เนื้อเพลง Cracks of My Broken Heart คำอ่านไทย Eric Benet

[Verse 1: Lloyd]
( [ เฝิซ วัน : ลอยด ])
Tell ya daddy stop his hating
(เท็ล ยา แดดดิ ซท็อพ ฮิส เฮดติง)
Cuz I be wearing braids and rockin jerseys daily
(คัซ ไอ บี เวียริง บเรด แซน รอคกิน เจอสิ เดลิ)
But that dont mean im thuggin no
(บัท แดท ด้อนท์ มีน แอม ตั๊กกิน โน)
He dont want me with ya
(ฮี ด้อนท์ ว็อนท มี วิฑ ยา)
But I aint tryna hear it though
(บัท ไอ เอน ทายนา เฮีย อิท โธ)
Not tryna hear it though
(น็อท ทายนา เฮีย อิท โธ)

[Ashanti [Lloyd]]
([ เอสแชนที [ ลอยด ] ])
But I know that if he knew yah
(บัท ไอ โน แดท อิฟ ฮี นยู ยา)
He would understand yah
(ฮี เวิด อันเดิซแทนด ยา)
Know that your my man and
(โน แดท ยุร มาย แม็น แอ็นด)
He would never hurt me no
(ฮี เวิด เนฝเออะ เฮิท มี โน)
Let me come and see you
(เล็ท มี คัม แอ็นด ซี ยู)
So that we can be alone, alone
(โซ แดท วี แค็น บี อะโลน , อะโลน)
[Baby I know a place that we can go and be alone]
([ เบบิ ไอ โน อะ พเลซ แดท วี แค็น โก แอ็นด บี อะโลน ])
As long as you make sure that you safely get me home
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู เมค ฌุร แดท ยู เซพลิ เก็ท มี โฮม)
[Don’t worry baby]
([ ด้อนท์ เวอริ เบบิ ])

[Chorus: Lloyd [Ashanti]]
([ โครัซ : ลอยด [ เอสแชนที ] ])
Meet me at the southside
(มีท มี แอ็ท เดอะ southside)
Get you home by midnight
(เก็ท ยู โฮม ไบ มิดไนท์)
Make sure that your daddy just don’t know [daddy just don’t know]
(เมค ฌุร แดท ยุร แดดดิ จัซท ด้อนท์ โน [ แดดดิ จัซท ด้อนท์ โน ])
I’ll put you in the hoodbug
(อิล พัท ยู อิน เดอะ hoodbug)
I know what I’m doin cause
(ไอ โน ฮว็อท แอม โดย คอส)
We’ll be eating on the low [eating at the low]
(เว็ล บี อีสดิง ออน เดอะ โล [ อีสดิง แอ็ท เดอะ โล ])

Meet me at the southside
(มีท มี แอ็ท เดอะ southside)
Baby we can go hide
(เบบิ วี แค็น โก ไฮด)
Knowin that mah boys goin have my back [yeah-eeh-yeah]
(โนว์อิน แดท mah บอย โกอิน แฮ็ฝ มาย แบ็ค [ เย่ eeh เย่ ])
Only at the southside girl [southside, eh-eeh-eh]
(โอ๊นลี่ แอ็ท เดอะ southside เกิล [ southside , เอ eeh เอ ])
Southside
(Southside)

[Verse 2: Lloyd]
([ เฝิซ ทู : ลอยด ])
Girl I’ll know that we can make it
(เกิล อิล โน แดท วี แค็น เมค อิท)
Cause we won’t let him break it
(คอส วี ว็อนท เล็ท ฮิม บเรค อิท)
I don’t care whose wit it
(ไอ ด้อนท์ แค ฮูส วิท ดิธ)
Its you and me against the world
(อิทซ ยู แอ็นด มี อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Tell me those three words that
(เท็ล มี โฑส ธรี เวิด แดท)
Lets me know you’re still my girl
(เล็ท มี โน ยัวร์ ซทิล มาย เกิล)
Oh Baby, yeah
(โอ เบบิ , เย่)

[Ashanti [Lloyd]]
([ เอสแชนที [ ลอยด ] ])
Oh I swear I’ll never leave you [why]
(โอ ไอ ซแว อิล เนฝเออะ ลีฝ ยู [ ฮไว ])
People have lied to yah
(พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ ไล ทู ยา)
But by your side I’ll show yah
(บัท ไบ ยุร ไซด อิล โฌ ยา)
The way a girl needs to roll
(เดอะ เว อะ เกิล นีด ทู โรล)
You don’t need a lot of money
(ยู ด้อนท์ นีด อะ ล็อท อ็อฝ มันอิ)
I’m ready come pick me up, pick me up
(แอม เรดอิ คัม พิค มี อัพ , พิค มี อัพ)
[Baby I know a place that we can go to be alone, yeah]
([ เบบิ ไอ โน อะ พเลซ แดท วี แค็น โก ทู บี อะโลน , เย่ ])
Long as you make sure that you safely get me home
(ล็อง แอ็ส ยู เมค ฌุร แดท ยู เซพลิ เก็ท มี โฮม)
[Don’t worry baby]
([ ด้อนท์ เวอริ เบบิ ])

[Chorus: Lloyd [Ashanti]]
([ โครัซ : ลอยด [ เอสแชนที ] ])

Meet me at the southside
(มีท มี แอ็ท เดอะ southside)
Get you home by midnight [midnight]
(เก็ท ยู โฮม ไบ มิดไนท์ [ มิดไนท์ ])
Make sure that your daddy just don’t know [oh, no-no-no]
(เมค ฌุร แดท ยุร แดดดิ จัซท ด้อนท์ โน [ โอ , โน โน โน ])
I’ll put you in the hoodbug
(อิล พัท ยู อิน เดอะ hoodbug)
I know what I’m doin cause
(ไอ โน ฮว็อท แอม โดย คอส)
We’ll be eating on the low [eating on the low, oh]
(เว็ล บี อีสดิง ออน เดอะ โล [ อีสดิง ออน เดอะ โล , โอ ])

Meet me at the southside
(มีท มี แอ็ท เดอะ southside)
Baby we can go hide
(เบบิ วี แค็น โก ไฮด)
Knowin that mah boys goin have my back [we can go hide babe]
(โนว์อิน แดท mah บอย โกอิน แฮ็ฝ มาย แบ็ค [ วี แค็น โก ไฮด เบบ ])
Only at the southside girl [yeah-eeh-yeah]
(โอ๊นลี่ แอ็ท เดอะ southside เกิล [ เย่ eeh เย่ ])
Southside, southside girl [southside]
(Southside , southside เกิล [ southside ])
Southside
(Southside)

[Break: Lloyd [Ashanti]]
([ บเรค : ลอยด [ เอสแชนที ] ])

Baby we can
(เบบิ วี แค็น)
Baby we can [Baby we can]
(เบบิ วี แค็น [ เบบิ วี แค็น ])
Alright
(ออลไร๊ท)
Yeah Baby [Yeah Baby, heh]
(เย่ เบบิ [ เย่ เบบิ , เอฮ ])
Meet me at the southside girl [Oh-oh-oh-ooh-oh-oh-oh]
(มีท มี แอ็ท เดอะ southside เกิล [ โอ โอ โอ อู้ โอ โอ โอ ])
[L&A:] Cause all I want to do is ride to the south wit you
([ แอล &อะ.-: ] คอส ออล ไอ ว็อนท ทู ดู อีส ไรด ทู เดอะ เซาธ วิท ยู)
[Ooooh-oooh-oooh-oooh-hooh-hoh-ooooh-oooooh]
([ อู้ อู้ อู้ อู้ ฮู โฮ อู้ อูฮู ])
ATL Georgia, what do we do for ya
(ATL จอร์จา , ฮว็อท ดู วี ดู ฟอ ยา)

[Chorus: Lloyd [Ashanti]]
([ โครัซ : ลอยด [ เอสแชนที ] ])
Meet me at the southside [You can come and meet me yeah-eeh-yeah, yeah]
(มีท มี แอ็ท เดอะ southside [ ยู แค็น คัม แอ็นด มีท มี เย่ eeh เย่ , เย่ ])
Get you home by midnight
(เก็ท ยู โฮม ไบ มิดไนท์)
Make sure that your daddy just don’t know, oh baby
(เมค ฌุร แดท ยุร แดดดิ จัซท ด้อนท์ โน , โอ เบบิ)
I’ll put you in the hoodbug [meet me at the southside yeah]
(อิล พัท ยู อิน เดอะ hoodbug [ มีท มี แอ็ท เดอะ southside เย่ ])
I know what I’m doing cause
(ไอ โน ฮว็อท แอม ดูอิง คอส)
We’ll be eating on the low [meet me at the southside yeah]
(เว็ล บี อีสดิง ออน เดอะ โล [ มีท มี แอ็ท เดอะ southside เย่ ])

Meet me at the southside, southside
(มีท มี แอ็ท เดอะ southside , southside)
Baby we can go hide
(เบบิ วี แค็น โก ไฮด)
Knowin that mah boys goin have my back
(โนว์อิน แดท mah บอย โกอิน แฮ็ฝ มาย แบ็ค)
Only at the southside girl, gotchu in tha hood [got me in tha hood]
(โอ๊นลี่ แอ็ท เดอะ southside เกิล , gotchu อิน ท่า ฮุด [ ก็อท มี อิน ท่า ฮุด ])
Southside, but it’s all good [we goin chill]
(Southside , บัท อิทซ ซอร์ เกิด [ วี โกอิน ชิล ])

[Outro: Lloyd [Ashanti]]
([ เอ๊าโต : ลอยด [ เอสแชนที ] ])
ATL Georgia, what do we do for ya
(ATL จอร์จา , ฮว็อท ดู วี ดู ฟอ ยา)
Bulldog like tha george town hoyas
(Bulldog ไลค ท่า จอจ ทาวน์ โฮยา)
[Can you pick me up tonight, take me anywhere you like]
([ แค็น ยู พิค มี อัพ ทุไนท , เทค มี เอนอิฮแว ยู ไลค ])
Shorty let’s ride, in my cadillac [Cadillac]
(ชอร์ทดิง เล็ท ไรด , อิน มาย คาดิลแล [ คาดิลแล ])
Taxi’ll see you back
(Taxill ซี ยู แบ็ค)
And everything’ll be coo [yeah]
(แอ็นด everythingll บี คู [ เย่ ])
Side girl [yeah]
(ไซด เกิล [ เย่ ])
Alright [oooh-oh-no, no-ooh-hooh]
(ออลไร๊ท [ อู้ โอ โน , โน อู้ ฮู ])
So what you wann do [we goin kick it tonight]
(โซ ฮว็อท ยู wann ดู [ วี โกอิน คิด อิท ทุไนท ])
[yeah-yeah, yeah-yeah, only at the southside]
([ เย่ เย่ , เย่ เย่ , โอ๊นลี่ แอ็ท เดอะ southside ])
I know it, that you ain’t used to this country boy
(ไอ โน อิท , แดท ยู เอน ยูซ ทู ดีซ คันทริ บอย)
But I’ll show ya [Show me]
(บัท อิล โฌ ยา [ โฌ มี ])
Ain’t nuttin but a thing [yeah-yeah-yeah]
(เอน นัทดินบัท ดา ธิง [ เย่ เย่ เย่ ])
Chicken wings on string [baby-baby-baby]
(ชีคเค็น วิง ออน ซทริง [ เบบิ เบบิ เบบิ ])
That’s how I hang [only at the southside, southside, southside]
(แด๊ท เฮา ไอ แฮ็ง [ โอ๊นลี่ แอ็ท เดอะ southside , southside , southside ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cracks of My Broken Heart คำอ่านไทย Eric Benet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น