เนื้อเพลง Let Me Take You There คำอ่านไทย Plain White T’s

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
Came along in a time of strife
(เคม อะลอง อิน อะ ไทม อ็อฝ ซทไรฟ)
In hunger and need
(อิน ฮังเกอะ แอ็นด นีด)
You made my heart bleed
(ยู เมด มาย ฮาท บลีด)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)

Now the nature of man
(เนา เดอะ เนเชอะ อ็อฝ แม็น)
Is to beg and to steal
(อีส ทู เบ็ก แอ็นด ทู ซทีล)
I’d do it myself
(อาย ดู อิท ไมเซลฟ)
It’s not so unreal
(อิทซ น็อท โซ อันรีแอ็ล)
The call of the wild’s
(เดอะ คอล อ็อฝ เดอะ ไวลด)
Forever at my door
(เฟาะเรฝเออะ แรท มาย โด)
Want me to fly like an eagle
(ว็อนท มี ทู ฟไล ไลค แอน อี๊เกิ้ล)
Being chained to the floor, but
(บีอิง เชน ทู เดอะ ฟโล , บัท)

You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
Came along in a time of strife
(เคม อะลอง อิน อะ ไทม อ็อฝ ซทไรฟ)
In hunger and need
(อิน ฮังเกอะ แอ็นด นีด)
You made my heart bleed
(ยู เมด มาย ฮาท บลีด)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)

Eating with the pigs
(อีสดิง วิฑ เดอะ พิก)
Off a fancy tray
(ออฟฟ อะ แฟนซิ ทเร)
I was bold, I was looking good
(ไอ วอส โบลด , ไอ วอส ลุคอิง เกิด)
And to have a nice day
(แอ็นด ทู แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ เด)
It all seemed so proper
(อิท ดอร์ ซีมี โซ พรอพเออะ)
And so elite
(แอ็นด โซ เอลีท)
Eating absolute garbage
(อีสดิง แอบโซลยูท กาบิจ)
While being so discreet.
(ฮไวล บีอิง โซ ดีซครีท)

You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
Came along in a time of strife
(เคม อะลอง อิน อะ ไทม อ็อฝ ซทไรฟ)
In hunger and need
(อิน ฮังเกอะ แอ็นด นีด)
You made my heart bleed
(ยู เมด มาย ฮาท บลีด)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)

You were glowing in the light
(ยู เวอ โกลวิง อิน เดอะ ไลท)
Being peaceably calm
(บีอิง พีซอับลิ คาม)
Well, how often does a man dance
(เว็ล , เฮา ออฟเอ็น โด ซา แม็น ดานซ)
To the beat of the balm?
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ เดอะ บาม)
Your eyes were on fire
(ยุร ไอ เวอ ออน ไฟร)
Your feet were of brass
(ยุร ฟีท เวอ อ็อฝ บราซ)
In a world that you made
(อิน อะ เวิลด แดท ยู เมด)
You were an outcast
(ยู เวอ แอน เอาทคาซท)

You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
Came along in a time of strife
(เคม อะลอง อิน อะ ไทม อ็อฝ ซทไรฟ)
In hunger and need
(อิน ฮังเกอะ แอ็นด นีด)
You made my heart bleed
(ยู เมด มาย ฮาท บลีด)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)

Truce makers and partakers
(ทรูซ เมคเออะ แซน partakers)
Of every selfish whim
(อ็อฝ เอฝริ เซลฟิส ฮวิม)
Her running to meet me running to her
(เฮอ รันนิง ทู มีท มี รันนิง ทู เฮอ)
And you running back to him
(แอ็นด ยู รันนิง แบ็ค ทู ฮิม)
Their destruction of my confidence
(แด ดิซทรัคฌัน อ็อฝ มาย คอนฟิเด็นซ)
Was like a sharpness of the tongue
(วอส ไลค เก ฌาพเน็ซ อ็อฝ เดอะ ทัง)
I said: Make my faith greater
(ไอ เซ็ด : เมค มาย เฟธ กเรทเออะ)
But I was a little high strung
(บัท ไอ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ไฮ ซทรัง)

You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
Came along in a time of strife
(เคม อะลอง อิน อะ ไทม อ็อฝ ซทไรฟ)
In hunger and need
(อิน ฮังเกอะ แอ็นด นีด)
You made my heart bleed
(ยู เมด มาย ฮาท บลีด)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)
You changed my life
(ยู เชนจ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Take You There คำอ่านไทย Plain White T’s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น