เนื้อเพลง Where You Are คำอ่านไทย Jessica Simpson

Over and over I look in your eyes
( โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ไอ ลุค อิน ยุร ไอ)
You are all I desire
(ยู อาร์ ออล ไอ ดิไสร)
You have captured me
(ยู แฮ็ฝ แคพเชอะ มี)
I want to hold you I want to be close to you
(ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู ไอ ว็อนท ทู บี คโลส ทู ยู)
I never want to let go
(ไอ เนฝเออะ ว็อนท ทู เล็ท โก)
I wish that this night would never end
(ไอ วิฌ แดท ดีซ ไนท เวิด เนฝเออะ เอ็นด)
I need to know
(ไอ นีด ทู โน)

Chorus :
(โครัซ :)
Could I hold you for a lifetime?
(เคิด ดาย โฮลด ยู ฟอ รา ไลฟ์ไทม์)
Could I look into your eyes?
(เคิด ดาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
Could I have this night to share this night together?
(เคิด ดาย แฮ็ฝ ดีซ ไนท ทู แฌ ดีซ ไนท ทุเกฑเออะ)
Could I hold you close beside me?
(เคิด ดาย โฮลด ยู คโลส บิไซด มี)
Could I hold you for all time?
(เคิด ดาย โฮลด ยู ฟอ ออล ไทม)
Could I, could I, could I have this kiss forever?
(เคิด ดาย , เคิด ดาย , เคิด ดาย แฮ็ฝ ดีซ คิซ เฟาะเรฝเออะ)
Could I, could I, could I have this kiss forever, forever?
(เคิด ดาย , เคิด ดาย , เคิด ดาย แฮ็ฝ ดีซ คิซ เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ)

Over and over I’ve dreamed of this night
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอฝ ดรีม อ็อฝ ดีซ ไนท)
Now you’re here by my side
(เนา ยัวร์ เฮียร ไบ มาย ไซด)
You are next to me
(ยู อาร์ เน็คซท ทู มี)
I want to hold you and touch you and taste you
(ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู แอ็นด ทั๊ช ยู แอ็นด เทซท ยู)
And make you want no one but me
(แอ็นด เมค ยู ว็อนท โน วัน บัท มี)
I wish that this kiss could never end
(ไอ วิฌ แดท ดีซ คิซ เคิด เนฝเออะ เอ็นด)
Oh, baby please
(โอ , เบบิ พลีส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I don’t want any night to go by
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิ ไนท ทู โก ไบ)
Without you by my side
(วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด)
I just want all my days
(ไอ จัซท ว็อนท ดอร์ มาย เด)
Spent being next to you
(ซเพ็นท บีอิง เน็คซท ทู ยู)
Lived for just loving you
(ไลฝ ฟอ จัซท ลัฝอิง ยู)
And baby, oh by the way
(แอ็นด เบบิ , โอ ไบ เดอะ เว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Could I have this kiss forever
(เคิด ดาย แฮ็ฝ ดีซ คิซ เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where You Are คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น