เนื้อเพลง Welcome Home (Sanitarium) คำอ่านไทย Metallica

Every night I’m lyin’ in bed
( เอฝริ ไนท แอม ลายอิน อิน เบ็ด)
Holdin’ you close in my dreams
(โฮดดิน ยู คโลส อิน มาย ดรีม)
Thinkin’ about all the things that we said
(ติ้งกิน อะเบาท ดอร์ เดอะ ธิง แดท วี เซ็ด)
And comin’ apart at the seams
(แอ็นด คัมอิน อะพาท แอ็ท เดอะ ซีม)
We try to talk it over
(วี ทไร ทู ทอค อิท โอเฝอะ)
But the words come out to rough
(บัท เดอะ เวิด คัม เอ้า ทู รัฟ)
I know you were tryin’
(ไอ โน ยู เวอ ทายอิน)
to give me the best of your love
(ทู กิฝ มี เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยุร ลัฝ)
Beautiful faces and loud, empty places
(บยูทิฟุล เฟซ แซน เลาด , เอมทิ พเลซ)
Look at the way that we live
(ลุค แกท เดอะ เว แดท วี ไลฝ)
Wastin’ our time on cheap talk and wine
(เวสดิน เอ๊า ไทม ออน ชีพ ทอค แอ็นด ไวน)
Left us so little to give
(เล็ฟท อัซ โซ ลิ๊ทเทิ่ล ทู กิฝ)
That same old crowd
(แดท เซม โอลด คเราด)
Was like a cold dark cloud
(วอส ไลค เก โคลด ดาค คเลาด)
That we could never rise above
(แดท วี เคิด เนฝเออะ ไรส อะบัฝ)
But here in my heart I give you the best of my love
(บัท เฮียร อิน มาย ฮาท ไอ กิฝ ยู เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ)
Oh sweet darlin’ you get the best of my love, oh
(โอ สวี้ท ดาร์ลิน ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ , โอ)
Sweet darlin’, you get the best of my love
(สวี้ท ดาร์ลิน , ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ)
I’m goin’ back in time
(แอม โกอิน แบ็ค อิน ไทม)
And it’s a sweet dream
(แอ็นด อิทซ ซา สวี้ท ดรีม)
It was a quiet night
(อิท วอส ซา คไวเอ็ท ไนท)
And I would be all right
(แอ็นด ดาย เวิด บี ออล ไรท)
If i could go on sleepin’
(อิฟ ฟาย เคิด โก ออน สลีฟปิน)
But every mornin’
(บัท เอฝริ มอร์นิน)
I wake up and worry
(ไอ เวค อัพ แอ็นด เวอริ)
What’s gonna happen today
(ฮว็อท กอนนะ แฮพเพ็น ทุเด)
You see it your way
(ยู ซี อิท ยุร เว)
And I see it mine
(แอ็นด ดาย ซี อิท ไมน)
But we both see it slippin’ away
(บัท วี โบธ ซี อิท สลิปพิน อะเว)
You know we always had each other baby
(ยู โน วี ออลเว แฮ็ด อีช อัฑเออะ เบบิ)
I guess that wasn’t enough
(ไอ เก็ซ แดท วอสซึ้น อินัฟ)
Oh, but here in my heart
(โอ , บัท เฮียร อิน มาย ฮาท)
I give you the best of my love
(ไอ กิฝ ยู เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ)
Oh, sweet darlin’
(โอ , สวี้ท ดาร์ลิน)
You get the best of my love
(ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ)
Oh, sweet darlin’
(โอ , สวี้ท ดาร์ลิน)
You get the best of my love
(ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ)
Every night and day,
(เอฝริ ไนท แอ็นด เด ,)
You get the best of my love
(ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ)
Oh, sweet darlin’ you get the best of my love
(โอ , สวี้ท ดาร์ลิน ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ)
Oh, sweet darlin’ you get the best of my love..
(โอ , สวี้ท ดาร์ลิน ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มาย ลัฝ)
etc..
(อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome Home (Sanitarium) คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น