เนื้อเพลง I Guess I Never Knew My Baby คำอ่านไทย Tata Young

Some children see Him lily white,
( ซัม ชีลดเร็น ซี ฮิม ลีลอิ ฮไวท ,)
The baby Jesus born this night.
(เดอะ เบบิ จีสัซ บอน ดีซ ไนท)
Some children see Him lily white,
(ซัม ชีลดเร็น ซี ฮิม ลีลอิ ฮไวท ,)
With tresses soft and fair.
(วิฑ ทเรซซิส ซ็อฟท แอ็นด แฟ)
Some children see Him bronzed and brown,
(ซัม ชีลดเร็น ซี ฮิม บร็อนส แอ็นด บเราน ,)
The Lord of heav’n to earth come down.
(เดอะ ลอด อ็อฝ heavn ทู เอิธ คัม เดาน)
Some children see Him bronzed and brown,
(ซัม ชีลดเร็น ซี ฮิม บร็อนส แอ็นด บเราน ,)
With dark and heavy hair.
(วิฑ ดาค แอ็นด เฮฝอิ แฮ)

Some children see Him almond-eyed,
(ซัม ชีลดเร็น ซี ฮิม อามันด ไอ ,)
This Savior whom we kneel beside.
(ดีซ เซฝเยอะ ฮูม วี นีล บิไซด)
Some children see Him almond-eyed,
(ซัม ชีลดเร็น ซี ฮิม อามันด ไอ ,)
With skin of yellow hue.
(วิฑ ซคิน อ็อฝ เยลโล ฮิว)
Some children see Him dark as they,
(ซัม ชีลดเร็น ซี ฮิม ดาค แอ็ส เด ,)
Sweet Mary’s Son to whom we pray.
(สวี้ท แมริ ซัน ทู ฮูม วี พเร)
Some children see him dark as they,
(ซัม ชีลดเร็น ซี ฮิม ดาค แอ็ส เด ,)
And, ah! they love Him, too!
(แอ็นด , อา ! เด ลัฝ ฮิม , ทู !)

The children in each different place
(เดอะ ชีลดเร็น อิน อีช ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
Will see the baby Jesus’ face
(วิล ซี เดอะ เบบิ จีสัซ เฟซ)
Like theirs, but bright with heavenly grace,
(ไลค แด , บัท ไบร๊ท วิฑ เฮฝเอ็นลิ กเรซ ,)
And filled with holy light.
(แอ็นด ฟิล วิฑ โฮลิ ไลท)
O lay aside each earthly thing
(โอ เล อะไซด อีช เอิธลิ ธิง)
And with thy heart as offering,
(แอ็นด วิฑ ไฑ ฮาท แอ็ส ออฟเฟอริง ,)
Come worship now the infant King.
(คัม เวอฌิพ เนา ดิ อีนแฟ็นท คิง)
‘Tis love that’s born tonight!
(Tis ลัฝ แด๊ท บอน ทุไนท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Guess I Never Knew My Baby คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น