เนื้อเพลง Enjoy The Silence คำอ่านไทย Depeche Mode

Fragile, seems I opened up to quick and all my dreams were woken up
( ฟแรจอิล , ซีม ซาย โอเพ็น อัพ ทู ควิค แอ็นด ออล มาย ดรีม เวอ โวคเอ็น อัพ)
I slowly lost my fight
(ไอ ซโลลิ ล็อซท มาย ไฟท)
with every single man a river cried
(วิฑ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล แม็น อะ รีฝเออะ คไร)

I had no sensation, completely numb I felt no satisfaction
(ไอ แฮ็ด โน เซ็นเซฌัน , ค็อมพลีทลี นัม ไอ เฟ็ลท โน แซทิซแฟคฌัน)
I thought no one could ever get me high again
(ไอ ธอท โน วัน เคิด เอฝเออะ เก็ท มี ไฮ อะเกน)
I swear I was not looking
(ไอ ซแว ไอ วอส น็อท ลุคอิง)

I’ve waited so long, I thought the real thing was a fake, I thought it was a tool to break me down
(แอฝ เวท โซ ล็อง , ไอ ธอท เดอะ ริแอ็ล ธิง วอส ซา เฟค , ไอ ธอท ดิธ วอส ซา ทูล ทู บเรค มี เดาน)
you prove me wrong again
(ยู พรูฝ มี ร็อง อะเกน)

If love were liquid it would drown me in a placeless place refine me,
(อิฟ ลัฝ เวอ ลีควิด ดิท เวิด ดเราน มี อิน อะ placeless พเลซ ริไฟน มี ,)
in a heart shape come around me and then melt me slowly down
(อิน อะ ฮาท เฌพ คัม อะเรานด มี แอ็นด เด็น เม็ลท มี ซโลลิ เดาน)
if love were human it would know me in a lost space come and show me,
(อิฟ ลัฝ เวอ ฮยูแม็น หนิด เวิด โน มี อิน อะ ล็อซท ซเพซ คัม แอ็นด โฌ มี ,)
hold me and control me and then melt me slowly down, like chocolate
(โฮลด มี แอ็นด ค็อนทโรล มี แอ็นด เด็น เม็ลท มี ซโลลิ เดาน , ไลค ชอคโอะลิท)

Tastes so good my hearts been mended, who’d have thought it would?
(เทซท โซ เกิด มาย ฮาท บีน เม็นด , โวด แฮ็ฝ ธอท ดิธ เวิด)
an empty bed and still I won the catch, a man who I love and who loves me back
(แอน เอมทิ เบ็ด แอ็นด ซทิล ไอ ว็อน เดอะ แค็ช , อะ แม็น ฮู ไอ ลัฝ แอ็นด ฮู ลัฝ มี แบ็ค)

I’ve waited so long for love to heal me, so I’d feel it, thought it wasn’t real and then you came
(แอฝ เวท โซ ล็อง ฟอ ลัฝ ทู ฮีล มี , โซ อาย ฟีล อิท , ธอท ดิธ วอสซึ้น ริแอ็ล แอ็นด เด็น ยู เคม)
you prove me wrong again
(ยู พรูฝ มี ร็อง อะเกน)

If love were liquid it would drown me in a placeless place refine me,
(อิฟ ลัฝ เวอ ลีควิด ดิท เวิด ดเราน มี อิน อะ placeless พเลซ ริไฟน มี ,)
in a heart shape come around me and then melt me slowly down
(อิน อะ ฮาท เฌพ คัม อะเรานด มี แอ็นด เด็น เม็ลท มี ซโลลิ เดาน)
if love were human it would know me in a lost space come and show me,
(อิฟ ลัฝ เวอ ฮยูแม็น หนิด เวิด โน มี อิน อะ ล็อซท ซเพซ คัม แอ็นด โฌ มี ,)
hold me and control me and then melt me slowly down, like chocolate
(โฮลด มี แอ็นด ค็อนทโรล มี แอ็นด เด็น เม็ลท มี ซโลลิ เดาน , ไลค ชอคโอะลิท)

Come here, zoom in, catch the smile
(คัม เฮียร , สูม อิน , แค็ช เดอะ ซไมล)
there’s no doubt it’s for you and I’m addicted tonight
(แดร์ โน เดาท อิทซ ฟอ ยู แอ็นด แอม แอดดีคท ทุไนท)

Just one look boy to mellow it out
(จัซท วัน ลุค บอย ทู เมลโล อิท เอ้า)
just one heart here to save me now
(จัซท วัน ฮาท เฮียร ทู เซฝ มี เนา)
your candy kisses are sweet I know
(ยุร แคนดิ คีสเซซ แซร์ สวี้ท ไอ โน)
hold me tight baby, don’t let go
(โฮลด มี ไทท เบบิ , ด้อนท์ เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Enjoy The Silence คำอ่านไทย Depeche Mode

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น