เนื้อเพลง Grace Kelly คำอ่านไทย Mika

Eminem
( เอมมีนเอม)
A Lot Of People Ask Me Stupid F*ckin Questions
(อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล อาซค มี ซทยูทิด เอฟ *ckin คเวซชัน)
A Lot Of People Think That What I Say On Records
(อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ธิงค แดท ฮว็อท ไอ เซ ออน เรคออด)
Or What I Talk About On A Record That I Actually Do In Real Life
(ออ ฮว็อท ไอ ทอค อะเบาท ออน อะ เรคออด แดท ไอ แอคชัวลิ ดู อิน ริแอ็ล ไลฟ)
Or That I Believe In It
(ออ แดท ไอ บิลีฝ อิน หนิด)
Or If I Say That I Wanna Kill Somebody That
(ออ อิฟ ฟาย เซ แดท ไอ วอนนา คิล ซัมบอดี้ แดท)
I’m Actually Gonna Do It
(แอม แอคชัวลิ กอนนะ ดู อิท)
Or That I Believe In It
(ออ แดท ไอ บิลีฝ อิน หนิด)
Well Sh*t If You Believe That
(เว็ล ฌะ *ที อิฟ ยู บิลีฝ แดท)
Then I’ll Kill You
(เด็น อิล คิล ยู)
You Know Why
(ยู โน ฮไว)
Cuz I’m A
(คัซ แอม มา)

Criminal
(ครีมอิแน็ล)
Criminal
(ครีมอิแน็ล)
You God Damn Right
(ยู ก็อด แด็ม ไรท)
I’m A Criminal
(แอม มา ครีมอิแน็ล)
Yeah I’m A Criminal
(เย่ แอม มา ครีมอิแน็ล)

Eminem
(เอมมีนเอม)
My Words Are Like A Dagger With A Jagged Edge
(มาย เวิด แซร์ ไลค เก แดกเกอะ วิฑ อะ แจกกิด เอ็จ)
That’ll Stab You In The Head
(แธดิลซแท็บ ยู อิน เดอะ เฮ็ด)
Whether You’re A Fag Or Lez
(ฮเวทเออะ ยัวร์ อะ แฟ็ก ออ Lez)
Or The Homosex Hermaph Or A Trans A Vest
(ออ เดอะ Homosex Hermaph ออ รา ทแร็นซ ซา เฝ็ซท)
Pants Or Dress Hate Fags The Answer’s Yes
(แพ็นท ออ ดเรซ เฮท แฟ็ก ดิ อานเซอะ เย็ซ)
Homophobic Nah You’re Just Heterophobic
(Homophobic นาห์ ยัวร์ จัซท Heterophobic)
Starin At My Jeans Watchin My Genitals Bulgin Ooh
(สตาร์ริน แอ็ท มาย จีน วันชิน มาย เจนอิแท็ล Bulgin อู้)
That’s My Motherf*ckin Balls You’d Better Let Go Of Em
(แด๊ท มาย Motherf*ckin บอล ยูต เบทเทอะ เล็ท โก อ็อฝ เอ็ม)
They Belong In My Scrotum You’ll Never Get Hold Of Em
(เด บิลอง อิน มาย ซคโรทัม โยว เนฝเออะ เก็ท โฮลด อ็อฝ เอ็ม)
Hey It’s Me Versace
(เฮ อิทซ มี เวอร์ซาดชี)
Whoops Somebody Shot Me
(ฮูพ ซัมบอดี้ ฌ็อท มี)
And I Was Just Checkin The Mail
(แอ็นด ดาย วอส จัซท เชคกิน เดอะ เมล)
Get It Checkin The ‘male’
(เก็ท ดิธ เชคกิน เดอะ เมล)
How Many Records You Expectin To Sell
(เฮา เมนอิ เรคออด ยู Expectin ทู เซ็ล)
After Your Second Lp Sends You Directly To Jail
(อาฟเทอะ ยุร เซคอันด Lp เซ็นด ยู ดิเรคทลิ ทู เจล)
C’mon Relax Guy I Like Gay Men
(ซีมอน ริแลคซ ไก ไอ ไลค เก เม็น)
Right Ken Give Me An Amen Aaa Men
(ไรท เค็น กิฝ มี แอน อาเมน Aaa เม็น)
Please Lord This Boy Needs Jesus
(พลีส ลอด ดีซ บอย นีด จีสัซ)
Heal This Child Help Us Destroy These Demons
(ฮีล ดีซ ไชล เฮ็ลพ อัซ ดิซทรอย ฑิส ดีมัน)
Oh And Please Send Me A Brand New Car
(โอ แอ็นด พลีส เซ็นด มี อะ บแร็นด นยู คา)
And A Prostitute While My Wife’s Sick In The Hospital
(แอ็นด อะ พรอซทิทยูท ฮไวล มาย ไวฟ ซิค อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล)
Preacher Preacher Fifth Grade Teacher
(พิทเชอร์ พิทเชอร์ ฟิฟธ กเรด ทีชเออะ)
You Can’t Reach Me My Mom Can’t Neither
(ยู แค็นท รีช มี มาย มัม แค็นท นีเฑอะไนเฑอะ)
You Can’t Teach Me A Goddamn Thing Cause
(ยู แค็นท ทีช มี อะ ก๊อดแดม ธิง คอส)
I Watch Tv And Comcast Cable
(ไอ ว็อช ทีวี แอ็นด Comcast เค๊เบิ้ล)
And You Ain’t Able To Stop These Thoughts
(แอ็นด ยู เอน เอ๊เบิ้ล ทู ซท็อพ ฑิส ธอท)
You Can’t Stop Me From Toppin These Charts
(ยู แค็นท ซท็อพ มี ฟร็อม Toppin ฑิส ชาท)
And You Can’t Stop Me From Droppin Each March
(แอ็นด ยู แค็นท ซท็อพ มี ฟร็อม ดรอพปิน อีช มาช)
With A Brand New Cd For These F*ckin Retards
(วิฑ อะ บแร็นด นยู ซีดี ฟอ ฑิส เอฟ *ckin ริทาด)
Duhhh And To Think It’s Just Little Ol’ Me
(Duhhh แอ็นด ทู ธิงค อิทซ จัซท ลิ๊ทเทิ่ล Ol มี)
Mr Don’t Give A F*ck Still Won’t Leave
(มีซเทอะ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ซทิล ว็อนท ลีฝ)

Chorus Eminem Repeat 2x
(โครัซ เอมมีนเอม ริพีท 2x)

I’m A Criminal
(แอม มา ครีมอิแน็ล)
Cuz Every Time I Write A Rhyme These People Think It’s A Crime
(คัซ เอฝริ ไทม ไอ ไรท อะ ไรม ฑิส พี๊เพิ่ล ธิงค อิทซ ซา คไรม)
To Tell Em What’s On My Mind I Guess I’m A Criminal
(ทู เท็ล เอ็ม ฮว็อท ออน มาย ไมนด ดาย เก็ซ แอม มา ครีมอิแน็ล)
But I Don’t Gotta Say A Word I Just Flip Em The Bird
(บัท ไอ ด้อนท์ กอททะ เซ อะ เวิด ดาย จัซท ฟลิพ เอ็ม เดอะ เบิด)
And Keep Goin I Don’t Take Sh*t From No One
(แอ็นด คีพ โกอิน นาย ด้อนท์ เทค ฌะ *ที ฟร็อม โน วัน)

Eminem
(เอมมีนเอม)
My Mother Did Drugs Tar Liquor Cigarettes And Speed
(มาย ม๊าเธ่อร์ ดิด ดรัก ทา ลีคเออะ ซิกะเรท แซน ซพีด)
The Baby Came Out Disfigured Ligaments Indeed
(เดอะ เบบิ เคม เอ้า ดิซฟีกยุร ลีกอะเม็นท อินดีด)
It Was A Seed Who Would Grow Up Just As Crazy As She
(อิท วอส ซา ซี ฮู เวิด กโร อัพ จัซท แอ็ส คเรสิ แอ็ส ชี)
Don’t Dare Make Fun Of That Baby Cause That Baby Was Me
(ด้อนท์ แด เมค ฟัน อ็อฝ แดท เบบิ คอส แดท เบบิ วอส มี)
I’m A Criminal An Animal Caged Who Turned Crazed
(แอม มา ครีมอิแน็ล แอน แอนอิแม็ล เคจ ฮู เทิน คเรส)
But How The F*ck You Sposed To Grow Up When You Weren’t Raised
(บัท เฮา เดอะ เอฟ *ck ยู สโพซซฺ ทู กโร อัพ ฮเว็น ยู เวินท์ เรส)
So As I Got Older And I Got A Lot Taller
(โซ แอ็ส ซาย ก็อท โอลเดอะ แอ็นด ดาย ก็อท ดา ล็อท ทอลเลอร์)
My D*ck Shrunk Smaller But My Balls Got Larger
(มาย D*ck ฌรังค สเมลเลอ บัท มาย บอล ก็อท ลาร์เจอ)
I Drink Malt Liquor To F*ck You Up Quicker
(ไอ ดริงค มอลท ลีคเออะ ทู เอฟ *ck ยู อัพ ควิกเกอร์)
Than You’d Wanna F*ck Me Up For Sayin The Word
(แฑ็น ยูต วอนนา เอฟ *ck มี อัพ ฟอ เซย์อิน เดอะ เวิด)
My Morals Went Thhbbpp When The President Got Oral
(มาย มอแร็ล เว็นท Thhbbpp ฮเว็น เดอะ พเรสอิเด็นท ก็อท โอแร็ล)
Sex In His Oval Office On Top Of His Desk
(เซ็คซ อิน ฮิส โอแฝ็ล ออฟฟิซ ออน ท็อพ อ็อฝ ฮิส เด็ซค)
Off Of His Own Employee
(ออฟฟ อ็อฝ ฮิส โอน เอมพลอยอี)
Now Don’t Ignore Me You Won’t Avoid Me
(เนา ด้อนท์ อิกโน มี ยู ว็อนท อะฝอยด มี)
You Can’t Miss Me I’m White Blonde Haired
(ยู แค็นท มิซ มี แอม ฮไวท บล็อนด แฮ)
And My Nose Is Pointy
(แอ็นด มาย โนส อีส Pointy)
I’m The Bad Guy Who Makes Fun Of People That Die
(แอม เดอะ แบ็ด ไก ฮู เมค ฟัน อ็อฝ พี๊เพิ่ล แดท ได)
In Plane Crashes And Laughs
(อิน พเลน เคลซเชด แซน ลาฟ)
As Long As It Ain’t Happened To Him
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซิท เอน แฮพเพ็น ทู ฮิม)
Slim Shady I’m As Crazy As Em
(ซลิม เฌดอิ แอม แอ็ส คเรสิ แอ็ส เอ็ม)
Inem And Kim Combined Kch The Maniac’s In
(Inem แอ็นด คิม คอมไบน Kch เดอะ เมเนียค ซิน)
Replacin The Doctor Cause Dre Couldn’t Make It Today
(รีเพเซิน เดอะ ดอคเทอะ คอส ดรี คูดซึ่น เมค อิท ทุเด)
He’s A Little Under The Weather So I’m Takin His Place
(อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล อันเดอะ เดอะ เวฑเออะ โซ แอม ทอคกิ่น ฮิส พเลซ)
Mm Mm Mmm Oh That’s Dre With An Ak To His Face
(อึมมมม อึมมมม อึม โอ แด๊ท ดรี วิฑ แอน Ak ทู ฮิส เฟซ)
Don’t Make Me Kill Him Too And Spray His Brains All Over The Place
(ด้อนท์ เมค มี คิล ฮิม ทู แอ็นด ซพเร ฮิส บเรน ซอร์ โอเฝอะ เดอะ พเลซ)
I Told You Dre You Should’ve Kept That Thang Put Away
(ไอ โทลด ยู ดรี ยู ชูดดิฝ เค็พท แดท เตง พัท อะเว)
I Guess That’ll Teach You Not To Let Me Play With It Eh
(ไอ เก็ซ แธดิลทีช ยู น็อท ทู เล็ท มี พเล วิฑ อิท เอ)
I’m A Criminal
(แอม มา ครีมอิแน็ล)

Interlude Skit
(อีนเทิลยูด ซคิท)
Aight Look Uh Huh Just Go Up In That Motherf*cker
(ไอชฺลุค อา ฮู จัซท โก อัพ อิน แดท Motherf*cker)
Get The Motherf*ckin Money And Get The F*ck Up Outta There
(เก็ท เดอะ Motherf*ckin มันอิ แอ็นด เก็ท เดอะ เอฟ *ck อัพ เอ๊าตา แดร์)
Em Aight
(เอ็ม ไอชฺ)
I’ll Be Right Here Waitin On You
(อิล บี ไรท เฮียร เว๊ทดิน ออน ยู)
Em Aight
(เอ็ม ไอชฺ)
Yo Em
(โย เอ็ม)
Em What
(เอ็ม ฮว็อท)
Don’t Kill Nobody This Time
(ด้อนท์ คิล โนบอดี้ ดีซ ไทม)
Em Awwright God Damn F*ck
(เอ็ม Awwright ก็อด แด็ม เอฟ *ck)
Whistling How You Doin’
(ฮวีซลิง เฮา ยู โดย)
Teller Hi How Can I Help You
(เทลเลอะ ไฮ เฮา แค็น นาย เฮ็ลพ ยู)
Eminem Yeah I Need To Make A Withdrawl
(เอมมีนเอม เย่ ไอ นีด ทู เมค เก Withdrawl)
Teller Okay
(เทลเลอะ โอเค)
Eminem Put The F*ckin Money In The Bag B*tch
(เอมมีนเอม พัท เดอะ เอฟ *ckin มันอิ อิน เดอะ แบ็ก บี *tch)
And I Won’t Kill You
(แอ็นด ดาย ว็อนท คิล ยู)
Teller What Oh My God Don’t Kill Me
(เทลเลอะ ฮว็อท โอ มาย ก็อด ด้อนท์ คิล มี)
Eminem I’m Not Gonna Kill You B*tch Quit Lookin Around
(เอมมีนเอม แอม น็อท กอนนะ คิล ยู บี *tch ควิท ลุคกิน อะเรานด)
Teller Don’t Kill Me Please Don’t Kill Me
(เทลเลอะ ด้อนท์ คิล มี พลีส ด้อนท์ คิล มี)
Eminem I Said I’m Not Gonna F*ckin Kill You
(เอมมีนเอม ไอ เซ็ด แอม น็อท กอนนะ เอฟ *ckin คิล ยู)
Hurry The F*ck Up Boom Thank You
(เฮอริ เดอะ เอฟ *ck อัพ บูม แธ็งค ยู)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Windows Tinted On My Ride When I Drive In It
(วีนโด ทินท ออน มาย ไรด ฮเว็น นาย ดไรฝ อิน หนิด)
So When I Rob A Bank Run Out And Just Dive In It
(โซ ฮเว็น นาย ร็อบ อะ แบ็งค รัน เอ้า แอ็นด จัซท ไดฝ อิน หนิด)
So I’ll Be Disguised In It
(โซ อิล บี ดิซไกส อิน หนิด)
And If Anybody Identifies The Guy In It
(แอ็นด อิฟ เอนอิบอดิ Identifies เดอะ ไก อิน หนิด)
I’ll Hide For Five Minutes
(อิล ไฮด ฟอ ไฟฝ มินยูท)
Come Back Shoot The Eyewitness
(คัม แบ็ค ฌูท ดิ eyewitness)
Fire At The Private Eye Hired To Pry In My Business
(ไฟร แอ็ท เดอะ พไรฝิท ไอ ไฮร ทู พไร อิน มาย บีสเน็ซ)
Die B*tches Bastards Brats Pets
(ได บี *tches แบซเทิด บแร็ท เพ็ท)
This Puppy’s Lucky I Didn’t Blast His Ass Yet
(ดีซ พั๊พพี่ ลัคคิ ไอ ดิ๊นอิน บลาซท ฮิส อาซ เย็ท)
If I Ever Gave A F*ck I’d Shave My Nuts
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ เกฝ อะ เอฟ *ck อาย เฌฟ มาย นัท)
Tuck My D*ck Inbetween My Legs And Cluck
(ทัค มาย D*ck อินบีทวีน มาย เล็ก แซน คลัค)
You Motherf*ckin Chickens Ain’t Brave Enough
(ยู Motherf*ckin ชีคเค็น เอน บเรฝ อินัฟ)
To Say The Stuff I Say So This Tape Is Shut
(ทู เซ เดอะ ซทัฟ ไอ เซ โซ ดีซ เทพ อีส ฌัท)
Sh*t Half The Sh*t I Say I Just Make It Up
(ฌะ *ที ฮาล์ฟ เดอะ ฌะ *ที ไอ เซ ไอ จัซท เมค อิท อัพ)
To Make You Mad So Kiss My White Naked Ass
(ทู เมค ยู แม็ด โซ คิซ มาย ฮไวท เนคิด อาซ)
And If It’s Not A Rapper That I Make It As
(แอ็นด อิฟ อิทซ น็อท ดา แรพเพอ แดท ไอ เมค อิท แอ็ส)
Bi’ma Be A F*ckin Rapist In A Jason Mask
(Bima บี อะ เอฟ *ckin Rapist อิน อะ เจสัน มาซค)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grace Kelly คำอ่านไทย Mika

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น