เนื้อเพลง Criminal คำอ่านไทย Eminem

I roll up
( ไอ โรล อัพ)
I roll up
(ไอ โรล อัพ)
I roll up
(ไอ โรล อัพ)
Shawty I roll up
(ชาวดี้ ไอ โรล อัพ)
I roll up
(ไอ โรล อัพ)
I roll up
(ไอ โรล อัพ)
I roll up
(ไอ โรล อัพ)

[Wiz Khalifa – Verse 1]
([ วินซฺ คาลีฟา เฝิซ วัน ])
Its your anniversy isn’t it
(อิทซ ยุร anniversy อีสซึ่น ดิธ)
And your man ain’t acting right
(แอ็นด ยุร แม็น เอน แอคทิง ไรท)
So you packin’ your Domiar luggage up callin’ my cell phone, try and catch a flight
(โซ ยู แพคกิน ยุร Domiar ลักกิจ อัพ คอลลิน มาย เซ็ล โฟน , ทไร แอ็นด แค็ช อะ ฟไลท)
You know one thing straight, I’ll be there girl whenever you call me
(ยู โน วัน ธิง ซทเรท , อิล บี แดร์ เกิล ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล มี)
When you at home that’s your man, soon as you land you say that’s all me
(ฮเว็น ยู แอ็ท โฮม แด๊ท ยุร แม็น , ซูน แอ็ส ยู แล็นด ยู เซ แด๊ท ซอร์ มี)
But sh*t ain’t all g with him no more, you ain’t entertained
(บัท ฌะ *ที เอน ดอร์ จี วิฑ ฮิม โน โม , ยู เอน เอนเทอะเทน)
Since I meet you a couple months ago you ain’t been the same
(ซินซ ไอ มีท ยู อะ คั๊พเพิ่ล มันธ อะโก ยู เอน บีน เดอะ เซม)
Not sayin I’m the richest man alive but I’m in the game
(น็อท เซย์อิน แอม เดอะ richest แม็น อะไลฝ บัท แอม อิน เดอะ เกม)
As long as you keep it 100 Imma spend this change,
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู คีพ อิท 100 แอมมา ซเพ็นด ดีซ เชนจ ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Whenever you need me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มี)
Whenever want me,
(ฮเว็นเอฝเออะ ว็อนท มี ,)
You know you can call me, I’ll be there shortly
(ยู โน ยู แค็น คอล มี , อิล บี แดร์ ฌอทลิ)
Don’t care what your friends say, cause they don’t know me
(ด้อนท์ แค ฮว็อท ยุร ฟเร็นด เซ , คอส เด ด้อนท์ โน มี)
I can be your best friend, and you be my homie
(ไอ แค็น บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , แอ็นด ยู บี มาย โฮมี)
I ain’t gonna flex, I’m not gonna front
(ไอ เอน กอนนะ ฟเล็คซ , แอม น็อท กอนนะ ฟรันท)
You know if I ball, then we all gonna stunt
(ยู โน อิฟ ฟาย บอล , เด็น วี ออล กอนนะ ซทันท)
Send her my way, she ain’t gotta hold up
(เซ็นด เฮอ มาย เว , ชี เอน กอททะ โฮลด อัพ)
Whenever you call baby I roll up, I roll up, I roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล เบบิ ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ)
Whenever you call baby I roll up, I roll up, I roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล เบบิ ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ)
Whenever you call baby I roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล เบบิ ไอ โรล อัพ)

[Wiz Khalifa – Verse 2]
([ วินซฺ คาลีฟา เฝิซ ทู ])
I try to stay out your business
(ไอ ทไร ทู ซเท เอ้า ยุร บีสเน็ซ)
But on the real you’re so obvious
(บัท ออน เดอะ ริแอ็ล ยัวร์ โซ ออบเฝียซ)
And if you keep fitting me in your plans and f*ckin up, your mans gonna catch onto us
(แอ็นด อิฟ ยู คีพ ฟีททิง มี อิน ยุร แพล็น แซน เอฟ *ckin อัพ , ยุร แม็น กอนนะ แค็ช ออนทู อัซ)
That white sand surrouding us
(แดท ฮไวท แซ็นด surroudings อัซ)
He be handcuffing, he should work for them officers
(ฮี บี handcuffings , ฮี เชิด เวิค ฟอ เฑ็ม อ็อฟฟิสเซอะ)
If you rolling I got a spot where I can put you on this medical, and send you home doctored up
(อิฟ ยู โรลลิง ไอ ก็อท ดา สพอท ฮแว ไอ แค็น พัท ยู ออน ดีซ เมดอิแค็ล , แอ็นด เซ็นด ยู โฮม ดอคเทอะ อัพ)
You wanna ride with me cause you say that he boring
(ยู วอนนา ไรด วิฑ มี คอส ยู เซ แดท ฮี โบริง)
Wake up you rollin’ weed, cooking eggs in the morning
(เวค อัพ ยู โรลลิน วี , คูคอิง เอ็ก ซิน เดอะ มอนิง)
Ain’t scared to spend this money I’ll make more of it
(เอน ซคา ทู ซเพ็นด ดีซ มันอิ อิล เมค โม อ็อฝ อิท)
First you was in the sky now you say you in orbit
(เฟิซท ยู วอส ซิน เดอะ ซไค เนา ยู เซ ยู อิน ออบิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

No matter where I am
(โน แมทเทอะ ฮแว ไอ แอ็ม)
No matter where you are
(โน แมทเทอะ ฮแว ยู อาร์)
I’ll be there when its over baby
(อิล บี แดร์ ฮเว็น อิทซ โอเฝอะ เบบิ)
Cause I was there from the start
(คอส ไอ วอส แดร์ ฟร็อม เดอะ ซทาท)
No matter if I’m near
(โน แมทเทอะ อิฟ แอม เนีย)
Don’t matter if your far
(ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยุร ฟา)
All you do is pick the phone up lady
(ออล ยู ดู อีส พิค เดอะ โฟน อัพ เลดิ)
And I’ll be there when you call
(แอ็นด อิล บี แดร์ ฮเว็น ยู คอล)

Whenever you need me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มี)
Whenever want me,
(ฮเว็นเอฝเออะ ว็อนท มี ,)
You know you can call me, I’ll be there shortly
(ยู โน ยู แค็น คอล มี , อิล บี แดร์ ฌอทลิ)
Don’t care what your friends say, cause they don’t know me
(ด้อนท์ แค ฮว็อท ยุร ฟเร็นด เซ , คอส เด ด้อนท์ โน มี)
I can be your best friend, and you be my homie
(ไอ แค็น บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , แอ็นด ยู บี มาย โฮมี)
I ain’t gonna flex, I’m not gonna front
(ไอ เอน กอนนะ ฟเล็คซ , แอม น็อท กอนนะ ฟรันท)
You know if I ball, then we all gonna stunt
(ยู โน อิฟ ฟาย บอล , เด็น วี ออล กอนนะ ซทันท)
Send her my way, she ain’t gotta hold up
(เซ็นด เฮอ มาย เว , ชี เอน กอททะ โฮลด อัพ)
Whenever you call baby I roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล เบบิ ไอ โรล อัพ)

Whenever you need me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มี)
Whenever want me,
(ฮเว็นเอฝเออะ ว็อนท มี ,)
You know you can call me, I’ll be there shortly
(ยู โน ยู แค็น คอล มี , อิล บี แดร์ ฌอทลิ)
Don’t care what your friends say, cause they don’t know me
(ด้อนท์ แค ฮว็อท ยุร ฟเร็นด เซ , คอส เด ด้อนท์ โน มี)
I can be your best friend, and you be my homie
(ไอ แค็น บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , แอ็นด ยู บี มาย โฮมี)
I ain’t gonna flex, I’m not gonna front
(ไอ เอน กอนนะ ฟเล็คซ , แอม น็อท กอนนะ ฟรันท)
You know if I ball, then we all gonna stunt
(ยู โน อิฟ ฟาย บอล , เด็น วี ออล กอนนะ ซทันท)
Send her my way, she ain’t gotta hold up
(เซ็นด เฮอ มาย เว , ชี เอน กอททะ โฮลด อัพ)
Whenever you call baby I roll up, I roll up, I roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล เบบิ ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ)
Whenever you call baby I roll up, I roll up, I roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล เบบิ ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ)
Whenever you call baby I roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล เบบิ ไอ โรล อัพ)

I roll up, I roll up
(ไอ โรล อัพ , ไอ โรล อัพ)
Whenever you call baby I roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอล เบบิ ไอ โรล อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Criminal คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น