เนื้อเพลง Jack คำอ่านไทย Pixie Lott

There are times I swear I know you’re here
( แดร์ อาร์ ไทม ซาย ซแว ไอ โน ยัวร์ เฮียร)
I forget about my fears, feeling you my dear
(ไอ เฟาะเกท อะเบาท มาย เฟีย , ฟีลอิง ยู มาย เดีย)
Watching over me, my hope sees
(วัทชิง โอเฝอะ มี , มาย โฮพ ซี)
What the future will bring
(ฮว็อท เดอะ ฟยูเชอะ วิล บริง)
When you wrap me in your wings and take me
(ฮเว็น ยู แร็พ มี อิน ยุร วิง แซน เทค มี)

* Where you are
(* ฮแว ยู อาร์)
Where you and I will be together once again
(ฮแว ยู แอ็นด ดาย วิล บี ทุเกฑเออะ วันซ อะเกน)
We’ll be dancing in the moonlight just like we used to do
(เว็ล บี แด็นซิง อิน เดอะ มูนไลท์ จัซท ไลค วี ยูซ ทู ดู)
And you’ll be smiling back at me
(แอ็นด โยว บี ซไมลอิง แบ็ค แกท มี)
Only then will I be free
(โอ๊นลี่ เด็น วิล ไอ บี ฟรี)
When I can be where you are
(ฮเว็น นาย แค็น บี ฮแว ยู อาร์)

And I can see your face, your kiss I still can taste
(แอ็นด ดาย แค็น ซี ยุร เฟซ , ยุร คิซ ซาย ซทิล แค็น เทซท)
Not a memory erased
(น็อท ดา เมมโอะริ อิเรซ)
Oh how I can see your star shining down on me
(โอ เฮา ไอ แค็น ซี ยุร ซทา ชายนิง เดาน ออน มี)
And I’d do anything
(แอ็นด อาย ดู เอนอิธิง)
If I could just be right there
(อิฟ ฟาย เคิด จัซท บี ไรท แดร์)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Oh baby there are times when selfishly
(โอ เบบิ แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น เซลฟิฌลิ)
I’m wishing that you were here with me
(แอม วิชชิ้ง แดท ยู เวอ เฮียร วิฑ มี)
So I can wipe the tears from your eyes and make you see
(โซ ไอ แค็น ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม ยุร ไอ แซน เมค ยู ซี)
That every night when you’re dreaming
(แดท เอฝริ ไนท ฮเว็น ยัวร์ ดรีมมิง)
I’m here to love you from afar
(แอม เฮียร ทู ลัฝ ยู ฟร็อม อะฟา)
And anytime i feel the love
(แอ็นด เอนี่ไทม์ ไอ ฟีล เดอะ ลัฝ)
I’ll close my eyes and dream of where you are
(อิล คโลส มาย ไอ แซน ดรีม อ็อฝ ฮแว ยู อาร์)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Baby I still believe, oh I gotta believe
(เบบิ ไอ ซทิล บิลีฝ , โอ ไอ กอททะ บิลีฝ)
I still believe, I will touch you that sweet day
(ไอ ซทิล บิลีฝ , ไอ วิล ทั๊ช ยู แดท สวี้ท เด)
That you take me there
(แดท ยู เทค มี แดร์)
Where you are [where you are]
(ฮแว ยู อาร์ [ ฮแว ยู อาร์ ])
I still believe, whoooooa I gotta believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ , whoooooa ไอ กอททะ บิลีฝ)
I still believe, I will touch you that sweet day
(ไอ ซทิล บิลีฝ , ไอ วิล ทั๊ช ยู แดท สวี้ท เด)
That you take me there
(แดท ยู เทค มี แดร์)
Where you are, oh where you are!
(ฮแว ยู อาร์ , โอ ฮแว ยู อาร์ !)
I still believe, I gotta believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ , ไอ กอททะ บิลีฝ)
I still believe, I’ll always be waiting here
(ไอ ซทิล บิลีฝ , อิล ออลเว บี เวททิง เฮียร)
That sweet day [that sweet day, yeah]
(แดท สวี้ท เด [ แดท สวี้ท เด , เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jack คำอ่านไทย Pixie Lott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น