เนื้อเพลง Innocent Eyes คำอ่านไทย Delta Goodrem

Please could you stop the noise, I’m trying to get some rest
( พลีส เคิด ยู ซท็อพ เดอะ นอยส , แอม ทไรอิง ทู เก็ท ซัม เร็ซท)
From all the unborn chicken voices in my head
(ฟร็อม ออล ดิ อันบอน ชีคเค็น ฝอยซ ซิน มาย เฮ็ด)
What’s that…? [I may be paranoid, but not an android]
(ฮว็อท แดท [ ไอ เม บี พารานอย , บัท น็อท แอน android ])
What’s that…? [I may be paranoid, but not an android]
(ฮว็อท แดท [ ไอ เม บี พารานอย , บัท น็อท แอน android ])

When I am king, you will be first against the wall
(ฮเว็น นาย แอ็ม คิง , ยู วิล บี เฟิซท อะเกนซท เดอะ วอล)
With your opinion which is of no consequence at all
(วิฑ ยุร โอะพีนยัน ฮวิช อีส อ็อฝ โน คอนซิคเว็นซ แอ็ท ดอร์)
What’s that…? [I may be paranoid, but no android]
(ฮว็อท แดท [ ไอ เม บี พารานอย , บัท โน android ])
What’s that…? [I may be paranoid, but no android]
(ฮว็อท แดท [ ไอ เม บี พารานอย , บัท โน android ])

Ambition makes you look pretty ugly
(แอ็มบีฌอัน เมค ยู ลุค พรีททิ อักลิ)
Kicking and squealing gucci little piggy
(คิคกิ้ง แอ็นด สควีลิง กู๊ซชี่ ลิ๊ทเทิ่ล พีกกิ)
You don’t remember
(ยู ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
You don’t remember
(ยู ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Why don’t you remember my name?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ริเมมเบอะ มาย เนม)
Off with his head, man
(ออฟฟ วิฑ ฮิส เฮ็ด , แม็น)
Off with his head, man
(ออฟฟ วิฑ ฮิส เฮ็ด , แม็น)
Why don’t you remember my name?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ริเมมเบอะ มาย เนม)
I guess he does….
(ไอ เก็ซ ฮี โด)

Rain down, rain down
(เรน เดาน , เรน เดาน)
Come on rain down on me
(คัมมอน เรน เดาน ออน มี)
From a great height
(ฟร็อม มา กเรท ไฮท)
From a great height… height…
(ฟร็อม มา กเรท ไฮท ไฮท)
Rain down, rain down
(เรน เดาน , เรน เดาน)
Come on rain down on me
(คัมมอน เรน เดาน ออน มี)
From a great height
(ฟร็อม มา กเรท ไฮท)
From a great height… height…
(ฟร็อม มา กเรท ไฮท ไฮท)
Rain down, rain down
(เรน เดาน , เรน เดาน)
Come on rain down on me
(คัมมอน เรน เดาน ออน มี)

TThat’s it, sir
(TThats ซิท , เซอ)
You’re leaving
(ยัวร์ ลีฝอิงส)
The crackle of pigskin
(เดอะ crackle อ็อฝ พิกสคีน)
The dust and the screaming
(เดอะ ดัซท แอ็นด เดอะ ซครีมอิง)
The yuppies networking
(เดอะ ยับปีสฺ networkings)
The panic, the vomit
(เดอะ แพนอิค , เดอะ ฝอมอิท)
The panic, the vomit
(เดอะ แพนอิค , เดอะ ฝอมอิท)
God loves his children, God loves his children, yeah!
(ก็อด ลัฝ ฮิส ชีลดเร็น , ก็อด ลัฝ ฮิส ชีลดเร็น , เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Innocent Eyes คำอ่านไทย Delta Goodrem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น