เนื้อเพลง Fields of Gold คำอ่านไทย Eva Cassidy

Man I hate you found me here, whiskey on my breath
( แม็น นาย เฮท ยู เฟานด มี เฮียร , ฮวีซคิ ออน มาย บเร็ธ)
I know I should be ashamed, so much for those twelve steps
(ไอ โน ไอ เชิด บี อะเฌมด , โซ มัช ฟอ โฑส ทเว็ลฝ ซเท็พ)
He said”No my son, I know you’re doing your best
(ฮี เซ็ด”โน มาย ซัน , ไอ โน ยัวร์ ดูอิง ยุร เบ็ซท)
With all you’ve been through, I understand
(วิฑ ออล ยู๊ฟ บีน ธรู , ไอ อันเดิซแทนด)
I only came to offer you a friend
(ไอ โอ๊นลี่ เคม ทู ออฟเฟอะ ยู อะ ฟเร็นด)
You know she still asks about you
(ยู โน ชี ซทิล อาซค อะเบาท ยู)
Wondering how you’re doing and where you’ve been
(วันเดอะริง เฮา ยัวร์ ดูอิง แอ็นด ฮแว ยู๊ฟ บีน)

Tell her I’m in Tampa on the causeway, watching the waves roll in
(เท็ล เฮอ แอม อิน Tampa ออน เดอะ คอสเว , วัทชิง เดอะ เวฝ โรล อิน)
Tell her I’m in Aspen, in a cabin, finding myself again
(เท็ล เฮอ แอม อิน Aspen , อิน อะ แคบอิน , ไฟนดิง ไมเซลฟ อะเกน)
Tell her that I’m happy and I’ve moved on
(เท็ล เฮอ แดท แอม แฮพพิ แอ็นด แอฝ มูฝ ออน)
Better than I’ve ever been
(เบทเทอะ แฑ็น แอฝ เอฝเออะ บีน)
Just don’t tell her that you saw me drowning in this bottle
(จัซท ด้อนท์ เท็ล เฮอ แดท ยู ซอ มี ดเรานอิง อิน ดีซ บ๊อทเทิ่ล)
Trying to make her disappear
(ทไรอิง ทู เมค เฮอ ดิแซ็พเพีย)
Tell her I’m anywhere, anywhere but here
(เท็ล เฮอ แอม เอนอิฮแว , เอนอิฮแว บัท เฮียร)

It would only break her heart if she knew the truth
(อิท เวิด โอ๊นลี่ บเรค เฮอ ฮาท อิฟ ชี นยู เดอะ ทรูธ)
You see I told her when she left, this is the last thing I would do
(ยู ซี ไอ โทลด เฮอ ฮเว็น ชี เล็ฟท , ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ธิง ไอ เวิด ดู)
Tomorrow, I swear I’m starting over again
(ทุมอโร , ไอ ซแว แอม ซทาททิง โอเฝอะ อะเกน)
I’ve made it so far and I know where this ends
(แอฝ เมด อิท โซ ฟา แอ็นด ดาย โน ฮแว ดีซ เอ็นด)
But she doesn’t have to find out where I am
(บัท ชี ดัสอินท แฮ็ฝ ทู ไฟนด เอ้า ฮแว ไอ แอ็ม)
So if you see her or hear from her again
(โซ อิฟ ยู ซี เฮอ ออ เฮีย ฟร็อม เฮอ อะเกน)

Tell her I’m in Baton Rouge, Louisiana
(เท็ล เฮอ แอม อิน บะทอง รูฉ , ลุยเซียนา)
Selling cars five days a week
(เซลลิง คา ไฟฝ เด ซา วีค)
Tell her I’m in Mobile Alabama
(เท็ล เฮอ แอม อิน โมบิล อลาบามา)
Getting back on my feet
(เกดดดิ้ง แบ็ค ออน มาย ฟีท)
Tell her that I’m happy and I’ve moved on
(เท็ล เฮอ แดท แอม แฮพพิ แอ็นด แอฝ มูฝ ออน)
Looking better than you’ve ever seen
(ลุคอิง เบทเทอะ แฑ็น ยู๊ฟ เอฝเออะ ซีน)
Just don’t tell her that you saw me drowning in this bottle
(จัซท ด้อนท์ เท็ล เฮอ แดท ยู ซอ มี ดเรานอิง อิน ดีซ บ๊อทเทิ่ล)
Trying to make her disappear
(ทไรอิง ทู เมค เฮอ ดิแซ็พเพีย)
Tell her I’m anywhere, anywhere but here
(เท็ล เฮอ แอม เอนอิฮแว , เอนอิฮแว บัท เฮียร)

Tell her that I’m happy and I’ve moved on
(เท็ล เฮอ แดท แอม แฮพพิ แอ็นด แอฝ มูฝ ออน)
And let her know that I still care
(แอ็นด เล็ท เฮอ โน แดท ไอ ซทิล แค)
Tell her I’m anywhere, anywhere but here
(เท็ล เฮอ แอม เอนอิฮแว , เอนอิฮแว บัท เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fields of Gold คำอ่านไทย Eva Cassidy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น