เนื้อเพลง Tear คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

My love is in league with the freeway
( มาย ลัฝ อีส ซิน ลีก วิฑ เดอะ ฟรีเวย์)
It’s passion will ride, as the cities fly by
(อิทซ แพฌอัน วิล ไรด , แอ็ส เดอะ ซิดีสฺ ฟไล ไบ)
And the tail-lights dissolve, in the coming of night
(แอ็นด เดอะ เทล ไลท ดิสอลฝ , อิน เดอะ คัมอิง อ็อฝ ไนท)
And the questions in thousands take flight
(แอ็นด เดอะ คเวซชัน ซิน เธาแส็น เทค ฟไลท)
My love is the miles and the waiting
(มาย ลัฝ อีส เดอะ ไมล แซน เดอะ เวททิง)
The eyes that just stare, and a glance at the clock
(ดิ ไอ แดท จัซท ซแท , แอ็นด อะ กลานซ แอ็ท เดอะ คล็อค)
And the secret that burns, and the pain that won’t stop
(แอ็นด เดอะ ซีคเร็ท แดท เบิน , แอ็นด เดอะ เพน แดท ว็อนท ซท็อพ)
And it’s fuel is the years
(แอ็นด อิทซ ฟยูเอ็ล อีส เดอะ เยีย)
Leading me on
(ลีดอิง มี ออน)
Leading me down the road
(ลีดอิง มี เดาน เดอะ โรด)
Driving me on, driving me down the road
(ดรายวิง มี ออน , ดรายวิง มี เดาน เดอะ โรด)
My love is exceeding the limit
(มาย ลัฝ อีส เอ็คซีดอิง เดอะ ลีมอิท)
Red-eyed and fevered with the hum of the miles
(เร็ด ไอ แอ็นด ฟีเฝอะ วิฑ เดอะ ฮัม อ็อฝ เดอะ ไมล)
Distance and longing, my thoughts do collide
(ดีซแท็นซ แอ็นด ลองอิง , มาย ธอท ดู ค็อลไลด)
Should I rest for a while, on the side
(เชิด ดาย เร็ซท ฟอ รา ฮไวล , ออน เดอะ ไซด)
Your love is cradled in knowing
(ยุร ลัฝ อีส เครเดิล อิน โนอิง)
Eyes in the mirror, still expecting they’ll come
(ไอ ซิน เดอะ มีเรอะ , ซทิล เอ๊กแพดติ้ง เด๊ว คัม)
Sensing to well, when the journey is done
(เซ็นซิง ทู เว็ล , ฮเว็น เดอะ เจอนิ อีส ดัน)
There is no turning back, no There is no turning back, on the run.
(แดร์ อีส โน เทินนิง แบ็ค , โน แดร์ อีส โน เทินนิง แบ็ค , ออน เดอะ รัน)
My love is in league with the freeway
(มาย ลัฝ อีส ซิน ลีก วิฑ เดอะ ฟรีเวย์)
Oh, the freeway, and the coming of night-time My love,
(โอ , เดอะ ฟรีเวย์ , แอ็นด เดอะ คัมอิง อ็อฝ ไนท ไทม มาย ลัฝ ,)
My love, Is in league with the freeway.
(มาย ลัฝ , อีส ซิน ลีก วิฑ เดอะ ฟรีเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tear คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น