เนื้อเพลง Ooh La La คำอ่านไทย Goldfrapp

Do you remember when you where 7?
( ดู ยู ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู ฮแว เซฝเว่น)
And the only thing that you wanted to do
(แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ยู ว็อนท ทู ดู)
Was show your mum that you could play the piano
(วอส โฌ ยุร มัม แดท ยู เคิด พเล เดอะ พิแอนโอ)
Ten years have passed
(เท็น เยีย แฮ็ฝ พาซ)
And the one thing that lasts
(แอ็นด ดิ วัน ธิง แดท ลาซท)
Is that same old song that we played along and made my mumma cry
(อีส แดท เซม โอลด ซ็อง แดท วี พเล อะลอง แอ็นด เมด มาย mumma คไร)

I miss those days and I miss those ways
(ไอ มิซ โฑส เด แซน ดาย มิซ โฑส เว)
When I got lost in fantasies
(ฮเว็น นาย ก็อท ล็อซท อิน แฟนตาซีสฺ)
In a cartoon land of mysteries
(อิน อะ คาทูน แล็นด อ็อฝ มิสเตอร์ลีสฺ)
In a place you won’t grow old in a place you won’t feel cold and I’ll sing
(อิน อะ พเลซ ยู ว็อนท กโร โอลด อิน อะ พเลซ ยู ว็อนท ฟีล โคลด แอ็นด อิล ซิง)

Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Seems I’m lost in my reflection
(ซีม แอม ล็อซท อิน มาย ริฟเคลฌัน)
Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Find a star for my direction
(ไฟนด อะ ซทา ฟอ มาย ดิเรคฌัน)
Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
For the little girl inside who won’t just hide
(ฟอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล อีนไซด ฮู ว็อนท จัซท ไฮด)
Don’t let me see mistakes and lies
(ด้อนท์ เล็ท มี ซี มิซเทค แซน ไล)
Let me keep my faith and innocent eyes
(เล็ท มี คีพ มาย เฟธ แอ็นด อีนโนะเซ็นท ไอ)
My innocent eyes
(มาย อีนโนะเซ็นท ไอ)

Do you remember when you were 15?
(ดู ยู ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เวอ 15)
And the kids at school called you a fool cos you took the chance to dream
(แอ็นด เดอะ คิด แอ็ท ซคูล คอล ยู อะ ฟูล คอซ ยู ทุค เดอะ ชานซ ทู ดรีม)
In the time that’s past and the one thing that lasts
(อิน เดอะ ไทม แด๊ท พาซท แอ็นด ดิ วัน ธิง แดท ลาซท)
Is that same old song that we played along and made my daddy cry
(อีส แดท เซม โอลด ซ็อง แดท วี พเล อะลอง แอ็นด เมด มาย แดดดิ คไร)

I miss those days and I miss those ways
(ไอ มิซ โฑส เด แซน ดาย มิซ โฑส เว)
When I got lost in fantasies
(ฮเว็น นาย ก็อท ล็อซท อิน แฟนตาซีสฺ)
In a cartoon land of mysteries
(อิน อะ คาทูน แล็นด อ็อฝ มิสเตอร์ลีสฺ)
In a place you won’t grow old in a place you wont feel cold and I’ll sing
(อิน อะ พเลซ ยู ว็อนท กโร โอลด อิน อะ พเลซ ยู ว็อนท ฟีล โคลด แอ็นด อิล ซิง)

Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Seems I’m lost in my reflection
(ซีม แอม ล็อซท อิน มาย ริฟเคลฌัน)
Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Find a star for my direction
(ไฟนด อะ ซทา ฟอ มาย ดิเรคฌัน)
Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
For the little girl inside who wont just hide
(ฟอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล อีนไซด ฮู ว็อนท จัซท ไฮด)
Don’t let me see mistakes and lies
(ด้อนท์ เล็ท มี ซี มิซเทค แซน ไล)
Let me keep my faith and innocent eyes
(เล็ท มี คีพ มาย เฟธ แอ็นด อีนโนะเซ็นท ไอ)
My innocent eyes
(มาย อีนโนะเซ็นท ไอ)

Under my feeling under my skin
(อันเดอะ มาย ฟีลอิง อันเดอะ มาย ซคิน)
Under the thoughts from within
(อันเดอะ เดอะ ธอท ฟร็อม วิฑีน)
Learning the subtext
(เลอนิง เดอะ subtext)
Of the mind
(อ็อฝ เดอะ ไมนด)
See creation how where defined
(ซี คริเอฌัน เฮา ฮแว ดิไฟน)

Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Seems I’m lost in my reflection
(ซีม แอม ล็อซท อิน มาย ริฟเคลฌัน)
Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Find a star for my direction
(ไฟนด อะ ซทา ฟอ มาย ดิเรคฌัน)
Da da da da da da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
For the little girl inside who wont just hide
(ฟอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล อีนไซด ฮู ว็อนท จัซท ไฮด)
Don’t let me see mistakes and lies
(ด้อนท์ เล็ท มี ซี มิซเทค แซน ไล)
Let me keep my faith and innocent eyes
(เล็ท มี คีพ มาย เฟธ แอ็นด อีนโนะเซ็นท ไอ)
My innocent eyes
(มาย อีนโนะเซ็นท ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ooh La La คำอ่านไทย Goldfrapp

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น