เนื้อเพลง Something About You คำอ่านไทย Five For Fighting

I’ve practiced this for hours, gone round and round
( แอฝ พแรคทิซ ดีซ ฟอ เอาร , กอน เรานด แอ็นด เรานด)
And now I think that I’ve got it all down
(แอ็นด เนา ไอ ธิงค แดท แอฝ ก็อท ดิธ ดอร์ เดาน)
And as I say it louder, I love how it sounds
(แอ็นด แอ็ส ซาย เซ อิท ลาวเดอ , ไอ ลัฝ เฮา อิท เซานด)
‘Cause I’m not taking the easy way out
(คอส แอม น็อท เทคอิง ดิ อีสอิ เว เอ้า)
Not wrapping this in ribbons
(น็อท แรพพิง ดีซ ซิน รีบบัน)
Shouldn’t have to give a reason why
(ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู กิฝ อะ รี๊ซั่น ฮไว)

It’s no surprise I won’t be here tomorrow
(อิทซ โน เซิพไรส ไอ ว็อนท บี เฮียร ทุมอโร)
I can’t believe that I stayed till today
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ไอ ซเท ทิล ทุเด)
Yeah you and I will be a tough act to follow
(เย่ ยู แอ็นด ดาย วิล บี อะ ทั๊ฟ แอ็คท ทู ฟอลโล)
But I know in time we’ll find this was no surprise
(บัท ไอ โน อิน ไทม เว็ล ไฟนด ดีซ วอส โน เซิพไรส)

It came out like a river, once I let it out
(อิท เคม เอ้า ไลค เก รีฝเออะ , วันซ ไอ เล็ท ดิธ เอ้า)
When I thought that I wouldn’t know how
(ฮเว็น นาย ธอท แดท ไอ วูดดึ่น โน เฮา)
Held onto it forever, just pushing it down
(เฮ็ลด ออนทู อิท เฟาะเรฝเออะ , จัซท พุฌอิง อิท เดาน)
Felt so good to let go of it now
(เฟ็ลท โซ เกิด ทู เล็ท โก อ็อฝ อิท เนา)
Not wrapping this in ribbons
(น็อท แรพพิง ดีซ ซิน รีบบัน)
Shouldn’t have to give a reason why
(ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู กิฝ อะ รี๊ซั่น ฮไว)

It’s no surprise I won’t be here tomorrow
(อิทซ โน เซิพไรส ไอ ว็อนท บี เฮียร ทุมอโร)
I can’t believe that I stayed till today
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ไอ ซเท ทิล ทุเด)
There’s nothing here in this heart left to borrow
(แดร์ นัธอิง เฮียร อิน ดีซ ฮาท เล็ฟท ทู บอโร)
There’s nothing here in this soul left to say
(แดร์ นัธอิง เฮียร อิน ดีซ โซล เล็ฟท ทู เซ)

Don’t be surprised when we hate this tomorrow
(ด้อนท์ บี เซิพไรส ฮเว็น วี เฮท ดีซ ทุมอโร)
God knows we tried to find an easier way
(ก็อด โน วี ทไร ทู ไฟนด แอน อีสไซน์ เว)
Yeah you and I will be a tough act to follow
(เย่ ยู แอ็นด ดาย วิล บี อะ ทั๊ฟ แอ็คท ทู ฟอลโล)
But I know in time we’ll find this was no surprise
(บัท ไอ โน อิน ไทม เว็ล ไฟนด ดีซ วอส โน เซิพไรส)

Our favorite place we used to go
(เอ๊า เฟเฝอะริท พเลซ วี ยูซ ทู โก)
The warm embrace that no one knows
(เดอะ วอม เอ็มบเรซ แดท โน วัน โน)
The loving look that’s left your eyes
(เดอะ ลัฝอิง ลุค แด๊ท เล็ฟท ยุร ไอ)
That’s why this comes as no, as no surprise
(แด๊ท ฮไว ดีซ คัม แอ็ส โน , แอ็ส โน เซิพไรส)

If I could see the future and how this plays out
(อิฟ ฟาย เคิด ซี เดอะ ฟยูเชอะ แอ็นด เฮา ดีซ พเล เอ้า)
I bet it’s better than where we are now
(ไอ เบ็ท อิทซ เบทเทอะ แฑ็น ฮแว วี อาร์ เนา)
But after going through this, it’s easier to see the reason why
(บัท อาฟเทอะ โกอิ้ง ธรู ดีซ , อิทซ อีสไซน์ ทู ซี เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)

It’s no surprise I won’t be here tomorrow
(อิทซ โน เซิพไรส ไอ ว็อนท บี เฮียร ทุมอโร)
I can’t believe that I stayed till today
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ไอ ซเท ทิล ทุเด)
Yeah you and I will be a tough act to follow
(เย่ ยู แอ็นด ดาย วิล บี อะ ทั๊ฟ แอ็คท ทู ฟอลโล)
But I know in time we’ll find this was no surprise
(บัท ไอ โน อิน ไทม เว็ล ไฟนด ดีซ วอส โน เซิพไรส)

A kiss goodnight, it comes with me
(อะ คิซ กู๊ดไนท์ , อิท คัม วิฑ มี)
Both wrong and right, our memories
(โบธ ร็อง แอ็นด ไรท , เอ๊า เมรโมรี)
The whispering before we sleep
(เดอะ วิซเปอร์ริง บิโฟ วี ซลีพ)
Just one more thing that you can keep
(จัซท วัน โม ธิง แดท ยู แค็น คีพ)

Our favorite place we used to go
(เอ๊า เฟเฝอะริท พเลซ วี ยูซ ทู โก)
The warm embrace that no one knows
(เดอะ วอม เอ็มบเรซ แดท โน วัน โน)
The loving look that’s left your eyes
(เดอะ ลัฝอิง ลุค แด๊ท เล็ฟท ยุร ไอ)
But I know in time we’ll find this was no surprise
(บัท ไอ โน อิน ไทม เว็ล ไฟนด ดีซ วอส โน เซิพไรส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something About You คำอ่านไทย Five For Fighting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น