เอ๊วี่ติง , ยู ซี เอฝริ พาท)
You see all my light and you love my dark
(ยู ซี ออล มาย ไลท แอ็นด ยู ลัฝ มาย ดาค)
You dig everything of which I’m ashamed
(ยู ดิก เอ๊วี่ติง อ็อฝ ฮวิช แอม อะเฌมด)
There’s not anything to which you can’t relate
(แดร์ น็อท เอนอิธิง ทู ฮวิช ยู แค็นท ริเลท)
And you’re still here
(แอ็นด ยัวร์ ซทิล เฮียร)

And you’re still here
(แอ็นด ยัวร์ ซทิล เฮียร)
And you’re still here…
(แอ็นด ยัวร์ ซทิล เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Route 66 คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น