เนื้อเพลง The Best of My Love คำอ่านไทย Eagles

This thing called love I just can’t handle it
( ดีซ ธิง คอล ลัฝ ไอ จัซท แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
this thing called love I must get round to it
(ดีซ ธิง คอล ลัฝ ไอ มัซท เก็ท เรานด ทู อิท)
I ain’t ready
(ไอ เอน เรดอิ)
Crazy little thing called love
(คเรสิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง คอล ลัฝ)
This [This Thing] called love
(ดีซ [ ดีซ ธิง ] คอล ลัฝ)
[Called Love]
([ คอล ลัฝ ])
It cries [Like a baby]
(อิท ไคร [ ไลค เก เบบิ ])
In a cradle all night
(อิน อะ เครเดิล ออล ไนท)
It swings [Woo Woo]
(อิท ซวิง [ วู วู ])
It jives [Woo Woo]
(อิท ไจฝ [ วู วู ])
It shakes all over like a jelly fish,
(อิท เฌค ซอร์ โอเฝอะ ไลค เก เจลลิ ฟิฌ ,)
I kinda like it
(ไอ กินดา ไลค อิท)
Crazy little thing called love
(คเรสิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง คอล ลัฝ)

There goes my baby
(แดร์ โกซ มาย เบบิ)
She knows how to Rock n’ roll
(ชี โน เฮา ทู ร็อค เอ็น โรล)
She drives me crazy
(ชี ดไรฝ มี คเรสิ)
She gives me hot and cold fever
(ชี กิฝ มี ฮ็อท แอ็นด โคลด ฟีเฝอะ)
Then she leaves me in a cool cool sweat
(เด็น ชี ลีฝ มี อิน อะ คูล คูล ซเว็ท)

I gotta be cool relax, get hip
(ไอ กอททะ บี คูล ริแลคซ , เก็ท ฮิพ)
Get on my track’s
(เก็ท ออน มาย ทแรค)
Take a back seat, hitch-hike
(เทค เก แบ็ค ซีท , ฮิช ไฮค)
And take a long ride on my motor bike
(แอ็นด เทค เก ล็อง ไรด ออน มาย โมเทอะ ไบค)
Until I’m ready
(อันทีล แอม เรดอิ)
Crazy little thing called love
(คเรสิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง คอล ลัฝ)

I gotta be cool relax, get hip
(ไอ กอททะ บี คูล ริแลคซ , เก็ท ฮิพ)
Get on my track’s
(เก็ท ออน มาย ทแรค)
Take a back seat, hitch-hike
(เทค เก แบ็ค ซีท , ฮิช ไฮค)
And take a long ride on my motor bike
(แอ็นด เทค เก ล็อง ไรด ออน มาย โมเทอะ ไบค)
Until I’m ready [Ready Freddie]
(อันทีล แอม เรดอิ [ เรดอิ เฟรดดี ])
Crazy little thing called love
(คเรสิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง คอล ลัฝ)

This thing called love I just can’t handle it
(ดีซ ธิง คอล ลัฝ ไอ จัซท แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
this thing called love I must get round to it
(ดีซ ธิง คอล ลัฝ ไอ มัซท เก็ท เรานด ทู อิท)
I ain’t ready
(ไอ เอน เรดอิ)
Crazy little thing called love
(คเรสิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง คอล ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Best of My Love คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น