เนื้อเพลง Anywhere but Here คำอ่านไทย Chris Cagle

I got plans tonight
( ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But I gotta make sure it’s right for me
(บัท ไอ กอททะ เมค ฌุร อิทซ ไรท ฟอ มี)

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But you gotta work that thing right for me
(บัท ยู กอททะ เวิค แดท ธิง ไรท ฟอ มี)

Little baby with the sun dress on
(ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ วิฑ เดอะ ซัน ดเรซ ออน)
Looking so damn right you’re wrong
(ลุคอิง โซ แด็ม ไรท ยัวร์ ร็อง)
Make me wanna write my own little song for you
(เมค มี วอนนา ไรท มาย โอน ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง ฟอ ยู)
The way the thing just wiggle in the air
(เดอะ เว เดอะ ธิง จัซท วิกเกิล อิน ดิ แอ)
Turn around and then you flip your hair
(เทิน อะเรานด แอ็นด เด็น ยู ฟลิพ ยุร แฮ)
I could think of a couple positions for you
(ไอ เคิด ธิงค อ็อฝ อะ คั๊พเพิ่ล โพะสีฌอัน ฟอ ยู)

Your wasting no time talking to me
(ยุร เวซทิง โน ไทม ทอคอิง ทู มี)
Must be something you want me to see
(มัซท บี ซัมติง ยู ว็อนท มี ทู ซี)
Well baby girl don’t mind me if I do
(เว็ล เบบิ เกิล ด้อนท์ ไมนด มี อิฟ ฟาย ดู)
So take the stage just show me what you got
(โซ เทค เดอะ ซเทจ จัซท โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Feeling lucky let me touch your spot
(ฟีลอิง ลัคคิ เล็ท มี ทั๊ช ยุร สพอท)
Might be leaving with me before the night is through
(ไมท บี ลีฝอิงส วิฑ มี บิโฟ เดอะ ไนท อีส ธรู)

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But I gotta make sure it’s right for me
(บัท ไอ กอททะ เมค ฌุร อิทซ ไรท ฟอ มี)

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But you gotta work that thing right for me
(บัท ยู กอททะ เวิค แดท ธิง ไรท ฟอ มี)

Your body’s saying things I ain’t never heard
(ยุร บอดอิ เซอิง ธิง ซาย เอน เนฝเออะ เฮิด)
You did the shake-shake and I kinda went beserk
(ยู ดิด เดอะ เฌค เฌค แอ็นด ดาย กินดา เว็นท beserk)
Gotta give it to you girl you’re one of a kind
(กอททะ กิฝ อิท ทู ยู เกิล ยัวร์ วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
When you took my hand up so calm
(ฮเว็น ยู ทุค มาย แฮ็นด อัพ โซ คาม)
Touched it to your cherry lip balm
(ทั๊ช ดิท ทู ยุร เชริ ลิพ บาม)
A million nasty things went through my mind
(อะ มีลยัน นาซทิ ธิง เว็นท ธรู มาย ไมนด)

So baby tell me what you’re doing later on
(โซ เบบิ เท็ล มี ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง เลทเออะ ออน)
‘Cause I’m thinking me and you could get along
(คอส แอม ติ้งกิง มี แอ็นด ยู เคิด เก็ท อะลอง)
Baby girl don’t mind me if I do
(เบบิ เกิล ด้อนท์ ไมนด มี อิฟ ฟาย ดู)
So take the stage just show me what you got
(โซ เทค เดอะ ซเทจ จัซท โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Feeling lucky let me touch your spot
(ฟีลอิง ลัคคิ เล็ท มี ทั๊ช ยุร สพอท)
Might be leaving with me before the night is through
(ไมท บี ลีฝอิงส วิฑ มี บิโฟ เดอะ ไนท อีส ธรู)

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But I gotta make sure it’s right for me
(บัท ไอ กอททะ เมค ฌุร อิทซ ไรท ฟอ มี)
[You might be right for me]
([ ยู ไมท บี ไรท ฟอ มี ])

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But you gotta work that thing right for me
(บัท ยู กอททะ เวิค แดท ธิง ไรท ฟอ มี)
[Yea, yea, work that thing right]
([ เย , เย , เวิค แดท ธิง ไรท ])

Yea
(เย)
Bubba come stumblin’ in
(Bubba คัม stumblin อิน)
Get up huntin ‘betty’ with justin and them
(เก็ท อัพ ฮันติน betty วิฑ จัสติน แอ็นด เฑ็ม)
We must be the flyest of southerner men
(วี มัซท บี เดอะ ฟายเอส อ็อฝ ซัฑเออะเนอะ เม็น)
That’s your girl, well buddy don’t fumble it then
(แด๊ท ยุร เกิล , เว็ล บัดดิ ด้อนท์ ฟัมเบิล อิท เด็น)

You better get her, I’m totally into my zone
(ยู เบทเทอะ เก็ท เฮอ , แอม โททอลลี่ อีนทุ มาย โสน)
Come on girl, close your eyes pretend it’s your home
(คัมมอน เกิล , คโลส ยุร ไอ พริเทนด อิทซ ยุร โฮม)
I will be puttin’ my signature on
(ไอ วิล บี พันดิน มาย ซีกนะเชอะ ออน)
That thing I don’t even wanna finish the song, lets go
(แดท ธิง ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น วอนนา ฟีนอิฌ เดอะ ซ็อง , เล็ท โก)

I’m gettin discouraged with her
(แอม เกดดิน ดิซเคอริจ วิฑ เฮอ)
Too late now we’re friends, I surely prefer
(ทู เลท เนา เวีย ฟเร็นด , ไอ ฌูรลิ พริเฟอ)
Listen to every word that I slur
(ลิ๊สซึ่น ทู เอฝริ เวิด แดท ไอ ซเลอ)
Other dudes be huggin and nourishin her, not me
(อัฑเออะ ดยูด บี ฮัคกิน แอ็นด nourishin เฮอ , น็อท มี)

I bet you remember the night
(ไอ เบ็ท ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไนท)
Good ol’ Bubba K came into her life
(เกิด ol Bubba เค เคม อีนทุ เฮอ ไลฟ)
Test the water let me know if the temperature right,
(เท็ซท เดอะ วอเทอะ เล็ท มี โน อิฟ เดอะ เทมเพอะระเชอะ ไรท ,)
Thank you ma’am, its certainly been a delight, uh-huh
(แธ็งค ยู เมม , อิทซ เซอทินลิ บีน อะ ดิไลท , อา ฮู)

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But I gotta make sure it’s right for me
(บัท ไอ กอททะ เมค ฌุร อิทซ ไรท ฟอ มี)
[Make sure it’s right for me, yea]
([ เมค ฌุร อิทซ ไรท ฟอ มี , เย ])

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
[Yea-yea]
([ เย เย ])
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But you gotta work that thing right for me
(บัท ยู กอททะ เวิค แดท ธิง ไรท ฟอ มี)
[Work that thing right, yea]
([ เวิค แดท ธิง ไรท , เย ])

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
[You know what I like]
([ ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค ])
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But I gotta make sure it’s right for me
(บัท ไอ กอททะ เมค ฌุร อิทซ ไรท ฟอ มี)
[Ah…]
([ อา ])

I got plans tonight
(ไอ ก็อท แพล็น ทุไนท)
And you, you know what I like
(แอ็นด ยู , ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค)
[You know what I like]
([ ยู โน ฮว็อท ไอ ไลค ])
And you’re approaching me right
(แอ็นด ยัวร์ แอพโพซชิง มี ไรท)
But you gotta work that thing right for me
(บัท ยู กอททะ เวิค แดท ธิง ไรท ฟอ มี)
[So right for me]
([ โซ ไรท ฟอ มี ])

Hey, hey…
(เฮ , เฮ)
So right for me
(โซ ไรท ฟอ มี)
You so right for me
(ยู โซ ไรท ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anywhere but Here คำอ่านไทย Chris Cagle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น