เนื้อเพลง Southside คำอ่านไทย Lloyd feat Ashanti

You think that I can’t live without your love
( ยู ธิงค แดท ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
You’ll see,
(โยว ซี ,)
You think I can’t go on another day.
(ยู ธิงค ไอ แค็นท โก ออน แอะนัธเออะ เด)
You think I have nothing
(ยู ธิงค ไอ แฮ็ฝ นัธอิง)
Without you by my side,
(วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด ,)
You’ll see
(โยว ซี)
Somehow, some way
(ซัมฮาว , ซัม เว)

You think that I can never laugh again
(ยู ธิงค แดท ไอ แค็น เนฝเออะ ลาฟ อะเกน)
You’ll see,
(โยว ซี ,)
You think that you destroyed my faith in love.
(ยู ธิงค แดท ยู ดิซทรอย มาย เฟธ อิน ลัฝ)
You think after all you’ve done
(ยู ธิงค อาฟเทอะ ออล ยู๊ฟ ดัน)
I’ll never find my way back home,
(อิล เนฝเออะ ไฟนด มาย เว แบ็ค โฮม ,)
You’ll see
(โยว ซี)
Somehow, someday
(ซัมฮาว , ซัมเดย์)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

All by myself
(ออล ไบ ไมเซลฟ)
I don’t need anyone at all
(ไอ ด้อนท์ นีด เอนอิวัน แอ็ท ดอร์)
I know I’ll survive
(ไอ โน อิล เซอะไฝฝ)
I know I’ll stay alive,
(ไอ โน อิล ซเท อะไลฝ ,)
All on my own
(ออล ออน มาย โอน)
I don’t need anyone this time
(ไอ ด้อนท์ นีด เอนอิวัน ดีซ ไทม)
It will be mine
(อิท วิล บี ไมน)
No one can take it from me
(โน วัน แค็น เทค อิท ฟร็อม มี)
You’ll see
(โยว ซี)

You think that you are strong, but you are weak
(ยู ธิงค แดท ยู อาร์ ซทร็อง , บัท ยู อาร์ วีค)
You’ll see,
(โยว ซี ,)
It takes more strength to cry, admit defeat.
(อิท เทค โม ซทเร็งธ ทู คไร , แอ็ดมีท ดิฟีท)
I have truth on my side,
(ไอ แฮ็ฝ ทรูธ ออน มาย ไซด ,)
You only have deceit
(ยู โอ๊นลี่ แฮ็ฝ ดีซีท)
You’ll see, somehow, someday
(โยว ซี , ซัมฮาว , ซัมเดย์)

[Chorus2:]
([ Chorus2 : ])

All by myself
(ออล ไบ ไมเซลฟ)
I don’t need anyone at all
(ไอ ด้อนท์ นีด เอนอิวัน แอ็ท ดอร์)
I know I’ll survive
(ไอ โน อิล เซอะไฝฝ)
I know I’ll stay alive,
(ไอ โน อิล ซเท อะไลฝ ,)
I’ll stand on my own
(อิล ซแท็นด ออน มาย โอน)
I won’t need anyone this time
(ไอ ว็อนท นีด เอนอิวัน ดีซ ไทม)
It will be mine
(อิท วิล บี ไมน)
No one can take it from me
(โน วัน แค็น เทค อิท ฟร็อม มี)
You’ll see
(โยว ซี)

You’ll see, you’ll see
(โยว ซี , โยว ซี)
You’ll see, mmmm, mmmm
(โยว ซี , อึม , อึม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Southside คำอ่านไทย Lloyd feat Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น