เนื้อเพลง Kiss Me Quick คำอ่านไทย Elvis Presley

[feat. Mase, Puff Daddy]
( [ ฟีท Mase , พัฟ แดดดิ ])

[Verse One: Mase]
([ เฝิซ วัน : Mase ])

Now, who’s hot who not
(เนา , ฮู ฮ็อท ฮู น็อท)
Tell me who rock who sell out in the stores
(เท็ล มี ฮู ร็อค ฮู เซ็ล เอ้า อิน เดอะ ซโท)
You tell me who flopped who copped the blue drop
(ยู เท็ล มี ฮู flopped ฮู คอพอิ เดอะ บลู ดร็อพ)
Who jewels got robbed who’s mostly Goldie down
(ฮู จูเอ็ล ก็อท รอบ ฮู โมซทลิ Goldie เดาน)
to the tube sock, the same ol pimp
(ทู เดอะ ทยูบ ซ็อค , เดอะ เซม ol พิมพ)
Mase, you know ain’t nuttin change but my limp
(Mase , ยู โน เอน นัทดินเชนจ บัท มาย ลิมพ)
Can’t stop till I see my name on a blimp
(แค็นท ซท็อพ ทิล ไอ ซี มาย เนม ออน อะ บลิมพ)
Guarantee a million sales pullin all the love
(แกเร็นที อะ มีลยัน เซล พลูลิน ออล เดอะ ลัฝ)
You don’t believe in Harlem World n*gga double up
(ยู ด้อนท์ บิลีฝ อิน ฮาร์เล็ม เวิลด เอ็น *gga ดั๊บเบิ้ล อัพ)
We don’t play around it’s a bet lay it down
(วี ด้อนท์ พเล อะเรานด อิทซ ซา เบ็ท เล อิท เดาน)
n*gga didn’t know me ninety-one bet they know me now
(เอ็น *gga ดิ๊นอิน โน มี ไนนทิ วัน เบ็ท เด โน มี เนา)
I’m the young Harlem n*gga with the Goldie sound
(แอม เดอะ ยัง ฮาร์เล็ม เอ็น *gga วิฑ เดอะ Goldie เซานด)
Can’t no PHD n*ggaz hold me down, Cooter
(แค็นท โน PHD เอ็น *ggaz โฮลด มี เดาน , Cooter)
schooled me to the game, now I know my duty
(ซคูล มี ทู เดอะ เกม , เนา ไอ โน มาย ดยูทิ)
Stay humble stay low blow like Hootie
(ซเท ฮั๊มเบิ้ล ซเท โล บโล ไลค Hootie)
True pimp n*ggaz spend no dough on the booty
(ทรู พิมพ เอ็น *ggaz ซเพ็นด โน โด ออน เดอะ บูทิ)
And then ya yell there go Mase there go your cutie
(แอ็นด เด็น ยา เย็ล แดร์ โก Mase แดร์ โก ยุร คิวดี)
[singers come in over this last line]
([ ซีงเออะ คัม อิน โอเฝอะ ดีซ ลาซท ไลน ])

I don’t know what, they want from me
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท , เด ว็อนท ฟร็อม มี)
It’s like the more money we come across
(อิทซ ไลค เดอะ โม มันอิ วี คัม อัครอซ)
The more problems we see
(เดอะ โม พรอบเล็ม วี ซี)
[repeat 2X]
([ ริพีท 2X ])

[Verse Two: Puff Daddy]
([ เฝิซ ทู : พัฟ แดดดิ ])

Yeah yeah, ahaha, from the C-to-the-A-to-the-D-D-Y
(เย่ เย่ , ahaha , ฟร็อม เดอะ ซี ทู ดิ อะ ทู เดอะ ดี ดี วาย)
know you’d rather see me die than to see me fly
(โน ยูต ราฑเออะ ซี มี ได แฑ็น ทู ซี มี ฟไล)
I call all the shots
(ไอ คอล ออล เดอะ ฌ็อท)
Rip all the spots, rock all the rocks
(ริพ ออล เดอะ สพอท , ร็อค ออล เดอะ ร็อค)
Cop all the drops, I know you thinkin now’s
(ค็อพ ออล เดอะ ดร็อพ , ไอ โน ยู ติ้งกิน เนา)
when all the ballin stops, n*gga never
(ฮเว็น ออล เดอะ บอลลิน ซท็อพ , เอ็น *gga เนฝเออะ)
home got a chrome one and a yacht
(โฮม ก็อท ดา คโรม วัน แอ็นด อะ ย็อท)
Ten years from now we’ll still be on top
(เท็น เยีย ฟร็อม เนา เว็ล ซทิล บี ออน ท็อพ)
Yo, I thought I told you that we won’t stop
(โย , ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ)
Now whatcha gonna do when it’s cool
(เนา วอทชา กอนนะ ดู ฮเว็น อิทซ คูล)
bag a money much longer than yours
(แบ็ก อะ มันอิ มัช ลองเงอ แฑ็น ยุร)
and a team much stronger than yours, violate me
(แอ็นด อะ ทีม มัช สตองเกอร์ แฑ็น ยุร , ไฝโอะเลท มี)
this’ll be your day, we don’t play
(เดซเซล บี ยุร เด , วี ด้อนท์ พเล)
Mess around be D.O.A., be on your way
(เมซ อะเรานด บี ดี โอ อะ , บี ออน ยุร เว)
Cause it ain’t enough time here, ain’t enough lime here
(คอส อิท เอน อินัฟ ไทม เฮียร , เอน อินัฟ ไลม เฮียร)
for you to shine here, deal with many women
(ฟอ ยู ทู ไฌน เฮียร , ดีล วิฑ เมนอิ วีมเอิน)
but treat dimes fair, and I’m
(บัท ทรีท ไดม แฟ , แอ็นด แอม)
bigger than the city lights down in Times Square
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ซีทอิ ไลท เดาน อิน ไทม ซคแว)
Yeah, yeah yeah
(เย่ , เย่ เย่)

I don’t know what, they want from me
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท , เด ว็อนท ฟร็อม มี)
It’s like the more money we come across
(อิทซ ไลค เดอะ โม มันอิ วี คัม อัครอซ)
The more problems we see
(เดอะ โม พรอบเล็ม วี ซี)
[repeat 2X]
([ ริพีท 2X ])

[Verse Three: Notorious B.I.G.]
([ เฝิซ ธรี : โนะโทเรียซ บี ไอ จี ])

Uhh, uhhh
(อา , อากรีเอดสฺ)
B.I.G., P-O, P-P-A
(บี ไอ จี , พี โอ , พี พี อะ)
No info, for the, DEA
(โน อินโฟ , ฟอ เดอะ , DEA)
Federal agents mad cause I’m flagrant
(เฟดเออะแร็ล เอเจ็นท แม็ด คอส แอม ฟเลกแร็นท)
Tap my cell, and the phone in the basement
(แท็พ มาย เซ็ล , แอ็นด เดอะ โฟน อิน เดอะ เบซเม็นท)
My team supreme, stay clean
(มาย ทีม ซิวพรีม , ซเท คลีน)
Triple beam lyrical dream, I be that
(ทริ๊พเพิ่ล บีม ลีริแค็ล ดรีม , ไอ บี แดท)
Cat you see at all events bent
(แค็ท ยู ซี แอ็ท ดอร์ อิเฝนท เบ็นท)
Gats in holsters girls on shoulders
(แกท ซิน โฮลซเทอะ เกิล ออน โฌลเดอะ)
Playboy, I told ya, bein mice to me
(พเลบอย , ไอ โทลด ยา , บีนโพลไมซ ทู มี)
Bruise too much, I lose, too much
(บรูส ทู มัช , ไอ ลูส , ทู มัช)
Step on stage the girls boo too much
(ซเท็พ ออน ซเทจ เดอะ เกิล บู ทู มัช)
I guess it’s cause you run with lame dudes too much
(ไอ เก็ซ อิทซ คอส ยู รัน วิฑ เลม ดยูด ทู มัช)
Me lose my touch, never that
(มี ลูส มาย ทั๊ช , เนฝเออะ แดท)
If I did, ain’t no problem to get the gat
(อิฟ ฟาย ดิด , เอน โน พรอบเล็ม ทู เก็ท เดอะ แกท)
Where the true players at?
(ฮแว เดอะ ทรู เพย์เยอร์ แอ็ท)
Throw your roadies in the sky
(ธโร ยุร โรดีสฺ ซิน เดอะ ซไค)
Wave em side to side and keep their hands high
(เวฝ เอ็ม ไซด ทู ไซด แอ็นด คีพ แด แฮ็นด ไฮ)
While I give your girl the eye, player please
(ฮไวล ไอ กิฝ ยุร เกิล ดิ ไอ , เพย์เยอร์ พลีส)
Lyrically, n*ggaz see, B.I.G.
(ลีลิคครี , เอ็น *ggaz ซี , บี ไอ จี)
be flossin jig on the cover of Fortune
(บี ฟอสซิน จิก ออน เดอะ คัฝเออะ อ็อฝ ฟอชุน)
Five double oh, get the phone number
(ไฟฝ ดั๊บเบิ้ล โอ , เก็ท เดอะ โฟน นัมเบอะ)
your name, I got to know, I got to go
(ยุร เนม , ไอ ก็อท ทู โน , ไอ ก็อท ทู โก)
Got the flow down phizat, platinum plus
(ก็อท เดอะ ฟโล เดาน phizat , พแลทนัม พลัซ)
Like thizat, dangerous
(ไลค thizat , เดนเจอะรัซ)
on trizack, leave your ass kizzack
(ออน trizack , ลีฝ ยุร อาซ kizzack)

I don’t know what, they want from me
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท , เด ว็อนท ฟร็อม มี)
It’s like the more money we come across
(อิทซ ไลค เดอะ โม มันอิ วี คัม อัครอซ)
The more problems we see
(เดอะ โม พรอบเล็ม วี ซี)
[repeat 3X]
([ ริพีท 3X ])
What’s goin on?
(ฮว็อท โกอิน ออน)
What’s goin on?
(ฮว็อท โกอิน ออน)
I don’t know what, they want from me
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท , เด ว็อนท ฟร็อม มี)
It’s like the more money we come across
(อิทซ ไลค เดอะ โม มันอิ วี คัม อัครอซ)
The more problems we see
(เดอะ โม พรอบเล็ม วี ซี)
[repeat 3X to fade]
([ ริพีท 3X ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss Me Quick คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น