เนื้อเพลง Daydream คำอ่านไทย Avril Lavigne

Sitting looking at your photograph
( ซีททิง ลุคอิง แอ็ท ยุร โฟโทะกราฟ)
And I remember how we used to laugh
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เฮา วี ยูซ ทู ลาฟ)
How it makes me smile
(เฮา อิท เมค มี ซไมล)
Though it’s been a while
(โธ อิทซ บีน อะ ฮไวล)
It makes me think about what could have been
(อิท เมค มี ธิงค อะเบาท ฮว็อท เคิด แฮ็ฝ บีน)
But we were just too young to understand
(บัท วี เวอ จัซท ทู ยัง ทู อันเดิซแทนด)
What is here today
(ฮว็อท อีส เฮียร ทุเด)
Can just slip away
(แค็น จัซท ซลิพ อะเว)

But the one thing I regret
(บัท ดิ วัน ธิง ไอ ริกเรท)
That I haven’t told you yet
(แดท ไอ แฮฟเวน โทลด ยู เย็ท)

I’m saying I
(แอม เซอิง ไอ)
Never trusted you the way I should
(เนฝเออะ ทรัซท ยู เดอะ เว ไอ เชิด)
I guess I never knew my baby
(ไอ เก็ซ ซาย เนฝเออะ นยู มาย เบบิ)
I guess my baby never knew me
(ไอ เก็ซ มาย เบบิ เนฝเออะ นยู มี)
And tell me why
(แอ็นด เท็ล มี ฮไว)
We never did the things we could
(วี เนฝเออะ ดิด เดอะ ธิง วี เคิด)
I guess I never knew my baby
(ไอ เก็ซ ซาย เนฝเออะ นยู มาย เบบิ)
I guess my baby never knew me at all
(ไอ เก็ซ มาย เบบิ เนฝเออะ นยู มี แอ็ท ดอร์)

One of the lessons that we learnt too late
(วัน อ็อฝ เดอะ เล๊ซซั่น แดท วี เลินท ทู เลท)
We never knew how to communicate
(วี เนฝเออะ นยู เฮา ทู ค็อมยูนิเคท)
‘Cause when I held you near all of my words disappear
(คอส ฮเว็น นาย เฮ็ลด ยู เนีย ออล อ็อฝ มาย เวิด ดิแซ็พเพีย)
You got the right to say I wasn’t fair
(ยู ก็อท เดอะ ไรท ทู เซ ไอ วอสซึ้น แฟ)
I could have shown you more love and care
(ไอ เคิด แฮ็ฝ โฌน ยู โม ลัฝ แอ็นด แค)
But I know that it was wrong
(บัท ไอ โน แดท ดิธ วอส ร็อง)
But it just carried on
(บัท ดิธ จัซท แคร์รี่ ออน)
And we pretended we were fine
(แอ็นด วี พริเทนด วี เวอ ไฟน)
But we we’re lying all the time
(บัท วี เวีย ลายยิง ออล เดอะ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daydream คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น