เนื้อเพลง Pon De Replay คำอ่านไทย Rihanna

Welcome to where time stands still
( เวลคัม ทู ฮแว ไทม ซแท็นด ซทิล)
no one leaves and no one will
(โน วัน ลีฝ แซน โน วัน วิล)
Moon is full, never seems to change
(มูน อีส ฟูล , เนฝเออะ ซีม ทู เชนจ)
just labeled mentally deranged
(จัซท เลเบ็ล เมนแท็ลลิ ดิเรนจ)
Dream the same thing every night
(ดรีม เดอะ เซม ธิง เอฝริ ไนท)
I see our freedom in my sight
(ไอ ซี เอ๊า ฟรีดัม อิน มาย ไซท)
No locked doors, No windows barred
(โน ล็อค โด , โน วีนโด barred)
No things to make my brain seem scarred
(โน ธิง ทู เมค มาย บเรน ซีม สเกลี่)

Sleep my friend and you will see
(ซลีพ มาย ฟเร็นด แอ็นด ยู วิล ซี)
that dream is my reality
(แดท ดรีม อีส มาย ริแอลอิทิ)
They keep me locked up in this cage
(เด คีพ มี ล็อค อัพ อิน ดีซ เคจ)
can’t they see it’s why my brain says Rage
(แค็นท เด ซี อิทซ ฮไว มาย บเรน เซ เรจ)

Sanitarium, leave me be
(แซนิแทเรียม , ลีฝ มี บี)
Sanitarium, just leave me alone
(แซนิแทเรียม , จัซท ลีฝ มี อะโลน)

Build my fear of what’s out there
(บิลด มาย เฟีย อ็อฝ ฮว็อท เอ้า แดร์)
and cannot breathe the open air
(แอ็นด แคนน็อท บรีฑ ดิ โอเพ็น แอ)
Whisper things into my brain
(ฮวีซเพอะ ธิง อีนทุ มาย บเรน)
assuring me that I’m insane
(แอะฌูริง มี แดท แอม อินเซน)
They think our heads are in their hands
(เด ธิงค เอ๊า เฮ็ด แซร์ อิน แด แฮ็นด)
but violent use brings violent plans
(บัท ไฝโอะเล็นท ยูซ บริง ไฝโอะเล็นท แพล็น)
Keep him tied, it makes him well
(คีพ ฮิม ไท , อิท เมค ฮิม เว็ล)
he’s getting better, can’t you tell?
(อีส เกดดดิ้ง เบทเทอะ , แค็นท ยู เท็ล)

No more can they keep us in
(โน โม แค็น เด คีพ อัซ ซิน)
Listen, damn it, we will win
(ลิ๊สซึ่น , แด็ม หนิด , วี วิล วิน)
They see it right, they see it well
(เด ซี อิท ไรท , เด ซี อิท เว็ล)
but they think this saves us from our Hell
(บัท เด ธิงค ดีซ เซฝ อัซ ฟร็อม เอ๊า เฮ็ล)

Sanitarium, leave me be
(แซนิแทเรียม , ลีฝ มี บี)
Sanitarium, just leave me alone
(แซนิแทเรียม , จัซท ลีฝ มี อะโลน)
Sanitarium, just leave me alone
(แซนิแทเรียม , จัซท ลีฝ มี อะโลน)

Fear of living on
(เฟีย อ็อฝ ลีฝอิง ออน)
natives getting restless now
(เนทิฝ เกดดดิ้ง เรซทเล็ซ เนา)
Mutiny in the air
(มยูทินิ อิน ดิ แอ)
got some death to do
(ก็อท ซัม เด็ธ ทู ดู)
Mirror stares back hard
(มีเรอะ ซแท แบ็ค ฮาด)
Kill, it’s such a friendly word
(คิล , อิทซ ซัช อะ ฟเรนดลิ เวิด)
seems the only way
(ซีม ดิ โอ๊นลี่ เว)
for reaching out again.
(ฟอ รีชชิง เอ้า อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pon De Replay คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น