เนื้อเพลง Eenie, Meenie, Minie, Moe คำอ่านไทย The Temptations

She’s blood, flesh, and bone. No tucks or silicone
( ชี บลัด , ฟเล็ฌ , แอ็นด บอน โน ทัค ออ ซีลอิโคน)
She’s touch, smell, sight, taste and sound.
(ชี ทั๊ช , ซเม็ล , ไซท , เทซท แอ็นด เซานด)
But somehow I can’t believe that anything should happen
(บัท ซัมฮาว ไอ แค็นท บิลีฝ แดท เอนอิธิง เชิด แฮพเพ็น)
I know where I belong and nothings gonna happen
(ไอ โน ฮแว ไอ บิลอง แอ็นด นัธอิง กอนนะ แฮพเพ็น)

* Cause, She’s so high, high above me. She’s so lovely
(* คอส , ชี โซ ไฮ , ไฮ อะบัฝ มี ชี โซ ลัฝลิ)
She’s so high, like Cleopatra, Joan of Ark or Aphrodite
(ชี โซ ไฮ , ไลค Cleopatra , โจแอน อ็อฝ อาค ออ แอฟโระไดทิ)
She’s so high, high above me
(ชี โซ ไฮ , ไฮ อะบัฝ มี)

First class and fancy free, she’s high society
(เฟิซท คลาซ แซน แฟนซิ ฟรี , ชี ไฮ โซะไซเอะทิ)
She’s got the best of everything
(ชี ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
What could a guy like me ever really offer?
(ฮว็อท เคิด อะ ไก ไลค มี เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ออฟเฟอะ)
She’s perfect as she can be, why should I even bother
(ชี เพ๊อร์เฟ็คท แอ็ส ชี แค็น บี , ฮไว เชิด ดาย อีเฝ็น บอฑเออะ)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

She comes to speak to me, I freeze immediately
(ชี คัม ทู ซพีค ทู มี , ไอ ฟรีส อิมีดิอิทลิ)
Cause what she says sounds so unreal
(คอส ฮว็อท ชี เซ เซานด โซ อันรีแอ็ล)
Cause somehow I can’t believe that anything should happen
(คอส ซัมฮาว ไอ แค็นท บิลีฝ แดท เอนอิธิง เชิด แฮพเพ็น)
I know where I belong and nothings gonna happen
(ไอ โน ฮแว ไอ บิลอง แอ็นด นัธอิง กอนนะ แฮพเพ็น)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eenie, Meenie, Minie, Moe คำอ่านไทย The Temptations

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น