เนื้อเพลง Sad Song คำอ่านไทย Oasis

In the middle of hollywood boulevard
( อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ฮอลิวูด บูลิฝาด)
Screaming at each other, screaming at each other
(ซครีมอิง แอ็ท อีช อัฑเออะ , ซครีมอิง แอ็ท อีช อัฑเออะ)
Like oh oh oh, can’t take it anymore oh oh oh
(ไลค โอ โอ โอ , แค็นท เทค อิท แอนนี่มอ โอ โอ โอ)
Like a tragedy, like a dark comedy
(ไลค เก ทแรจเอะดิ , ไลค เก ดาค คอมเอะดิ)
Laughing at each other, laughing at each other, like oh oh oh
(ลาฟอิง แอ็ท อีช อัฑเออะ , ลาฟอิง แอ็ท อีช อัฑเออะ , ไลค โอ โอ โอ)
It isn’t funny anymore, oh oh
(อิท อีสซึ่น ฟันนิ แอนนี่มอ , โอ โอ)

I was the man who never lied
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล)
Never lied until today
(เนฝเออะ ไล อันทีล ทุเด)
But I just couldn’t break your heart
(บัท ไอ จัซท คูดซึ่น บเรค ยุร ฮาท)
Like you did mine yesterday
(ไลค ยู ดิด ไมน เยซเทอะดิ)
I was the man who never lied, oh oh oh
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล , โอ โอ โอ)
I was the man who never lied, oh oh oh, yeah
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล , โอ โอ โอ , เย่)

Sometimes honesty is the worst policy
(ซัมไทม์ ออนเอ็ซทิ อีส เดอะ เวิซท พอลอิซิ)
Happy ever after, happy ever after
(แฮพพิ เอฝเออะ อาฟเทอะ , แฮพพิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
Let it go, oh oh, you never need to know, oh oh
(เล็ท ดิธ โก , โอ โอ , ยู เนฝเออะ นีด ทู โน , โอ โอ)
I don’t wanna be picking up all of these tiny little pieces, tiny little pieces
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี พีคคิงส อัพ ออล อ็อฝ ฑิส ไทนิ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ , ไทนิ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ)
Of your heart, oh oh, won’t do it anymore, oh oh
(อ็อฝ ยุร ฮาท , โอ โอ , ว็อนท ดู อิท แอนนี่มอ , โอ โอ)

I was the man who never lied
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล)
Never lied until today
(เนฝเออะ ไล อันทีล ทุเด)
But I just couldn’t break your heart
(บัท ไอ จัซท คูดซึ่น บเรค ยุร ฮาท)
Like you did mine yesterday
(ไลค ยู ดิด ไมน เยซเทอะดิ)
I was the man who never lied, oh oh oh
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล , โอ โอ โอ)
I was the man who never lied, oh oh oh
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล , โอ โอ โอ)

I was the….yeah, yeah, oh, oh
(ไอ วอส เดอะ เย่ , เย่ , โอ , โอ)

In the middle of hollywood boulevard
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ฮอลิวูด บูลิฝาด)
What am I doing in hollywood boulevard?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง อิน ฮอลิวูด บูลิฝาด)
In the middle of hollywood boulevard
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ฮอลิวูด บูลิฝาด)
Screaming at each other, screaming
(ซครีมอิง แอ็ท อีช อัฑเออะ , ซครีมอิง)

I was the man who never lied
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล)
Never lied until today
(เนฝเออะ ไล อันทีล ทุเด)
But I just couldn’t break your heart
(บัท ไอ จัซท คูดซึ่น บเรค ยุร ฮาท)
Like you did mine yesterday
(ไลค ยู ดิด ไมน เยซเทอะดิ)

I was the man who never lied
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล)
Never lied until today
(เนฝเออะ ไล อันทีล ทุเด)
But I just couldn’t break your heart
(บัท ไอ จัซท คูดซึ่น บเรค ยุร ฮาท)
Like you did mine yesterday
(ไลค ยู ดิด ไมน เยซเทอะดิ)
I was the man who never lied, oh oh oh
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล , โอ โอ โอ)
I was the man who never lied, oh oh oh
(ไอ วอส เดอะ แม็น ฮู เนฝเออะ ไล , โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad Song คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น