เนื้อเพลง She’s So High คำอ่านไทย Tal Bachman

I know it’s not a game to play
( ไอ โน อิทซ น็อท ดา เกม ทู พเล)
Your eyes they show no fear
(ยุร ไอ เด โฌ โน เฟีย)
I burn inside and cannot wait to be
(ไอ เบิน อีนไซด แอ็นด แคนน็อท เวท ทู บี)
The man that feels yourbody close is here to set you free
(เดอะ แม็น แดท ฟีล yourbody คโลส อีส เฮียร ทู เซ็ท ยู ฟรี)
To hold you near and satisfy your needs
(ทู โฮลด ยู เนีย แอ็นด แซทอิซไฟ ยุร นีด)

You shiver as touch your neck
(ยู ฌีฝเออะ แอ็ส ทั๊ช ยุร เน็ค)
And slowly close your eyes
(แอ็นด ซโลลิ คโลส ยุร ไอ)
I can’t resist you even if I try
(ไอ แค็นท ริสีซท ยู อีเฝ็น อิฟ ฟาย ทไร)
We both surrender to the touch
(วี โบธ ซะเรนเดอะ ทู เดอะ ทั๊ช)
As we lay there side by side
(แอ็ส วี เล แดร์ ไซด ไบ ไซด)
And everything around us disappears
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อะเรานด อัซ ดิแซ็พเพีย)

* If you believe in love tonight
(* อิฟ ยู บิลีฝ อิน ลัฝ ทุไนท)
I’m gonna show you one more time
(แอม กอนนะ โฌ ยู วัน โม ไทม)
If you believe then let it out
(อิฟ ยู บิลีฝ เด็น เล็ท ดิธ เอ้า)
No need to worry there’s no doubt
(โน นีด ทู เวอริ แดร์ โน เดาท)
[If you believe, if you believe]
([ อิฟ ยู บิลีฝ , อิฟ ยู บิลีฝ ])
If you believe [then let it out]
(อิฟ ยู บิลีฝ [ เด็น เล็ท ดิธ เอ้า ])

As you run your fingers thru my hair
(แอ็ส ยู รัน ยุร ฟีงเกอะ ธรู มาย แฮ)
Your lips come close to mine
(ยุร ลิพ คัม คโลส ทู ไมน)
The tension becomes more that I can bear
(เดอะ เทนฌัน บิคัม โม แดท ไอ แค็น แบ)
Then you wrap your arms around me
(เด็น ยู แร็พ ยุร อาม อะเรานด มี)
And I feel your every move
(แอ็นด ดาย ฟีล ยุร เอฝริ มูฝ)
This feeling could now lead us anywhere
(ดีซ ฟีลอิง เคิด เนา เล็ด อัซ เอนอิฮแว)
Now we leave the world behind us
(เนา วี ลีฝ เดอะ เวิลด บิไฮนด อัซ)
This moment we both share, just you and me
(ดีซ โมเม็นท วี โบธ แฌ , จัซท ยู แอ็นด มี)
That’s how it’s meant to be
(แด๊ท เฮา อิทซ เม็นท ทู บี)
I never wanted you so much
(ไอ เนฝเออะ ว็อนท ยู โซ มัช)
I feel your every breath
(ไอ ฟีล ยุร เอฝริ บเร็ธ)
As you gently whisper in my ear
(แอ็ส ยู เจนทลิ ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

If you believe [x3] ,then there’s no doubt
(อิฟ ยู บิลีฝ [ x3 ] , เด็น แดร์ โน เดาท)

If you believe in love tonight
(อิฟ ยู บิลีฝ อิน ลัฝ ทุไนท)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

[If you believe] let it out baby,
([ อิฟ ยู บิลีฝ ] เล็ท ดิธ เอ้า เบบิ ,)
let it out baby… till fade
(เล็ท ดิธ เอ้า เบบิ ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She’s So High คำอ่านไทย Tal Bachman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น