เนื้อเพลง You Are My All in All คำอ่านไทย Nichole Nordeman

I know a place that we can go to
( ไอ โน อะ พเลซ แดท วี แค็น โก ทู)
A place where no one knows you
(อะ พเลซ ฮแว โน วัน โน ยู)
They won’t know who we are
(เด ว็อนท โน ฮู วี อาร์)
I know a place that we can run to
(ไอ โน อะ พเลซ แดท วี แค็น รัน ทู)
And do those things we want to
(แอ็นด ดู โฑส ธิง วี ว็อนท ทู)
They won’t know who we are
(เด ว็อนท โน ฮู วี อาร์)

Let me take you there
(เล็ท มี เทค ยู แดร์)
I wanna take you there
(ไอ วอนนา เทค ยู แดร์)

I know a place that we forgot
(ไอ โน อะ พเลซ แดท วี เฟาะกอท)
A place where we won’t get caught in
(อะ พเลซ ฮแว วี ว็อนท เก็ท คอท อิน)
They won’t know who we are [they won’t know, won’t know]
(เด ว็อนท โน ฮู วี อาร์ [ เด ว็อนท โน , ว็อนท โน ])
I know a place where we can hide out
(ไอ โน อะ พเลซ ฮแว วี แค็น ไฮด เอ้า)
And turn our hearts inside out
(แอ็นด เทิน เอ๊า ฮาท อีนไซด เอ้า)
They won’t know who we are
(เด ว็อนท โน ฮู วี อาร์)

Let me take you there
(เล็ท มี เทค ยู แดร์)
I wanna take you there
(ไอ วอนนา เทค ยู แดร์)
Let me take you there
(เล็ท มี เทค ยู แดร์)
Take you there
(เทค ยู แดร์)
Take you there
(เทค ยู แดร์)
Ooohhh
(โอ้)
Ooohhh
(โอ้)
Ooohhh
(โอ้)
Ooohhh
(โอ้)

I know a place we’ll be together
(ไอ โน อะ พเลซ เว็ล บี ทุเกฑเออะ)
And stay this young forever
(แอ็นด ซเท ดีซ ยัง เฟาะเรฝเออะ)
They won’t know who we are
(เด ว็อนท โน ฮู วี อาร์)

Let me take you there
(เล็ท มี เทค ยู แดร์)
I wanna take you there
(ไอ วอนนา เทค ยู แดร์)
Let me take you there
(เล็ท มี เทค ยู แดร์)
Take you there
(เทค ยู แดร์)
Take you there
(เทค ยู แดร์)
Ooohhh
(โอ้)

We can get away to a better place if you let me take you there
(วี แค็น เก็ท อะเว ทู อะ เบทเทอะ พเลซ อิฟ ยู เล็ท มี เทค ยู แดร์)
We can go there now cause every second counts
(วี แค็น โก แดร์ เนา คอส เอฝริ เซคอันด เคานท)
Girl just let me take you there
(เกิล จัซท เล็ท มี เทค ยู แดร์)
Take you there
(เทค ยู แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My All in All คำอ่านไทย Nichole Nordeman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น